Acupunctuur 1

Opleidingen - Acupunctuur

De opleiding Acupunctuur 1 is het eerste studiejaar van de tweejarige deeltijd beroepsopleiding Klassieke Chinese Acupunctuur. Je leert symptomen op een Chinese manier te analyseren en te behandelen met klassieke naaldtechnieken.

In dit studiejaar wordt veel aandacht besteed aan de meridianen en acupunctuurpunten. Om van jou een goede Acupuncturist te maken zullen we je meenemen in je studie zodat je het landschap van meridianen écht gaat begrijpen en werkelijk gaat leren wat het is om Qi op de naald te voelen en deze te manipuleren.

Je gaat je daarnaast bekwamen in het analyseren van klachten aan de hand van symptomen en je leert daaraan betekenis te geven in de vorm van een Chinese diagnose.
 
Dit doen we door gedurende de lessen continu de verbinding te leggen tussen theorie en praktijk. De manier van leren zal voor elke deelnemer verschillend zijn. Deze maatwerk manier van ontwikkelen vloeit voort uit onze visie op leren. In onze onderwijsvisie zijn drie belangrijke principes uit de Chinese filosofie leidend. Meer weten over deze drie belangrijke principes? Dan nodigen we je graag uit onze onderwijsvisie te lezen.

Wil je meer weten over de inhoud van de opleiding? Dan kun je hieronder verder lezen.

Introductie

Zoals alles is ook het menselijk lichaam op te delen in Yin en Yang, waarbij Yin het interne en Yang het externe betreft. Vanuit deze indeling zijn de orgaansystemen (ZangFu) Yin en is het meridiaansysteem (JingLuo) Yang. Als acupuncturist behandel je patiënten met name via het externe, ofwel het meridiaansysteem. Omdat Yin en Yang altijd met elkaar verbonden zijn is het als acupuncturist dus ook mogelijk om de orgaansystemen te beïnvloeden via het meridiaansysteem. Behandelen doe je met naalden. Deze breng je in en manipuleer je op specifieke locaties in het verloop van de meridianen, de zogenaamde acupunctuurpunten.

Acupunctuur 1: het meridiaansysteem

Dit studiejaar wordt gebruikt om het meridiaansysteem in al zijn facetten te doorgronden, te begrijpen hoe alles met elkaar verbonden is, zowel qua meridianen onderling als qua verbinding met de interne orgaansystemen. Je leert bijvoorbeeld om dezelfde persoonlijke relaties te zien in het meridiaansysteem als degene die je kent tussen man-vrouw, man-man, vrouw-vrouw, ouder-kind, etc. Hierdoor krijg je dieper inzicht in de verstoringen die zich in het meridiaansysteem kunnen voordoen.

Het meridiaansysteem is een complex energetisch netwerk, dus veel meer dan alleen de Hoofdmeridianen, die meestal op afbeeldingen worden weergegeven. Het netwerk bestaat uit verticale, horizontale, interne en externe vertakkingen die o.a. tot uiting komen in de zogenaamde Divergente meridianen, Tendino-musculaire meridianen en collateralen. In het externe deel van dit netwerk bevinden zich acupunctuurpunten in het verloop van de Hoofdmeridianen waarmee je de doorstroming van Qi in het hele netwerk kunt beïnvloeden.

Acupunctuur 1: acupunctuurpunten

Ieder acupunctuurpunt heeft zijn specifieke locatie op de meridiaan. Je gaat alle acupunctuurpunten in vivo leren lokaliseren. Echter, omdat niet alle punten even belangrijk zijn, ga je alleen de meest gebruikte en belangrijkste punten veel oefenen. Dit doe je o.a. met de hulp van onze ervaren docenten totdat je de punten kunt ‘zien’ met je vingers. Lees het verhaal van Niels hierover.

In het energetisch netwerk heeft ieder acupunctuurpunt zijn eigen energetische rol. Dit komt tot uiting in de acties en functies van dat punt. Je gaat de energetische rol van alle belangrijke punten leren. Maar belangrijker nog, net zoals bij de meridianen, hebben de punten onderling ook een relatie. Deze relaties ga je leren begrijpen aan de hand van de diverse puntcategorieën.

Acupunctuur 1: naaldtechnieken

Met de kennis over het meridiaansysteem en de acupunctuurpunten weet je hoe je dit energetisch netwerk kunt beïnvloeden. Om dit ook daadwerkelijk te kunnen, moet je de naaldtechnieken beheersen. Hiervoor moet je vaardigheden leren zoals naaldinsertie, naaldmanipulatie en het verkrijgen van DeQi.

Acupunctuur is dus niet alleen het mechanisch prikken van acupunctuurpunten! Het is essentieel om met behulp van goede naaldmanipulatie Qi op de naald te krijgen en te voelen, dit is wat we DeQi noemen. Om dit te leren is het belangrijk dat je Qi gaat begrijpen, kunt waarnemen en kunt toepassen. Dit is wat bedoeld wordt met ‘zien’ met je vingers. Om goed met Qi, ofwel energetisch, te leren werken starten we iedere les met twintig minuten QiGong.
 
Naast de naaldtechnieken ga je ook leren vuurcuppen en leren werken met moxa. Dit zijn aanvullende behandeltechnieken om pathogenen uit het lichaam te elimineren en Qi en Bloed te laten circuleren.

Acupunctuur 1: diagnostiek

Dit studiejaar ga je de diagnostische kennis die je in het basisjaar hebt opgedaan uitbreiden, maar belangrijker nog, je gaat het leren integreren. Je gaat de eerdergenoemde kennis over persoonlijke relaties ook hier toepassen. De ziekteoorzaken, fysiologie en pathologie worden met elkaar verbonden. Met ander woorden: je gaat middels het Chinese denken begrijpen waarom bepaalde symptomen zich voordoen bij een pathologie doordat je kan zien wat de fysiologische verstoringen zijn en welke ziekteoorzaak hieraan ten grondslag ligt. Je gaat inzien dat de grote hoeveelheid kennis van de voorheen ogenschijnlijk losstaande systemen volledig met elkaar verbonden blijken te zijn. Door onze visie op TCG-onderwijs zijn wij als geen ander in staat jou te begeleiden naar vele ‘Aha’ momenten.
 
Dat ‘dingen op hun plek vallen’ krijgt een extra dimensie doordat je je diagnostische vaardigheden niet alleen aan de hand van een grote selectie casussen en interactieve opdrachten oefent, maar vooral door zelf aan de slag te gaan met echte patiënten tijdens de interne stagedagen.

Acupunctuur 1: therapeutische vorming

Als Acupuncturist zijn niet alleen je TCG-vaardigheden belangrijk; je werkt namelijk met mensen. Je zult ervaren hoe bijzonder het is om patiënten te helpen vanuit een professionele houding en soms hiermee het verschil te kunnen maken wat betreft het resultaat van je behandelingen. Je leert o.a. gesprekstechnieken, omgang met moeilijke situaties en patiënten te motiveren.

Kennismaken of vragen?

Academie Bo Yi opent haar deuren regelmatig voor een Open dag waar je uiteraard welkom bent. De Open dag is er voor informatieverstrekking maar zeker ook voor de ontmoeting. Wij zijn ervan overtuigd dat een fijne studietijd een belangrijke bijdrage levert aan succesvol studeren. Je thuisvoelen op onze academie vinden wij cruciaal en daarvoor is ontmoeten nodig. Voel je welkom!

Past de datum van een Open dag niet in jouw agenda maar wil je toch graag kennismaken? Maak een afspraak via 085- 876 88 15 of mail ons: info@bo-yi.nl.

Aspirant Acupuncturist

Voordat er gestart kan worden met het eerste jaar van de acupunctuuropleiding dient eerst het Basisjaar Chinese Geneeswijze (BCG) of de Tuina Massage opleiding met goed gevolg zijn afgesloten. Deze opleidingen dienen als theoretische basis voor de acupunctuuropleiding.

Tijd
Verwachtte studiebelasting conform HBO-norm
Lesdagen: 20 lesdagen van 7 uur, 8 interne stagedagen, 4 externe stagedagen, 1 centraal tentamen, 1 centraal examen.

Financieel
Opleidingsjaar inclusief syllabus en examen, exclusief stagedagen: € 2295,-
Interne stagedag: € 75,- per dag (totaal € 600,-).
Externe stagedag: kosten afhankelijk van stage-therapeut.
Indicatie van de kosten van de verplichte studieboeken indien deze nieuw worden aangeschaft:
Acupunctuur 1: € 100,- (dit is exclusief de verplichte boeken uit voorgaande jaren).

Locatie
Zoetermeer: Einsteinlaan 10

Datum
Gedurende 2 jaar op 20 zondagen (1x per twee weken) van 10.30 tot 17.30 uur

Acupunctuur 1 start: zondag 8 september 2024

Les Datum Tijd
SLB zo 01-09-2024  
1 zo 08-09-2024 10:30-17:30
2 zo 22-09-2024 10:30-17:30
3 zo 06-10-2024 10:30-17:30
4 zo 20-10-2024 10:30-17:30
5 zo 03-11-2024 10:30-17:30
6 zo 12-11-2024 10:30-17:30
7 zo 23-11-2024 10:30-17:30
8 zo 01-12-2024 10:30-17:30
9 za 15-12-2024 10:30-17:30
10 zo 12-01-2025 10:30-17:30
Tentamen za 18-01-2025  
11 zo 26-01-2025 10:30-17:30
Hertentamen zo 09-02-2025 10:30-17:30
12 zo 16-02-2025 10:30-17:30
13 zo 02-03-2025 10:30-17:30
14 zo 16-03-2025 10:30-17:30
15 zo 06-04-2025 10:30-17:30
16 za 19-04-2025 10:30-17:30
17 za 03-05-2025 10:30-17:30
18 zo 11-05-2025 10:30-17:30
19 zo 25-05-2025 10:30-17:30
20 za 14-06-2025 10:30-17:30
Examen za 21-06-2025  
Herexamen za 28-06-2025  

Qigong
Elke bijeenkomst start met twintig minuten QiGong. De beoefening van QiGong is gericht op het versterken van de eigen energie. De zintuigen komen zo beter tot ontwikkeling en men leert ‘waar te nemen’ met de handen.

De Theorie
Het studiejaar richt zich met name op de meridiaanleer met het complete meridiaanstelsel en de diagnostiek met de differentiaties.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Meridiaanleer, leer over de aard en het verloop van de Hoofdmeridianen, Divergente meridianen, Collaterale meridianen, Tendinomusculaire meridianen, huidzones en Extra meridianen
 • Puntcategorieën, lokalisatie, acties en toepassingen van de acupunctuurpunten
 • Diagnostiek, uitbreiding polsdiagnostiek naar 16 polsbeelden
 • Meridiaan-diagnostiek
 • ZangFu-diagnostiek
 • 6 Divisies
 • 4 Radicalen
 • Integratie van de diagnostische vaardigheden
 • Uitleg over extra behandelingstechnieken zoals Cuppen, Moxa, Guasha

De Praktijk
Het studiejaar richt zich met name op het verloop van het complete meridiaanstelsel, de lokalisatie van alle acupunctuurpunten en de integratie van de diagnostiek door middel van casuïstiek. Daarnaast is er veel aandacht voor de naaldinsertie, het verkrijgen van DeQi en naaldmanipulaties.

De volgende vaardigheden worden in de opleiding behandeld:

 • Meridiaanverloop van de Hoofdmeridianen, Divergente meridianen, Collaterale meridianen, Tendinomusculaire meridianen, huidzones en Extra meridianen
 • Lokalisatie van alle punten van de Hoofdmeridianen en de Extra meridianen
 • Naaldinsertie, verkrijgen van De Qi, naaldmanipulaties
 • Polsdiagnostiek, de 16 polsbeelden voelen en herkennen
 • Integratie diagnostiek
 • Casuïstiek, diagnose stellen met behulp van de volgende differentiatietechnieken: ZangFu- en meridiaandiagnostiek
 • Behandelen met Cuppen, Moxa, Guasha

De Studiebelasting
De studiebelasting is conform HBO-norm i.e. gemiddeld 60 ECTS per opleidingsjaar. Uit ervaring blijkt dat de gemiddelde lesvoorbereiding en oefenen 12-16 uur per week bedraagt. Tijdens de eerste lesbijeenkomst wordt er ruim aandacht besteed aan de specifieke studievaardigheden die nodig zijn voor deze opleiding.

Het Studiemateriaal
Tijdens de lesbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van een zeer uitgebreide Nederlandstalige syllabus. Ter verduidelijking van de verschillende technieken is deze syllabus geïllustreerd met foto’s. De syllabus bevat een apart gedeelte voor QiGong. Tot slot zijn er via de website instructievideo’s beschikbaar van de localisatie van alle acupunctuurpunten en van de 4 QiGong-houdingen.

De Stages
De stages bestaan uit interne en externe stages. De interne stagedagen worden door Academie Bo Yi georganiseerd.

De interne stagedagen
Doel van deze interne stagedagen is om de deelnemers klinische training te geven. De theoretische kennis uit het curriculum wordt omgezet naar diagnostische vaardigheden en men leert een behandelplan op te stellen. Tijdens dit studiejaar worden 8 interne stagedagen gevolgd.

De opzet van de stagedagen is als volgt: deelnemers maken voor elke patiënt een standaard case-report. De deelnemers zijn daarbij ‘therapeut’ onder supervisie van de docent. Ze worden getraind in het stellen van de juiste vragen om tot een diagnose te komen en om een behandelplan op te stellen. Per interne stagedag ontvangt de deelnemer 3 patiënten. De hoofdklacht van elke patiënt wordt vooraf bekend gemaakt zodat er voorbereiding kan plaatsvinden.

De externe stagedagen
Het voornaamste doel van de 4 externe stagedagen is om de deelnemers te laten kennismaken met het praktijkveld: met de praktijkvoering, de behandelstijlen en de therapeutische vaardigheden.

Tentamen en examen
Elk studiejaar heeft twee toetsingsmomenten. In januari is er een theorietentamen over de behandelde stof van het eerste halfjaar en een praktijktoets voor de beoordeling van de technieken die men geacht wordt te beheersen. In juni, aan het eind van het studiejaar, volgt een theorie- en praktijkexamen over de volledige lesstof van het jaar.

Voor het afsluiten van dit studiejaar is het vereist dat de deelnemer minimaal 80% van de lessen heeft gevolgd.

snro-keurmerk-sa.jpg     crkbo-instelling-300x207.jpg

Geaccrediteerd conform HBO-norm door de SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen) voor 203 EC of 243 EC i.c.m de minor MBK. Hierdoor voldoet de acupunctuuropleiding in combinatie met de opleiding MBK (medische basiskennis) voor inschrijving bij een groot aantal beroepsverenigingen. Enkele hiervan zijn:

 • BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument)

 • FAGT (Federatie voor Additief Geneeskundige Therapeuten)

 • NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten)

 • LVNT (Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten)

 • VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)


Andere Beroepsverenigingen die zich alleen richten op TCG-therapeuten:

 • NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur)
 • NVTCG Zhong (Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese geneeskunde)
 • NWP
 • Shiatsu Vereniging Nederland

nva-accreditatie.jpg          zhong-accreditatie.jpg

Acupunctuur 1

Verplicht: Alleen deze boeken aanschaffen voor de eerste lesdag!

Baker, K., Deadman, P., & El-Khafaji, M. (2007), A Manual of Acupuncture (2nd ed.). Sussex, England: Journal of Chinese Medicine Publications
ISBN 9780951054659

Deng, T., & Ergil, K. (2007), Practical Diagnosis in Traditional Chinese Medicine (6th ed.). Edinburgh, Scotland: Elsevier Churchill-Livingstone
ISBN: 9780443045820

Maciocia, G. (2015), The Foundations of Chinese Medicine (3nd ed.). Edinburgh, Scotland: Elsevier Churchill-Livingstone
ISBN: 9780702052163

 

Aanbevolen:

Auteroche, B., Mainville, L., & Solinas, H. (1998), Atlas of Chinese Acupuncture: Meridians and Collaterals. Sint-Jans-Molenbeek, Belgium: Satas
ISBN: 9782872931255

Blom, R.-J. (2013), Een eigen bedrijf starten voor Dummies. Amersfoort, The Netherlands: BBNC Uitgevers
ISBN: 9789045351391

Dupont, J. (2014), De beroepshouding van Fysiotherapeuten. Houten, The Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum
ISBN 9789036803786

Focks, C. (2008), Atlas of Acupuncture (2nd ed.), Edinburgh, Scotland: Elsevier Churchill-Livingstone
ISBN: 9780443100284

Maciocia, G. (2004), Diagnosis in Chinese Medicine. Edinburgh, Scotland: Elsevier Churchill-Livingstone
ISBN: 9780443064487

Maciocia, G. (2011), Obstetrics and Gynecology in Chinese Medicine (2nd ed.). Edinburgh, Scotland: Elsevier Churchill-Livingstone
ISBN: 9780443104220

Morris, W., & Shen-Qing, L. (2011), Li Shi-Zhen’s Pulse Studies: An Illustrated Guide. Beijing, China: People’s Medical Publishing House
ISBN: 9787117137621

Qiao, Y., & Stone, A. (2008), Traditional Chinese Medicine: Diagnosis Study Guide. Seattle, WA: Eastland Press
ISBN-13: 978-0939616640

Wang, J. (2008), Applied Channel Theory in Chinese Medicine, Seattle, WA: Eastland Press
ISBN: 9780939616626