Niels Klavers

Niels is samen met Ki-Jan Go oprichter van Academie Bo Yi. Daarnaast vervult hij de rol van Hoofddocent van de Acupunctuur opleiding.

Nadat Niels de opleiding in Enschede had afgesloten is hij in 2001 als fysiotherapeut aan het werk gegaan. Al snel merkte hij dat hij behoefte had om naar de mens in zijn geheel te kijken in relatie tot zijn klacht in plaats van lokaal te denken en te behandelen. De Chinese geneeswijze, die steeds naar het totaalbeeld kijkt en onderlinge relaties tussen klachten verklaart, sprak hem aan. Daarom heeft hij achtereenvolgens Acupunctuur, Chinese kruiden en Tuina gestudeerd.

Begin 2009 kreeg Niels een unieke mogelijkheid om deels in Nederland en deels aan de universiteit in Jinan (China) twee klassieke geschriften te bestuderen. Het eerste geschrift de Shang Han Lun beschrijft hoe klimaatfactoren invloed kunnen hebben op de gezondheid. Het tweede klassieke geschrift, de Jin Gui Yao Luo, legt uit hoe een diagnose gesteld moet worden bij een grote verscheidenheid aan klachten en beschrijft de behandeling met Chinese kruiden. In oktober 2010 is Niels in China geslaagd voor zijn eindexamen in beide klassieke teksten.

De afgelopen jaren heeft Niels seminars - georganiseerd door Academie Bo Yi - kunnen volgen bij een aantal topdocenten uit China (prof. Fu Yanling, prof. Ni Qing, prof. Li Zhong en Greta Young (Chinese kruiden), dr. Mao Degang (Tuina) en prof. Shan (Acupunctuur)).

In 2009 is hem gevraagd les te komen geven aan de Tuina-opleiding van Qing Bai. Na een aantal jaren besefte hij dat de wijze van lesgeven binnen Qing Bai niet bij zijn onderwijsvisie paste en stopte daar met lesgeven. Aansluitend heeft hij in 2013 samen met Ki-Jan Go Academie Bo Yi opgericht, een academie die veel investeert in het verbeteren van het TCM onderwijs met name door de directe koppeling van de theorie aan de praktijk. Daarnaast wordt binnen Bo Yi de zelfstudie, die een belangrijk onderdeel bij deeltijdopleidingen is, zo optimaal mogelijk ondersteund met onder andere instructievideo’s en minihoorcolleges - die beide thuis bekeken kunnen worden - en huiswerkopdrachten die weer als verdieping van de lesstof tijdens de lessen worden gebruikt.

In 2015 heeft hij aan de universiteit van Amsterdam de didactiekopleiding voor HBO docenten gevolgd om zijn capaciteiten als docent en zijn visie op onderwijs verder te ontwikkelen en verbreden. De kennis die hij daar heeft opgedaan is onder andere ingezet om het curriculum van de Acupunctuur-, Kruiden- en Tuina-opleiding verder uit te bouwen.

Momenteel is Niels binnen Bo Yi hoofddocent van de Acupunctuuropleiding en houdt hij zich naast het lesgeven aan de Acupunctuur- en Tuina-opleiding bezig met het ontwikkelen en verbeteren van de lesprogramma’s en het lesmateriaal. Hierbij ligt de focus op het overbrengen van de diepgaande kennis van de Chinese geneeswijze vanuit China naar Nederland op een didactische wijze die past binnen het Nederlandse onderwijssysteem. Daarnaast werkt hij in zijn praktijk Acupunctuur Oost in het midden van het land.