Kwaliteit en accreditaties

De missie en visie van Academie Bo Yi zijn niet mogelijk zonder een streven naar uitzonderlijke kwaliteit. Het resultaat is een hoogstaande kwaliteit die terug te vinden is in ons onderwijsprogramma, in de structuur van de opleidingen, in onze ervaren gekwalificeerde docenten, en uiteraard bij de onafhankelijke instanties die onze opleidingen en bijscholingen waarderen door middel van een accreditatie.

'Constructive alignment' als rode draad door de opleiding

‘Constructive alignment’ is onmisbaar en wordt consequent doorgevoerd. Het principe van ‘constructive alignment’ gaat uit van het inzicht dat studiegedrag kan worden beïnvloed door het ontwerp, de programmering en de toepassing van toetsing in het onderwijsproces. De beoogde leerresultaten worden aangepakt op een manier die meestal niet wordt bereikt in traditionele vormen van doceren.

Dit inzicht uit zich bij Academie Bo Yi in uitstekende syllabussen met studiehandleidingen (alle informatie over de opleiding), duidelijke jaarleerdoelen en lesleerdoelen met daaraan gerelateerde toetsdossiers. Evaluatie van al deze onderdelen vindt plaats op diverse niveaus.

Hoog didactisch niveau: complexe stof eenvoudig maken

Het didactisch niveau van de docenten is zeer hoog. Ze geven vanuit eenzelfde onderwijsvisie inhoud aan het onderwijs. Zo wordt er gebruik gemaakt van moderne didactische werkvormen zoals: ‘flipping the classroom’, ‘gamification’, ‘blended action learning’, en ‘team-based learning’. Al deze werkvormen worden toegepast om de complexe lesmaterie eenvoudiger te maken zodat jij het je goed eigen kan maken.

Online leeromgeving: studieondersteuning wanneer en waar jij het wilt

MijnBoYi is de online leeromgeving waar deelnemers op diverse manieren ondersteund worden vanuit Academie Bo Yi. Zo staan de Examinator (online vragendatabase), instructievideo's, en minihoorcolleges ter beschikking van de deelnemers om de lessen voor te bereiden, te herhalen of te toetsen op een moment dat het jou het beste uitkomt.

Zinvol evalueren: jouw mening telt!

Academie Bo Yi verzamelt door middel van de vernieuwende evaluatietool Sprockler gedurende het gehele studiejaar informatie over de diverse onderdelen binnen het kwaliteitsbeleid. Deze methode van evalueren geeft een veel diepgaander inzicht dan de traditionele manier van evalueren. Daarbij geeft het de mogelijkheid om gedurende het jaar problemen te signaleren en vroegtijdig bij te sturen. Ook in een situatie waar er geen problemen zijn wordt jouw input gebruikt om verbeteringen door te voeren.

Accreditatie op Master niveau: uitzonderlijke kwaliteit in opleiden

Academie Bo Yi streeft uitzonderlijke kwaliteit na. Dit wordt bevestigd door diverse accreditaties van externe partijen. De SNRO is een onafhankelijk instituut dat opleidingen op het complementaire vakgebied accrediteert. Daarbij kun je een accreditatie van een losse opleiding zien als een accreditatie op Bachelor niveau. Een systeemaccreditatie echter, is een organisatie-brede accreditatie waarbij veel hogere eisen worden gesteld aan de organisatie en haar opleidingen en is zodoende te zien als een accreditatie op Master niveau. Academie Bo Yi heeft als enig TCG-opleidingsinstituut in Nederland deze SNRO-systeemaccreditatie op Master niveau. En daar zijn we trots op!

Accreditaties

De SNRO accrediteert opleidingsinstituten op HBO-norm en zij zijn samen met CPION de enige instanties die de belastingdienst heeft aangewezen voor HBO-norm accreditering en daarmee de mogelijkheid voor btw-vrijstelling.

Door de SNRO-accreditatie is Academie Bo Yi ook automatisch geaccrediteerd bij beroepsverenigingen zoals:

  • BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument)
  • FAGT (Federatie voor Additief Geneeskundige Therapeuten)
  • LVNG (Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen)
  • NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten)
  • VNT (Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten)
  • VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)

Daarnaast is Academie Bo Yi afzonderlijk geaccrediteerd door twee beroepsverenigingen speciaal voor TCG:

  •  NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur)
  •  NVTCG Zhong (Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde)

CRKBO

Academie Bo Yi en haar docenten staan geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.