Visie op onderwijs Traditionele Chinese Geneeskunde

De oorsprong en missie

Academie Bo Yi gelooft rotsvast in de grote kracht en extra waarde van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) in de Nederlandse gezondheidszorg. En toch groeit de toepassing van TCG in Nederland te langzaam, volgens Ki-Jan, Niels en Loed, de oprichters van Academie Bo Yi.  Ze hebben tijdens hun jarenlange docentschappen bij verschillende TCG instituten in Nederland het inzicht verkregen wat hiervan de oorzaak is. Het zijn volgens hen niet de oorsprong, de Geneeskunde of de theorie die tekortschieten. Maar het feit dat therapeuten te oppervlakkig opgeleid worden. En daardoor niet echt klaar zijn voor het zelfstandig professioneel uitvoeren van het vak. Deze inzichten hebben ertoe geleid dat zij jaren geleden Academie Bo Yi hebben opgericht met een geheel eigen visie op TCG onderwijs. 

Onze visie: uniek bekwame therapeuten ontwikkelen

Academie Bo Yi heeft een heldere doelstelling om inhoud aan haar missie te geven: uniek bekwame therapeuten in de Traditionele Chinese Geneeskunde opleiden. Therapeuten die maximaal geoutilleerd zijn om vol zelfvertrouwen succesvol in de praktijk te zijn.

Voor Academie Bo Yi is een uniek bekwaam therapeut iemand die volledig zelfstandig en vol zelfvertrouwen een optimaal genezend effect realiseert. Om dat te verwezenlijken is het noodzakelijk dat de TCG-technieken en vaardigheden een grote diepgang bereiken. En dat de therapeut handelt vanuit een niveau van onbewuste bekwaamheid. Dat wil zeggen in staat is om vaardigheden en gedrag effectief, ontspannen en bijna vanzelf toe te passen.

Het verkrijgen van die diepgang en dat bekwaamheidsniveau vraagt veel en specifieke oefening. Terwijl de opleidingsduur en het aantal contactdagen niet oneindig zijn. Daarom heeft Academie Bo Yi haar diepgaande kennis van de Chinese geneeskunde geïntegreerd met moderne Westerse didactische principes. Optimale zelfstudie maakt dat er in de lessen maximaal tijd is te focussen op de diepgang (GongFa). Om zo het noodzakelijk groot aantal vlieguren van een zeer hoge kwaliteit te realiseren.

In onze onderwijsvisie zijn drie belangrijke principes uit de Chinese filosofie leidend. Deze zijn:

  • Traditie: Het ‘leren begrijpen’ van de klassieke teksten dat leidt tot het noodzakelijk doorgronden van de diepere betekenis van de Chinese Geneeskunde;
  • Yin & Yang: Maatwerk leren vraagt telkens weer om de juiste balans tussen denken en doen, inclusief de weging van de context van het vraagstuk;
  • GongFa: Ultieme bekwaamheid ontwikkelen door de deelnemer tijdens de studietijd echt waarheidsgetrouw therapeut te laten zijn die veel oefent en vakkundig en waarderend gecorrigeerd wordt.

Meer weten over deze drie belangrijke principes?

Onze identiteit.

Een studie starten is een groot besluit. Het vraagt investeringen in tijd, energie en geld. Wij zijn ervan overtuigd dat een fijne studietijd een belangrijke bijdrage levert aan succesvol studeren. Daarom voelen wij een wezenlijke verantwoordelijkheid samen te kijken of onze identiteit bij jou ‘past’.  Wij denken dat mensen zich bij ons thuisvoelen als ze zich herkennen in: kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en gelijkwaardigheid, professionaliteit, het geloof in het Chinese gedachtegoed en modern maatwerk onderwijs. 

Ki-Jan, Niels en Loed.