Vragen en Antwoorden

Op deze pagina kun je de meest gestelde vragen vinden met de antwoorden daarop. Door op een categorie te klikken verschijnen de vragen binnen deze categorie. Wanneer je jouw vraag hebt gevonden, kun je op het plusje klikken waarna het antwoord wordt getoond.

Algemeen over Academie Bo Yi

De naam ‘Bo Yi’ is ontleend aan een bekend citaat van de beroemdste dokter uit de Sui en Tang dynastie, Sun Si Miao. Het citaat bestaat uit vier karakters: Bó Jí Yǐ Yuán, die het volgende betekenen:
Bó - verkrijgen;
Jí - ultiem, zo omvangrijk mogelijk;
Yī - geneeskunde;
Yuán - bron.

Vrij vertaald betekent het citaat: “het zo omvangrijk mogelijk (in de breedte en de diepte) onderzoeken van de bron van de Traditionele Chinese Geneeskunde om kennis te verkrijgen en ons eigen te maken”.
De naam van onze Academie bestaat uit twee karakters uit dit citaat: ‘Bó en Yǐ’, wat zoveel betekent als 'het verkrijgen van geneeskunde'.

Oprichters van Bo Yi: Ki-Jan Go, Niels Klavers en Loed Rakels
Organisatie: Richard Klavers
Secretariaat: Roslyn Go
Hoofddocenten: Ki-Jan Go (Tuina), Niels Klavers (Acupunctuur), Loed Rakels (Kruiden)
Docenten: De docenten kun je vinden via deze link

Voor informatie over de opleidingen klik hier

Voor informatie over de bijscholingen klik hier.

Voor informatie over de Cursussen klik hier.

Adres:

Einsteinlaan 10
2719 EP Zoetermeer.

Plan hier je route

Academie Bo Yi organiseert elk jaar een aantal open dagen. De data zijn te vinden onder Over Bo Yi en dan Aanmelden open dag. Of klik hier.

Het klachtenreglement van Bo Yi is te vinden op deze MijnBoYi.

Informatie over onze medewerkers kunt u vinden via deze link.

Wie een jaar voor de tweede keer volgt, krijgt 50% korting op de cursusprijs.

Aan het eind van het eerste studiejaar Kruiden moeten studenten een paper schrijven. Een paper is een kort betoog van 4 tot 6 A4-tjes. Het onderwerp is een vraagstelling die betrekking heeft op de lesstof van het betreffende jaar. Deze moet vooraf zijn goedgekeurd door de docent.

De scriptie moet digitaal worden geupload in je portfolio.

Alle behaalde resultaten zijn terug te vinden in MijnBoYi.

Communicatie met Academie Bo Yi

Ons secretariaat, is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag (tel. 085-876 88 15). Indien de telefoon niet kan worden opgenomen kun je een bericht inspreken en bellen we je zo snel mogelijk weer terug. Daarnaast kun je gebruik maken van het contactformulier op de website.

Het is verstandig om wekelijks op MijnBoYi te kijken, en ook op de dag voor je les hebt.

Je kunt contact opnemen met de docenten via het contactformulier. De docent in kwestie belt dan zo spoedig mogelijk terug.

Academie Bo Yi probeert studenten en cursisten altijd tijdig, via e-mail, op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen. Toch is het verstandig om ook regelmatig zelf op MijnBoYi te kijken. Geef wijzigingen in je eigen contactgegevens a.u.b. tijdig door aan het secretariaat.

Bij onduidelijkheid over het rooster kun je het beste contact opnemen met het secretariaat. Dit kan telefonisch (085-876 88 15) of via e-mail.

Bij onduidelijkheden over de lesstof adviseren wij je om opheldering te vragen tijdens de les. Dit is onder meer waar de lessen voor bedoeld zijn.
Als je vraag niet tot de les kan wachten, stel deze dan via het contactformulier op de website. De docent zorgt voor tijdige terugkoppeling. Het is ook mogelijk om vragen te bespreken met de docent voor aanvang of na afloop van een les.

Wijzigingen in je persoonlijke gegevens kun je het best doorgeven aan het secretariaat van Academie Bo Yi. Dit kan telefonisch (085-876 88 15) of via het contactformulier op de website.

Opleidingskosten en betaling

Na inschrijving voor een opleiding/bijscholing ontvang je van ons een factuur voor het lesgeld. Wie zich inschrijft voor een opleiding dient direct een klein deel (125 euro) van het totaalbedrag aan te betalen. Het resterende deel moet worden voldaan voor aanvang van de opleiding.
Bij een kortdurende bijscholing van één of enkele dagen ontvang je de factuur kort voor of kort na de eerste studiedag. Er wordt geen inschrijfgeld berekend.

Gespreide betaling is mogelijk bij bedragen boven de 250 euro. Bij betaling in 2 termijnen betaalt u een toeslag van 2% over het totale lesgeld. Bij betaling in 3 of 4 termijnen wordt het totaalbedrag verhoogd met respectievelijk 3% en 4%. De spreiding van termijnen loopt parallel aan het opleidings-of bijscholingstraject.

Instanties die opleiden tot een beroep zijn vrijgesteld van btw. Op de factuur vindt u daarom geen verhoging van het bedrag met een percentage btw.

Informatie hierover is te vinden op de website van de belastingdienst.

De betalingsvoorwaarden staan op de website, onderaan het aanmeldingsformulier, onder Algemene voorwaarden. Of klik ze aan via deze link.

De Algemene voorwaarden staan op de website, onderaan het aanmeldingsformulier, onder Algemene voorwaarden. Of klik ze aan via deze link.

Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.
Uitzonderingen op deze regel worden hooguit gemaakt als de student en het secretariaat hier vooraf afspraken over hebben gemaakt. Stel dat een student zwanger is en om die reden in september niet kan inschatten of de studie haalbaar is, dan wordt mogelijk afgesproken dat de student aan de studie begint en in januari melding maakt over het al dan niet voortzetten ervan.

Hierover kunnen dan financiële afspraken worden gemaakt die er over het algemeen als volgt uitzien: de student betaalt het lopende cursusjaar volledig en krijgt dit bedrag het opvolgende studiejaar als korting. Een dergelijke uitzonderingssituatie kan per student maximaal eenmaal voorkomen en is alleen mogelijk in overleg met de directie.

In principe geven wij geen korting als u verschillende opleidingen tegelijk volgt.

Als uw dossier bij de afdeling Incasso is terechtgekomen, dan zijn de kosten voor het starten van de incassoprocedure al gemaakt. Academie Bo Yi brengt deze extra kosten altijd in rekening en zal ze nooit kwijtschelden.

Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.
Uitzonderingen op deze regel worden hooguit gemaakt als de student en het secretariaat hier vooraf afspraken over hebben gemaakt. Stel dat een student zwanger is en om die reden in september niet kan inschatten of de studie haalbaar is, dan wordt mogelijk afgesproken dat de student aan de studie begint en in januari melding maakt over het al dan niet voortzetten ervan.

Hierover kunnen dan financiële afspraken worden gemaakt die er over het algemeen als volgt uitzien: de student betaalt het lopende cursusjaar volledig en krijgt dit bedrag het opvolgende studiejaar als korting. Een dergelijke uitzonderingssituatie kan per student maximaal eenmaal voorkomen en is alleen mogelijk in overleg met de directie.

Voor aanvang van een opleiding

Je wordt een goede Acupuncturist door een gedegen opleiding te volgen bij Academie Bo Yi. Na afronding van de erkende driejarige opleiding op HBO-conform niveau ontvang je het certificaat Acupuncturist waarmee je je kunt aansluiten bij alle belangrijke beroepsverenigingen. Hiermee kunnen je patiënten vergoeding krijgen bij de meeste aanvullende verzekeringen. De officieel erkende opleiding bedraagt 203 EC en wordt in deeltijd gegeven. De driejarige opleiding bestaat uit deze onderdelen:

 

Je wordt een goede Tuina Therapeut door een gedegen opleiding te volgen bij Academie Bo Yi. Na afronding van de erkende driejarige opleiding op HBO-conform niveau ontvang je het certificaat Tuina therapeut waarmee je je kunt aansluiten bij alle belangrijke beroepsverenigingen. Hiermee kunnen je patiënten vergoeding krijgen bij de meeste aanvullende verzekeringen. De officieel erkende opleiding bedraagt 203 EC en wordt in deeltijd gegeven. De driejarige opleiding bestaat uit deze onderdelen:

Je wordt een goede Therapeut Chinese Kruiden door een gedegen opleiding te volgen bij Academie Bo Yi. Na afronding van de erkende driejarige opleiding op HBO-conform niveau ontvang je het certificaat Chinees Kruiden waarmee je je kunt aansluiten bij alle belangrijke beroepsverenigingen. Hiermee kunnen je patiënten mogelijk vergoeding krijgen bij aanvullende zorgverzekeringen. De officieel erkende opleiding bedraagt 203 EC en wordt in deeltijd gegeven. De driejarige opleiding bestaat uit deze onderdelen:

Indien je reeds in het bezit bent van een erkend diploma Acupuncturist of Tuina Therapeut bedraagt de duur van de opleiding 2 jaar.

Een goede en ervaren acupuncturist verdient als zelfstandige met een volle praktijk een bovenmodaal inkomen. De inkomsten zijn afhankelijk van het tarief dat per regio verschilt, de lengte van de behandeling en het aantal behandelkamers. De grootste uitgave bestaat inde meeste gevallen uit huisvesting. Uiteraard zullen de behaalde resultaten essentieel zijn voor een volle praktijk. Daarom is het belangrijk om een kwalitatief hoogstaande acupunctuuropleiding te volgen zoals bij Academie Bo Yi.

De opleidingen van Academie Bo Yi zijn hbo-opleidingen. De vereiste vooropleiding is minimaal havo of een diploma van vergelijkbaar niveau. Wie niet aan deze eis voldoet maar toch meent het niveau te hebben om aan de opleiding te kunnen deelnemen, bijvoorbeeld door werkervaring, kan dit aangeven op het inschrijfformulier. Geef in dit geval altijd achtergrondinformatie over werkervaring en gevolgde studies. De Academie zal vervolgens contact met je opnemen en je eventueel uitnodigen voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt bepaald of je aan de opleiding kunt deelnemen.

Voor onze vakopleidingen is de jaarlijkse studiebelasting conform hbo-eisen. Van deze uren zijn er 135 contact- ofwel lesuren; de overige uren zijn bestemd voor zelfstudie. Zelfstudie wil zeggen: het zelfstandig doornemen van lesstof en het zelfstandig oefenen.

Dat kan via de website. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier onder het kopje AANMELDEN.

Het maximaal aantal studenten per opleiding is 24. In sommige gevallen kan dit bij cursussen of bijscholingen een hoger aantal zijn. Dit zal dan vermeld staan onder de betreffende cursus en bijscholing.

Van de 20 lessen mag je 4 lessen missen om te komen aan 80% aanwezigheid.

Als je teveel lessen hebt gemist dan is het niet mogelijk om het jaar met een voldoende af te sluiten. Neem contact op met de school of de eigen docent om dit te bespreken.

Studenten die elders een basisjaar TCM met succes hebben afgerond, kunnen een vrijstelling aanvragen voor de opleiding Basis Chinese Geneeskunde (BCG). Instromen in het tweede jaar van één van de beroepsopleidingen (Tuina, Acupunctuur of Kruiden) is alleen mogelijk in overleg met de hoofddocent. Of deze toestemming verleent, is afhankelijk van de lesstof die is behandeld in het eerste jaar van de andere opleiding.

Neem contact op met het secretariaat als u denkt in aanmerking te komen hiervoor. Alle aanvragen voor vrijstelling worden individueel beoordeeld.

Alle lessen worden gegeven in het Nederlands.

Een goede beheersing van het Nederlands is vereist, omdat alle lessen in het Nederlands worden gegeven en alle syllabi in het Nederlands zijn (behalve de syllabi voor de kruidenopleiding, deze zijn in het Engels). Daarnaast is een redelijk goede beheersing van het Engels nodig omdat veel vakliteratuur en lesboeken in het Engels zijn.

De lessen zijn op vrijdagen, zaterdagen en/of zondagen. Op zowel vrijdag, zaterdag als zondag is de lestijd: 10.30 - 17.30 uur.
Raadpleeg voor de exacte dagen en tijden het rooster wat in het tabblad Data & Locaties bij de betreffende bijscholing staat.

Tijdens lesdagen zijn er altijd twee thee-/koffiepauzes en een lunchpauze. De tijden worden steeds aan het begin van een lesdag bepaald, zodat het mogelijk is om pauzes af te stemmen op de lesopbouw.

Ja, op de dagen in het weekend is er de gelegenheid om soep en een aantal warme snacks te kopen.

Op onze leslocatie, is het toegestaan de eigen lunch mee te nemen en te nuttigen in de kantine.

Niet altijd. De opleiding Tuina Masseur, cursus Chinese Ontspanningsmassage en de cursus Chinese Stoelmassage zijn ook te volgen zonder BCG.

Op de website onder OPLEIDINGEN staat een overzicht van de doorstroommogelijkheden.

Dit hangt af van de eigen voorkeur, interesse en soms ook van de vooropleiding. De meeste studenten beginnen met BCG of stromen in via Tuina Massage. Wie Tuina Therapie, Acupunctuur of Kruiden wil volgen, moet eerst BCG hebben afgerond.

Dit kan op www.jcm.uk, www.altmed.be, www.bol.com, www.bookdepository.com, www.merlijnboekhandel.nl, www.amazon.com.uk en www.herbsandtouch.nl, . Vergelijk goed waar de boeken het goedkoopst zijn en wat de verzendkosten zijn. Soms loont het om boeken samen met andere studiegenoten te bestellen (delen van verzendkosten). The Book Depository verzendt boeken gratis.

De literatuurlijsten staan op de website onder de betreffende opleiding.

Verplicht is echt noodzakelijk. Aanbevolen is handig maar zeker niet nodig voor een eerste les. Vraag bijvoorbeeld tijdens de les aan de docent in hoeverre aanbevolen boeken in uw situatie nuttig kunnen zijn.

Het is niet noodzakelijk om aanbevolen literatuur aan te schaffen. Beslis zelf, in overleg met de docent, of dit zinvol is.

De syllabus wordt uitgereikt tijdens het SLB gesprek. Indien deze na de eerste lesdag plaats vindt ontvang je deze de eerste lesdag. Zo nodig ontvangen studenten voor de eerste les het materiaal dat zij voor les 1 moeten voorbereiden.

Ruim voor de eerste les begint, informeren wij cursisten over eventuele voorbereidingen.

Voor het volgen van een opleiding heb je een computer nodig. Anders heb je geen toegang tot onze online studentomgeving (MijnBoYi). Hier dien je b.v. mini-hoorcolleges te kijken en je portfolio-opdrachten in te leveren.

Tijdens een opleiding

Indien een les op een andere locatie wordt gegeven is dit mogelijk.

Nee, het maken van geluids- en/of beeldopnamen is te allen tijde verboden.

Via MijnBoYi hebben studenten toegang tot videomateriaal en bestanden die betrekking hebben op de lesstof van de eigen opleiding. Het is niet mogelijk om geluidsmateriaal van de les zelf te krijgen.

Wie door omstandigheden met de studie wil stoppen en deze het volgende jaar wil vervolgen, dient contact op te nemen met Bo Yi en Alexandra van Hensbergen of Ilse Erich (SLB docenten) . Samen bespreken we dan een mogelijke oplossing.

Meld dit liefst voor het begin van een les bij de docent.

Ja, tijdens alle praktijklessen van Acupunctuur en Tuina is het dragen van een witte jas verplicht. De jassen zijn verkrijgbaar in winkels die werkkleding verkopen. Het dragen van een witte jas draagt bij aan de professionele uitstraling van de therapeut.

Studenten moeten de benodigde materialen, waaronder acupunctuurnaalden, zelf aanschaffen. Daarnaast dienen studenten altijd 1 grote en 1 kleine handdoek mee te nemen naar de praktijklessen. Een lijst met benodigdheden is te vinden in de syllabus van het betreffende studiejaar

Voor de Tuina-praktijklessen nemen de studenten, naast 1 grote en 1 kleine handdoek, massageolie mee.

Tijdens de praktijklessen oefenen studenten op elkaar. Je zult dus beurtelings ‘patiënt’ zijn en ‘behandelaar’. Handelingen worden continu gecontroleerd door de docent en de assistent. Vanzelfsprekend is het van belang om instructies van de docent nauwkeurig op te volgen.

We raden studenten af om tijdens de studie al te beginnen met het behandelen van patiënten. Dit omdat zij nog niet zijn aangesloten bij een beroepsvereniging en hierdoorniet verzekerd zijn. Wel is het van belang om te oefenen met studiegenoten, vrienden en/of familieleden. Zo is het mogelijk om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen en zoveel mogelijk ervaring op te doen.

Hoeveel een student moet oefenen, is afhankelijk van de studie die hij/zij volgt en staat beschreven in de handleiding van het portfolio van de betreffende opleiding.

Het is dan zinvol om met studiegenoten een studiegroepje te vormen en samen extra te oefenen. Daarnaast is het altijd mogelijk om extra stagedagen te volgen. Bespreek de situatie met de docent, voor of na afloop van de les. Het is belangrijk een oplossing te vinden zodat u geen achterstand oploopt.

In dit geval geldt een aanwezigheidsplicht van 80% voor de twee jaren samen. Wie lessen al eerder heeft gevolgd, is dus niet verplicht om dit nogmaals te doen.

Portfolio

Het portfolio van de opleidingen van Academie Bo Yi is een assessment portfolio. Het heeft als doel de competentieontwikkeling van de student in kaart te brengen en dient ook als een beoordelingsinstrument. Het portfolio wordt met name opgebouwd door het maken van opdrachten, waarbij reflectie een belangrijk onderdeel is. Alle opdrachten hebben een deadline met betrekking tot het inlevermoment.

De uitgangspunten van het portfolio resulteren in vijf soorten opdrachten:
1. Studieloopbaanbegeleidingsopdrachten (SLB)*
2. Algemene (HBO) competentie opdrachten (ALG)
3. TCG competentie opdrachten (TCG)
4. Kritische beroepssituaties (KBS)
5. Les- en jaarevaluatie (EVAL)
*) alleen in het ‘eerste’ studiejaar

Het aftekenen van de lijsten gebeurt elke keer op de lesdag of op de stagedag zelf. Het is dus verstandig om de lijsten altijd mee te nemen.

Mocht dit gebeuren, dan kan de docent de lijst tijdens de volgende les aftekenen. Academie Bo Yi houdt altijd bij wie er in de les aanwezig is en wie niet.

Stage

Voor Basis Chinese Geneeskunde (BCG) en Tuina Massage (TM) zijn dit 2 interne en 2 externe stagedagen.
Voor Acupunctuur 1, Kruiden 1 en Tuina 1 zijn dit 8 interne en 4 externe stagedagen per studiejaar.
Voor Acupunctuur 2, Kruiden 2 en Tuina 2 zijn dit 4 interne, 4 externe en 4 klinische stagedagen per studiejaar. De klinische stageddagen kunnen zowel bij Bo Yi als in een externe praktijk gelopen worden.

Een interne stagedag wordt geregeld door Bo Yi. Voor deze dagen kunnen studenten zich inschrijven via de website MijnBoYi. Externe stagedagen dienen studenten zelf te regelen via de docent en bij andere TCM-praktijken. Van de externe stagedagen schrijft u een kort verslag dat u inlevert bij de docent.

De student maakt een standaard case-report per patiënt. Hij/zij is ‘therapeut’ onder supervisie van de docent en wordt getraind in het stellen van de juiste vragen, het stellen van de diagnose en het opzetten van het behandelplan. Per interne stagedag ziet een student 3 patiënten. De hoofdklacht van elke patiënt wordt vooraf bekend gemaakt zodat de student zich kan voorbereiden.

Inschrijven doet u op de website MijnBoYi. Afmelden doet u bij het secretariaat. Bij niet tijdige afmelding, worden de kosten aan de student doorberekend.

Ja, externe stagedagen moet u zelf regelen. Dit kan bij één van de docenten van Bo Yi, maar u mag ook zelf een praktijk kiezen, bijvoorbeeld bij u in de buurt.

Hoe lang een externe stagedag duurt, is afhankelijk van de therapeut bij wie u stage loopt. Op een stagedag moet een student minimaal 3 patiënten zien, waarover hij/zij een verslag (case-report) kan schrijven.

Het aantal verplichte stagedagen geldt per opleiding. Wie Tuina en Acupunctuur in hetzelfde jaar volgt, moet dus 2 x 6 interne en 2 x 4 externe stagedagen doen.

Het is mogelijk en zelfs aan te raden om stage te lopen bij onze docenten. Dit verloopt altijd in overleg met de betreffende docent en is afhankelijk van de tijd die een docent hiervoor beschikbaar heeft.

Een externe stagedag is in principe toegankelijk voor maximaal 2 studenten.

Nee, een student Acupunctuur zoekt een stageadres bij een therapeut die met name acupunctuurbehandelingen geeft. Een Tuina-student loopt juist stage bij een therapeut die voornamelijk Tuina-behandelingen doet. Kruidenstudenten lopen stage bij therapeuten die vooral behandelen met kruiden. Doel van de stagedagen is om ervaring op te doen in de praktijk die betrekking heeft op de studie die u volgt. Iedereen mag natuurlijk ook bij andere disciplines een kijkje nemen, maar dit valt buiten de verplichte stagedagen van Academie Bo Yi.

Nee, Academie Bo Yi heeft geen lijst met stageadressen.

Dat therapeuten anders werken dan op school, komt zeker voor in de praktijk. Dit hoeft niet af te doen aan de leerzaamheid van een stage. Probeer met respect open te staan voor de werkwijze van de therapeut waar u stage loopt. Het gaat er immers ook om een algemene indruk te krijgen van een TCM-praktijk en de praktijkvoering daar. De bevindingen kunt u verwerken in het stageverslag.
Mochten er grote tegenstrijdigheden zijn, dan kunt u dit uiteraard altijd bespreken met uw docent.

De kosten van de interne stagedagen staan op de website van Bo Yi.
Voor externe stagedagen zijn er geen vaste prijzen. Voor één dag meelopen, brengen therapeuten doorgaans de kosten van één consult in rekening. Maak vooraf afspraken hierover.

Het aantal verplichte interne stagedagen verschilt per opleiding. De kosten worden daarom los gehouden van het cursusgeld.

In het verslag staan de gegevens van de praktijk waar u stage heeft gelopen en de stagedatum. Daarnaast bevat het een omschrijving van de drie stage-leerdoelen die u vooraf heeft bedacht en een kort verslag van de drie patiënten die u die dag hebt gezien. Dit is inclusief een conclusie waarin uw eigen ervaringen centraal staan.

Verdere uitleg hierover is te vinden in de handeiding van je protfolio.

Ja, je kan zelf patiënten inbrengen voor de interne stagedagen. Je kunt de patiënten via MijnBoYi opgeven.

Alle deadlines zijn terug te vinden in je handleiding van het portfolio en in het digitale portfolio op MijnBoYi.

Je dient je stageverslag te uploaden in je digitale portfolio op MijnBoYi.

Stage lopen in het buitenland is mogelijk op voorwaarde dat dit gebeurt bij een bevoegd TCG-therapeut.

Dit is alleen mogelijk als het gaat om dagen die onder dezelfde opleiding/discipline vallen.

Scriptie & paper

Dit is verplicht voor de opleidingen Acupunctuur, Tuina Therapie, Tuina v. Acupuncturisten en Chinese Kruiden.

De richtlijnen en eisen voor een scriptie staan beschreven in de handleiding afstudeerperiode.

De eisen voor een paper worden besproken tijdens de les en staan beschreven in de handleiding van het portfolio.

De richtlijnen voor het schrijven van een scriptie staan beschreven in de handleiding afstudeertperiode.. Wie nog nooit een scriptie heeft geschreven, adviseren wij om de bijscholing 'scriptie schrijven" te volgen.

Doorgaans is de scriptiebegeleider één van de docenten van de opleiding die u volgt, bijvoorbeeld Acupunctuur. Het kan voorkomen dat de scriptiebegeleider een docent is van een andere opleidingssectie, zoals Tuina Therapie of Chinese Kruiden.

Academie Bo Yi biedt een cursus scriptieschrijven aan.

Het onderwerp van de scriptie moet goed aansluiten bij de eigen interesses. Overleg in geval van twijfel met de docent. Het scriptieonderwerp en de scriptieopzet moeten vooraf worden goedgekeurd door Academie Bo Yi. Begin dus niet met schrijven voor dit is geregeld.

Scripties mogen ook in het Engels geschreven worden.

De deadline voor het inleveren van je scriptie staat beschreven in de handleiding afstudeerperiode.

De scriptie moet digitaal worden geupload in je portfolio.

Op MijnBoYi staat een aantal voorbeeld scripties.

Het is mogelijk om de scripties voor Acupunctuur, Tuina en Kruiden te combineren als het onderwerp zich hiervoor leent. De eisen waaraan de scriptie dan moet voldoen, staan elders op de website en in de syllabus.

Nee, Bo Yi werkt niet met prijzen voor scripties.

Bespreek dit met de betreffende docenten. Het kan dan zo geregeld worden dat u in ieder geval voldoende tijd hebt voor beide onderdelen, met een pauze tussendoor.

Tentamens en Examens

De huisregels voor de tentamens en examens staan op MijnBoYi.

De lesstof staat zeer nauwkeurig beschreven in de syllabus van de opleiding. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u terecht bij uw docent.

Het voorbereiden op een tentamen en examen begint eigenlijk al met de voorbereiding van de lessen. Wie dit zorgvuldig doet, de lessen volgt, voldoende oefent en gebruik maakt van de videobestanden en de vragendatabase, heeft zich goed voorbereid op de tentamens/examens.

Het eindexamen bestaat uit de behandeling van een echte patiënt.

Op MijnBoYi is onze online examinator beschikbaar. Hier kunnen onze studenten zelf toetsen samenstellen om te oefenen.

Inschrijving voor de tentamens of examens is NIET nodig. Neem WEL altijd contact op met Academie Bo Yi of uw docent als u niet kunt deelnemen aan een tentamen of examen.

Een goed schrijvende pen, een bewijs van identificatie (rijbewijs of paspoort) en eventueel iets te drinken.

U dient twee handdoeken en uw witte jas mee te nemen.

Wie te laat komt bij een examen kan niet meer meedoen en moet gebruik maken van de herkansing.

Bij verhindering kunt u het tentamen/examen doen op de dag van de hertentamens en -examens. Uw herkansing komt dan te vervallen.

U mag vragen in het Engels beantwoorden. In overleg met de docent is het mogelijk om daarbij gebruik te maken van een Nederlands-Engels woordenboek. Dit boek wordt dan tijdens het tentamen/examen ter beschikking gesteld door Academie Bo Yi.

Studenten dienen alle basistermen te kennen die zijn beschreven in de syllabus. Echter in al onze toetsen staat er een Nederlandse vertaling achter de Chinese terminologie.

Ja, het is mogelijk om uw eigen tentamen/examen achteraf in te zien. Het tijdstip van inzage wordt bepaald door de docent.

Wie een onvoldoende heeft voor het halfjaarlijkse tentamen, kan gewoon doorgaan met de studie en meedoen aan het tentamen in juni. Als het resultaat in juni voldoende is, dan kunt u dispensatie aanvragen om door te gaan naar het volgende studiejaar.
De beoordeling is afhankelijk van diverse factoren, zoals studiehouding, portfolio en eindcijfer. Wie dispensatie krijgt, dient het niet gehaalde tentamen alsnog te doen in het volgende studiejaar.

Wie het niet eens is met een uitslag kan hierover een e-mail sturen naar het secretariaat van Academie Bo Yi.

Dan wordt het door u gemaakte tentamen/examen ongeldig verklaard.

Nee, alleen een 6,0 of hoger is een voldoende. Een 5,9 of lager is dus een onvoldoende.

De praktijkexamens worden afgenomen door de hoofddocenten. Soms worden zij bijgestaan door een (docent) assistent.

Dit duurt maximaal 10 dagen, maar we streven ernaar om uitslagen zo snel mogelijk bekend te maken.

De cijfers worden bekend gemaakt via MijnBoYi (de online studieomgeving van Academie Bo Y).  Studenten hebben toegang via een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord.

Behaalde studieresultaten blijven 1 jaar geldig.

U kunt dan het jaar overdoen. Dit betekent niet dat u alle lessen opnieuw moet volgen, maar wel dat u moet komen tot een aanwezigheid van 80%. Ook stagedagen hoeft u niet opnieuw te doen. Om die reden krijgt u korting op de cursusprijs. Ook is het mogelijk in het volgende studiejaar alleen die tentamens/examens te doen die u niet hebt gehaald in het vorige studiejaar.
U kunt dit jaar eventueel gebruiken om te beginnen met een andere opleiding. Aan de examens zijn wel kosten verbonden. Neem hiervoor contact op met het secretariaat van Academie Bo Yi.

De diploma-uitreiking is normaal gesproken in mei. De datum staat beschreven in je handleiding afstudeerperiode.

Momenteel wordt er gekeken naar de mogelijkheden hiervoor.

Na afronding van een opleiding

Het opzetten van een praktijk na het behalen van je diploma is niet altijd eenvoudig. Academie Bo Yi heeft er echter bewust voor gekozen om dit stukje niet mee te nemen in de lessen. Dit om de contacturen optimaal te kunnen besteden aan waar ze voor bedoeld zijn: het ontwikkelen van therapeutische vaardigheden.
Externe stagedagen zijn bij uitstek geschikt om te ontdekken hoe praktiserende therapeuten het opzetten van een praktijk hebben aangepakt. Academie Bo Yi zal in de toekomst wellicht een bijscholing aanbieden waarin de benodigde praktische kennis wordt aangereikt.

Er worden diverse opleidingen Westers Medische Basiskennis aangeboden in Nederland. Van belang hierbij is of deze opleidingen al dan niet geaccrediteerd zijn bij de beroepsverenigingen en voldoen aan de normering. Academie Bo Yi werkt zelf samen met instituut E.E.N. Zij geven deze opleiding ook op onze locatie in Zoetermeer.

De docenten van Bo Yi zijn allen praktiserend therapeut en kunnen daarom advies geven over het opzetten van een praktijk.

Bo Yi heeft nog geen protocol voor het opzetten van een praktijk.

Acupunctuurbehandelingen worden vergoed door de meeste verzekeraars onder de aanvullende verzekering. Het bedrag per behandeling en het maximale bedrag per jaar verschillen per verzekering en per polis.
Patiënten dienen hun eigen verzekering te raadplegen om te zien tot welk bedrag ze hun behandelingen vergoed krijgen. Beroepsverenigingen verstrekken soms folders aan hun therapeuten waarin alle vergoedingen van verzekeraars zijn opgenomen.

Nee, wie de opleiding nog niet volledig heeft afgerond, kan nog niet beginnen met een praktijk. Voor u kunt starten als praktiserend therapeut, moet u zijn aangesloten bij een beroepsvereniging. Daarvoor zult u ook de opleiding Westerse Medische basiskennis moeten afronden en de nodige verzekeringen moeten afsluiten.

Met de eigen inlogcodes kunt u altijd nog inloggen op MijnBoYi.

Ja, dat kan. Er zijn wel kosten aan verbonden. Neem contact op met het secretariaat; dan zorgen wij voor een nieuw exemplaar.

In overleg en na toestemming van Academie Bo Yi mag de naam van de opleiding worden vermeld.

Nee, dit is uitdrukkelijk verboden. Tenzij anders vermeld zijn de vormgeving van de site, het logo, de foto's en de teksten het eigendom van Academie Bo Yi. Er mag niets worden overgenomen zonder toestemming vooraf van Academie Bo Yi.

Beroepsverenigingen

Er zijn verschillende beroepsverenigingen die elk hun eigen toelatingsvoorwaarden hanteren. Het is zinvol om vooraf goed te bekijken welke beroepsvereniging het best bij u past en welke zorgverzekeraars behandelingen vergoeden van therapeuten die bij deze beroepsvereniging zijn aangesloten.
Hieronder een aantal beroepsverenigingen waarbij een Acupuncturist zich kan aansluiten:
- NVA Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur;
- ZHONG Nederlandse Vereniging van Traditionele Chinese Geneeskunde;
- NBCG YI Nederlandse Beroepsvereniging Chinese Geneeswijzen YI;
- VNT Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten;
- NWP Nederlandse Werkgroep van Praktizijns;
- NAAV Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging.

Er zijn veel verschillen tussen de beroepsverenigingen. Het is verstandig om goed te bekijken wat de verschillen zijn en te informeren bij collega’s waar u zich het best kunt aansluiten.

Je kunt aspirant-lid worden tijdens je opleiding. Na het afronden van je opleiding kun je lid worden.

Dit zijn 240 stage-uren in totaal, inclusief stages tijdens de opleiding. Let op dat 150 uren hiervan 1 op 1 moeten zijn. Dit is slechts een deel van de toelatingseisen de NVA stelt. Via deze link kunt u de meest actuele eisen vinden op de NVA site.

Bij- en nascholingen van Academie Bo Yi

Op de website van Academie Bo Yi staat het complete overzicht van alle opleidingen, cursussen en bijscholingen die wij aanbieden. In de toekomst wordt het aanbod uitgebreid.

Bij elke cursus en bijscholing staat vermeld door welke beroepsvereniging deze erkend is.

Dit verschilt per beroepsvereniging. Sommige beroepsverenigingen verstrekken aanwezigheidsbewijzen die de student zelf moet meenemen en moet laten tekenen door de instantie waar hij/zij de bijscholing volgt.
Tijdens bijscholingsdagen zijn er altijd presentielijsten; denk eraan om die te tekenen. Aan de hand van deze presentielijsten ontvangen deelnemers een deelnamebewijs of certificaat, waarvan zij een kopie kunnen toesturen aan de beroepsvereniging.

Studiereis naar China

Bo Yi streeft ernaar om elk jaar een studiereis naar China te organiseren.

Ja, Bo Yi organiseert studiereizen naar China.

Minimaal afgerond 1e jaar vakopleiding Bo Yi of afgestudeerd TCG-therapeut elders.

De stages zullen betrekking hebben op Acupunctuur, Tuina en Kruiden.

Dit kan per jaar verschillen. Meer informatie hierover zal te vinden zijn op de website van Academie Bo Yi.

Dit is afhankelijk van het soort stage. Dit zal per stage worden vermeld bij de betreffende stage.

Ja, voor China is een visum nodig. Vraag het visum minstens 4 weken voor vertrek aan!

Dat hoeft niet, maar een tweepersoonskamer delen is uiteraard goedkoper dan het boeken van eenpersoonskamer. Wie een eenpersoonskamer boekt, betaalt hier een toeslag voor.

Het is altijd mogelijk om een reis aan de stage vast te knopen.