Tuina Therapie 2

Opleidingen - Tuina

De opleiding Tuina Therapie 2 is het tweede studiejaar van de tweejarige beroepsopleiding Tuina Therapie. Je leert de oorzaak van klachten op een Chinese manier te doorgronden en deze met behulp van Tuina massagetechnieken te verhelpen.

In dit afsluitende studiejaar bouwen we verder aan je competenties en staan verdieping en generale repetities met echte patiënten centraal. Je optimaliseert je Tuina massagetechnieken, leert Tuina behandeplannen te maken en integreert je kennis en vaardigheden van voorgaande studiejaren. Zo ben je in staat op een Chinese manier klachten te doorgronden en kun je een juiste TCG-diagnose stellen en een Tuina-behandeling geven. Aan de hand van veel voorkomende ziektebeelden uit de praktijk ga je je kennis en vaardigheden als Tuina Therapeut toepassen en toetsen.
 
De klinische stages met echte patiënten dienen als generale repetities voordat je afstudeert. Je doorloopt daarbij meerdere malen geheel zelfstandig op professionele wijze het volledige traject van anamnese tot en met behandeling.
 
We leggen dit studiejaar de nadruk op de praktijk met de theorie als stevig fundament. Je gaat veel vlieguren maken om zo die diepgang te bereiken die nodig is om een uniek bekwaam therapeut te worden. Iedere deelnemer wordt in dit proces individueel ondersteund en gestuurd. Deze maatwerk manier van ontwikkelen vloeit voort uit onze visie op leren. We nodigen je graag uit onze onderwijsvisie te lezen, als je dat nog niet hebt gedaan.
 
Wil je meer weten over de inhoud van de opleiding? Dan kun je hieronder verder lezen.

Introductie

In dit jaar komt alles bij elkaar en vallen alle onderdelen op hun plek. Je weet al hoe het lichaam Chinees gezien functioneert, wat ziekte kan veroorzaken, hoe het zich ontwikkelt en hoe het zich lichamelijk en geestelijk uit. Doordat je nu het geheel gaat overzien en begrijpen, ben je in staat om westerse ziektebeelden om te zetten in een Chinese diagnose. Je begrip van Qi, het kunnen waarnemen en toepassen van Qi en je beheersing van de Tuina-massagetechnieken stellen je in staat om vanuit de diagnose een helende behandeling te geven.

Tuina Therapie 2: anamnese en diagnostiek

Je gaat in een therapeutische setting oefenen om vanuit een westers ziektebeeld dé relevante vragen te stellen. Doordat je het geheel overziet weet je welk pad je moet doorlopen tijdens de anamnese. Je stelt gerichte vragen waarmee je efficiënt naar de juiste diagnose toewerkt. Je bewandelt geen onjuiste zijpaden die je onnodige informatie geven en waardoor je ‘door de bomen het bos niet meer ziet’.

Tuina Therapie 2: pols en tong

In voorgaande studiejaren heb je de kenmerken en de kwaliteiten van de verschillende pols- en tongbeelden bestudeerd en geoefend. Nu leer je de pols- en tongbeelden te beoordelen in relatie tot symptomen en de Chinese ziektebeelden. Als je dit beheerst kan je de meerdere subtiele verschijningsvormen van de pols en tong herkennen en duiden. Het pols voelen dat velen als ‘ongrijpbaar’ ervaren, wordt hierdoor voor jou tastbaar.

Tuina Therapie 2: behandelplan

Met een goede anamnese, pols- en tongbeeld en een juiste Chinese diagnose heb je een duidelijk beeld van de oorzaak en ontwikkeling van de klacht. Met deze kennis ben je in staat om corresponderende Chinese behandelprincipes te bepalen. Deze principes zijn de voorwaarden om een Tuina behandelplan samen te kunnen stellen.

Dit kun je zien als het formeren van een voetbalteam waarvan jij de coach bent. De Tuina-massagetechnieken en acupunctuurpunten worden geselecteerd aan de hand van hun acties en functies die overeenkomen met de behandelprincipes. Jouw behandelplan bestaat uit de massage-technieken en acupunctuurpunten waarvan jij vindt dat ze met elkaar het beste ‘team’ vormen voor deze klacht en deze patiënt. Wij leren jou een goede ‘coach’ te worden. Dit is, naast het begrijpen van Qi, essentieel om een bekwame Tuina-therapeut te zijn. 

Tuina Therapie 2: behandeling geven

In het voorgaande studiejaar ben je begonnen met het leren van vaardigheden zoals de Tuina-basistechnieken en het gebruiken van Jin (interne kracht). Je kunt reeds Qi waarnemen en toepassen door Jin te gebruiken bij het masseren met behulp van de basis massagetechnieken.

Dit studiejaar richt zich op verdieping. Je gaat enerzijds je arsenaal aan Tuina-technieken uitbreiden met speciale massagetechnieken die je bij specifieke klachten kunt toepassen. Anderzijds ga je al jouw massagetechnieken veelvuldig toepassen bij het behandelen van verschillende ziektebeelden. Je leert vanuit ‘context’ te behandelen. Immers, hetzelfde ziektebeeld bij verschillende patiënten vereist elke keer een andere wijze van behandelen; bijvoorbeeld dezelfde massagetechnieken maar met een ander niveau van Jin (interne kracht).

Tuina Therapie 2: ziektebeelden

Oefenen, oefenen, oefenen, dat is wat je gaat doen. Anamnese afnemen, diagnose stellen, behandelplan opstellen en natuurlijk ook behandelen. Keer op keer ga je aan de hand van veel voorkomende westerse ziektebeelden zoals gewrichtsklachten, hoofdpijn, fibromyalgie, rugklachten en menstruatieklachten oefenen, oefenen, oefenen. Dit is de enige manier om GongFa (ultieme bekwaamheid) te bereiken.

Tuina Therapie 2: klinische stage

De klinische stage is de generale repetitie voor je eerste echte optreden tijdens je praktijkexamen. Je gaat geheel zelfstandig in een klinische setting echte patiënten behandelen en doorloopt daarbij het gehele traject van anamnese tot en met behandeling. Dezelfde patiënten zie je meerdere malen terug. Hierdoor is het mogelijk om het effect van je behandelingen te evalueren. De klinische praktijksituatie biedt je de mogelijkheid om jouw professionele therapeutische houding te toetsen en te verfijnen.

Belangrijker nog, tijdens de klinische stage ga je daadwerkelijk datgene ervaren wat je binnenkort in je eigen praktijk gaat doen. Na jarenlang studeren heb je nú de kennis, het inzicht, de ervaring en het vertrouwen opgebouwd om geheel zelfverzekerd als Tuina-therapeut aan de slag te gaan.

Kennismaken of vragen?

Ben je al een studie Tuina therapie gestart, maar mis je datgene wat wij jou kunnen bieden? Kom dan naar een van onze Open dagen voor een persoonlijk gesprek, zodat we samen kunnen kijken of jij je bij ons thuis voelt en bij onze identiteit ‘past’.

Voel je welkom!

Past de datum van een Open dag niet in jouw agenda maar wil je toch graag kennismaken? Maak een afspraak via 085- 876 88 15 of mail ons: info@bo-yi.nl.

Aspirant Tuina-therapeuten

Voordat er gestart kan worden met het tweede jaar van de Opleiding Tuina Therapie dient eerst het eerste jaar van deze opleiding met goed gevolg te zijn afgesloten.

Tijd
Verwachtte studiebelasting conform HBO-norm
Lesdagen: 20 lesdagen van 7 uur, 4 interne stagedagen, 4 externe stagedagen, 4 klinische stagedagen, 1 centraal tentamen, 1 centraal examen.

Financieel
Opleidingsjaar inclusief syllabus en examen, exclusief stagedagen: € 2295,-
Interne stagedag: € 75,- per dag (totaal € 300,-)
Klinische stagedag: € 75,- per dag (totaal € 300,-)
Externe stagedag: kosten afhankelijk van stage-therapeut.
Indicatie van de kosten van de verplichte studieboeken indien deze nieuwe worden aangeschaft
Tuina Therapie 2: € 225- (dit is exclusief de verplichte boeken uit voorgaande jaren).

Locatie
Zoetermeer: Einsteinlaan 10

Datum
Gedurende 1 jaar op 20 zondagen (1x per twee weken) van 10.30 tot 17.30 uur

Tuina Therapie 2 start: zondag 15 september 2024

Les Datum Tijd
SLB zo 01-09-2024  
1 zo 15-09-2024 10:30-17:30
2 zo 29-09-2024 10:30-17:30
3 zo 13-10-2024 10:30-17:30
4 zo 27-10-2024 10:30-17:30
5 zo 10-11-2024 10:30-17:30
6 zo 24-11-2024 10:30-17:30
7 zo 08-12-2024 10:30-17:30
8 zo 22-12-2024 10:30-17:30
9 zo 05-01-2025 10:30-17:30
Tentamen za 19-01-2025  
10 zo 25-01-2025 10:30-17:30
11 zo 02-02-2025 10:30-17:30
Hertentamen zo 09-02-2025 10:30-17:30
12 zo 23-02-2025 10:30-17:30
13 zo 09-03-2025 10:30-17:30
14 zo 23-03-2025 10:30-17:30
15 zo 13-04-2025 10:30-17:30
16 za 26-04-2025 10:30-17:30
17 zo 04-05-2025 10:30-17:30
18 zo 19-05-2025 10:30-17:30
19 zo 01-06-2025 10:30-17:30
20 zo 15-06-2025 10:30-17:30
Examen za 21-06-2025  
Examen zo 22-06-2025  
Herexamen za 28-06-2025  

QiGong
Elke bijeenkomst start met twintig minuten QiGong. De beoefening van QiGong is gericht op het versterken van de eigen energie. De zintuigen komen zo beter tot ontwikkeling en men leert ‘waar te nemen’ met de handen.

De Theorie
Het studiejaar richt zich vooral op het omzetten van de theoretische kennis en toepassingen uit voorgaande studiejaren naar TCG-vaardigheden. Om van daaruit de juiste diagnoses te kunnen stellen en een behandelplan te kunnen maken.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Tuina-behandelplan opstellen
 • Diagnostiek: uitbreiding polsdiagnostiek naar 26 polsbeelden
 • Integratie van de diagnostische vaardigheden
 • 15 topics, zoals Hoofdpijn, Nekpijn, Gewrichtsklachten, Buikklachten
 • Casuïstiek

De Praktijk
Het doel van dit studiejaar is om deelnemers in staat te stellen patiënten zelfstandig met Tuina te behandelen.

De volgende vaardigheden worden in de opleiding behandeld:

 • Herhalen puntlokalisatie van alle punten van de Hoofdmeridianen en de Extra meridianen
 • Herhalen van de 16 basistechnieken en uitbreiding met 30 extratechnieken
 • Polsdiagnostiek: 26 polsbeelden voelen en herkennen
 • Integratie diagnostiek
 • Topics: rollenspel voor de diagnostische vaardigheden
 • Opstellen van behandelplannen voor iedere topic
 • Herhalen van Cuppen, Moxa, Guasha

De Studiebelasting
De studiebelasting is conform HBO-norm i.e. gemiddeld 60 ECTS per opleidingsjaar. Uit ervaring blijkt dat de gemiddelde lesvoorbereiding en oefenen 12-16 uur per week bedraagt. Tijdens de eerste lesbijeenkomst wordt er ruim aandacht besteed aan de specifieke studievaardigheden die nodig zijn voor deze opleiding.

Het Studiemateriaal
Tijdens de lesbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van een zeer uitgebreide Nederlandstalige syllabus. Ter verduidelijking van de verschillende technieken is deze syllabus geïllustreerd met foto’s. De syllabus bevat een apart gedeelte voor QiGong. Tot slot zijn er via de website instructievideo’s beschikbaar van de 16 Tuina-basistechnieken, de 30 Tuina speciale technieken en van de 4 QiGong-houdingen.

De Stages
De stages bestaan uit interne en externe stages. De interne en klinische stagedagen worden door Academie Bo Yi georganiseerd.

De interne stagedagen
Doel van deze interne stagedagen is om deelnemers klinische training te geven. De theoretische kennis uit het curriculum wordt omgezet naar diagnostische vaardigheden. En men leert een behandelplan op te stellen. Tijdens deze opleiding worden 4 interne stagedagen gevolgd.
 
De opzet van de stagedagen is als volgt: deelnemers maken voor elke patiënt een standaard case-report. De deelnemers zijn daarbij ‘therapeut’ onder supervisie van de docent. Ze worden getraind in het stellen van de juiste vragen om tot diagnose te komen en een behandelplan op te stellen. Per interne stagedag ontvangt de deelnemer 3 patiënten. De hoofdklacht van elke patiënt wordt vooraf bekend gemaakt zodat er voorbereiding kan plaatsvinden.

De klinische stagedagen
Doel van deze 4 klinische stagedagen is om deelnemers klinische training te geven. De theoretische kennis uit het curriculum wordt omgezet naar diagnostische vaardigheden en men leert een behandelplan op te stellen. Tijdens de klinische stagedagen doorloopt de deelnemer volledig zelfstandig en één op één alle stappen: van diagnostiek tot het verzorgen van de behandeling. Op de achtergrond is er een altijd een docent aanwezig. Het is de rol van de docent om feedback te geven op de gestelde diagnose, het behandelplan en de wijze van behandeling.  

De externe stagedagen
Het voornaamste doel van de 4 externe stagedagen is om de deelnemers te laten kennismaken met het praktijkveld: met de praktijkvoering, de behandelstijlen en de therapeutische vaardigheden.

Tentamen en examen 

Elk studiejaar heeft twee toetsingsmomenten. In januari is er een theorietentamen over de behandelde stof van het eerste halfjaar en een praktijktoets voor de beoordeling van de technieken die men geacht wordt te beheersen. In juni, aan het eind van het studiejaar, volgt een theorie-examen over de volledige lesstof van het jaar en een praktijkexamen met een echte patiënt.

Voor het behalen van het diploma is het vereist dat de deelnemer minimaal 80% van de lessen heeft gevolgd. Tijdens of na dit studiejaar is het de bedoeling dat er een scriptie wordt geschreven. Bij een voldoende resultaat voor alle onderdelen wordt het diploma 'Tuina Therapeut' uitgereikt.

snro-keurmerk-sa-nl.jpg    crkbo-instelling-300x207.jpg

Geaccrediteerd conform HBO-norm door de SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen) voor 203 EC of 243 EC i.c.m de minor MBK. Hierdoor voldoet de Tuina Therapie in combinatie met de opleiding MBK (medische basiskennis) voor inschrijving bij een groot aantal beroepsvereningen. Enkele hiervan zijn:

 • BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument)
 • FAGT
 • NVST (Nederlandse vereniging van soma therapeuten)
 • LVNT (Landelijke vereniging van natuurgeneeskundig Therapeuten)
 • VBAG (Vereniging voor bevordering van Alternatieve Geneeswijze)

Daarnaast is de opleiding geaccrediteerd door:

 • NVTCG Zhong (Nederlandse vereniging voor traditionele Chinese geneeskunde)

zhong-accreditatie.jpg

Tuina Therapie 2

Verplicht: Alleen deze boeken aanschaffen voor de eerste lesdag!

Baker, K., Deadman, P., & El-Khafaji, M. (2007), A Manual of Acupuncture (2nd ed.). Sussex, England: Journal of Chinese Medicine Publications
ISBN 9780951054659

Deng, T., & Ergil, K. (2007), Practical Diagnosis in Traditional Chinese Medicine (6th ed.). Edinburgh, Scotland: Elsevier Churchill-Livingstone
ISBN: 9780443045820

Maciocia, G. (2007), The Practice of Chinese Medicine (2nd ed.). Edinburgh, Scotland: Elsevier Churchill-Livingstone
ISBN: 9780443074905

Maciocia, G. (2015), The Foundations of Chinese Medicine (3nd ed.). Edinburgh, Scotland: Elsevier Churchill-Livingstone
ISBN: 9780702052163

Sun, P. (2010), Treatment of Pain with Chinese Herbs and Acupuncture (2nd ed.). Edinburgh, Scotland: Elsevier Churchill-Livingstone
ISBN: 9780702031793

 

Aanbevolen:

Auteroche, B., Mainville, L., & Solinas, H. (1998), Atlas of ChineseAcupuncture: Meridians and Collaterals. Sint-Jans-Molenbeek, Belgium: Satas
ISBN: 9782872931255

Blom, R.-J. (2013), Een eigen bedrijf starten voor Dummies. Amersfoort, The Netherlands: BBNC Uitgevers
ISBN: 9789045351391

Dupont, J. (2014), De beroepshouding van Fysiotherapeuten. Houten, The Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum
ISBN 9789036803786

Focks, C. (2008), Atlas of Acupuncture (2nd ed.), Edinburgh, Scotland: Elsevier Churchill-Livingstone
ISBN: 9780443100284

Maciocia, G. (2004), Diagnosis in Chinese Medicine. Edinburgh, Scotland: Elsevier Churchill-Livingstone
ISBN: 9780443064487

Maciocia, G. (2011), Obstetrics and Gynecology in Chinese Medicine (2nd ed.). Edinburgh, Scotland: Elsevier Churchill-Livingstone
ISBN: 9780443104220

Morris, W., & Shen-Qing, L. (2011), Li Shi-Zhen’s Pulse Studies: An Illustrated Guide. Beijing, China: People’s Medical Publishing House
ISBN: 9787117137621

Qiao, Y., & Stone, A. (2008), Traditional Chinese Medicine: Diagnosis Study Guide. Seattle, WA: Eastland Press
ISBN-13: 978-0939616640

Wang, J. (2008), Applied Channel Theory in Chinese Medicine, Seattle, WA: Eastland Press
ISBN: 9780939616626