Wat is TCG?

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) of ‘Traditional Chinese Medicine’ (TCM) is een van de oudste geneeswijze ter wereld en wordt tegenwoordig in het Westen steeds meer toegepast. In China en andere Aziatische landen wordt TCG al duizenden jaren gebruikt om ziekten te behandelen en te voorkomen. De TCG-filosofie beschrijft de samenhang tussen levensstijl, ziekte en gezondheid.

Volgens de Chinese zienswijze is de mens onlosmakelijk verbonden met de natuur. Door het zorgvuldig observeren van de natuur om hen heen kregen Chinese artsen al eeuwen geleden inzicht in het functioneren van het menselijk lichaam. Met deze kennis vormden zij medische theorieën die zij ontwikkelden tot een concreet geneeskundig systeem met een eigen fysiologie, diagnostiek en bijbehorende behandelmethoden: Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). TCG kan ziekten verhelpen en klachten verlichten. Daarnaast kan TCG doeltreffend worden ingezet ter preventie van klachten en ziekten.

Harmonie is het leidende principe binnen de TCG. Leven in harmonie met natuur om ons heen, met haar wisselende seizoenen. Leven in harmonie met onze sociale omgeving, zoals familie, vrienden en collega's. Tegelijkertijd gaat het om de harmonie in onszelf, de balans tussen lichaam en geest. Dit gedachtegoed komt voort uit de Yin-en-Yang-theorie, die werd gebruikt om de natuur in al haar aspecten te verklaren. Verstoring van de harmonie veroorzaakt disbalans, wat vervolgens klachten en ziekten kan veroorzaken. Het streven naar harmonie bevordert de gezondheid.

TCG kijkt dus niet alleen naar de ziekte maar ook naar de totale mens en diens plaats in het geheel. Ziekte ontstaat volgens de Chinese zienswijze wanneer de mens niet meer in staat is de harmonie te handhaven. TCG stelt dat het zelfgenezend vermogen van de mens het beste medicijn is. TCG-behandelmethoden en hulpmiddelen hebben dan ook allemaal tot doel het regenererend vermogen van het menselijk lichaam te bevorderen. Pas dan is het weer in staat de balans zelfstandig te handhaven.

Binnen de TCG wordt meestal gebruik gemaakt van een of meer van de drie behandelmethodes: Acupunctuur, Tuina (therapeutische massage) en Chinese Kruiden. Meer informatie over deze behandelwijzen vind je hier.

Meer informatie over Tuina
Meer informatie over Acupunctuur
Meer informatie over Chinese kruiden