Competentiegericht onderwijs

Competentiegericht opleiden gaat niet alleen uit van de vraag wat je moet weten, maar ook van de vraag wat je moet kunnen en hoe je moet handelen om het beroep TCG-therapeut succesvol uit te kunnen oefenen. Het sterke punt van competentiegericht opleiden is de directe koppeling van jouw competentie (het vermogen) aan de werkzaamheden in de beroepspraktijk.

Wat houdt competentiegericht opleiden bij Academie Bo Yi in?

Centraal in TCG (Traditionele Chinese Geneeskunde) is Qi (levensenergie) en de vrije doorstroming van Qi. Elke vorm van behandeling moet erop gericht zijn om het zelfgenezend vermogen van het lichaam aan te spreken. Zolang Qi van goede kwaliteit is en vrij kan circuleren is het lichaam hiertoe prima in staat. TCG gaat over het begrijpen van Qi en het hebben van vaardigheden om zo harmonie te herstellen waardoor het zelfgenezend vermogen zijn werk kan doen.

A. Qi leren begrijpen

Qi is Yang en niet zichtbaar en niet 'tastbaar'. Het staat centraal in TCG en begrip van Qi is essentieel om een bekwame TCG-therapeut te worden. Een goede manier om Qi te leren begrijpen is door middel van het beoefenen van Qigong. Qigong is een Chinese ademhalings-, ontspannings- en bewegingsleer ten behoeve van lichamelijke en geestelijke gezondheid. Je zou Qigong vrij kunnen vertalen als ‘het beheersen van Qi'. Daarom starten we bij Bo Yi iedere les met 20 minuten Wudang Qigong ShiBa Fa (18 technieken van de Wudang Qigong) een combinatie van medische en martiale Qigong. Academie Bo Yi heeft docenten die al jarenlang Qigong, Taiji en/of Wushu beoefenen en jou goed kunnen begeleiden om Qi te leren begrijpen.

B. Uitstekende TCG-vaardigheden verkrijgen

 • Een TCG-anamnese afnemen en diagnose stellen
  Het stellen van een correcte diagnose is de essentiële basis voor een gerichte behandeling. Om de juiste informatie van je patiënt te krijgen moet je leren de juiste vragen te stellen. De geleerde kennis moet zo eigen geworden zijn, dat deze kan worden toegepast in de praktijk.
  Vergelijk het met het leren van een nieuwe taal. Als je een taal goed wilt leren moet je alle aspecten van die taal in je studie integreren. Alleen woordjes en zinnetjes stampen geeft je veel kennis maar daarmee kun je nog geen goed gesprek voeren. Je moet ook nadenken over de grammatica zodat je zelf nieuwe zinnen kunt maken die je niet eerder hebt geleerd, dus creatief toepassen van de grammatica en zinsconstructies. En bovenal moet je de taal oefenen in de praktijk door te converseren. Daarom besteden we bij Bo Yi in de opleidingen veel aandacht aan het omzetten van de geleerde kennis in praktische diagnostische vaardigheden. Benieuwd hoe wij dit doen?
 • Technieken: Pols- en tongdiagnostiek, naaldtechnieken, puntlokalisatie en Tuina massagetechnieken
  Voorwaarde voor het ontwikkelen van bekwaamheid is Gongfa: Ultieme bekwaamheid die verkregen is door veel energie, tijd en aandacht te steken in het oefenen en vervolgens vakkundig en waarderend gemotiveerd en gecorrigeerd te worden.
  Een deeltijdopleiding impliceert relatief weinig contacturen. Om de contacturen zo effectief mogelijk te laten zijn, staan er ter voorbereiding van de lessen instructiefilmpjes voor je klaar waarin alle technieken bekeken en bestudeerd kunnen worden. Daardoor blijft er tijdens de lessen veel meer tijd over waarin de docent jouw technieken kan corrigeren en verbeteren.
  Daarnaast ga je in oefengroepjes aan de slag waarbij het belangrijk is dat je elkaar feedback geeft en zelf reflecteert over de gekregen feedback.

C. Leren hoe een therapeut te zijn

Tijdens de lessen bij het oefenen van vaardigheden met medestudenten leer je de juiste, professionele houding en gedrag die bij een TCG-therapeut horen. Als therapeut krijg je te maken met allerlei type mensen. Soms kunnen in de praktijk lastige situaties ontstaan. Daarom trainen we dit met rollenspellen. In de rol van therapeut oefen je lastige situaties met 'cliënten'. Tijdens interne stagedagen maar vooral tijdens klinische stagedagen ontwikkel je jezelf verder tot een complete therapeut.

D. Studeren en leren hoe te leren

TCG studeren vergt een andere manier van denken: Chinees denken. Niet lineair denken, maar denken in verbanden en vanuit context. Docenten helpen je hierbij maar specifieke begeleiding krijg je vanuit de Studie Loopbaan Begeleiding (SLB): leren hoe te leren.
Maar SLB is er ook voor andere zaken. Studeren gaat de ene persoon nu eenmaal makkelijker af dan de andere. SLB is er ook voor om te voorkomen dat werk en privé uit balans raken. Studeren is immers leuk, vooral een studie Chinese Geneeskunde!
Academie Bo Yi is het enige TCG-opleidingsinstituut in Nederland dat haar studenten ondersteunt met SLB.