Traditie: Chinese klassieke teksten

In de Chinese geneeskunde is de mens onlosmakelijk verbonden met de natuur. Door het zorgvuldig observeren van de natuur kregen Chinese artsen eeuwen geleden het inzicht in het functioneren van het menselijk lichaam. Met deze kennis vormden zij medische theorieën die zij ontwikkelden tot een concreet geneeskundig systeem met een eigen fysiologie, pathologie, diagnostiek en bijbehorende behandelmethoden: die kennis en inzichten liggen opgesloten in de Chinese klassieke teksten. De bronnen waarin de diepere betekenis van de Chinese Geneeskunde 'verborgen' ligt.

Het bespreken van deze bronnen maakt daarom een belangrijk onderdeel uit van ons curriculum, wat tamelijk exclusief is in Nederland. Het ‘leren begrijpen’ van de klassieke teksten leidt namelijk tot het werkelijk doorgronden van de principes van de Chinese Geneeskunde en het Chinese gedachtengoed. En dat is in onze visie noodzakelijk voor het opleiden van uniek bekwame therapeuten. Niet voor niets is ‘kennen staat in dienst van het kunnen’ een belangrijk uitgangspunt van ons onderwijs.

We reiken een voorbeeld aan hoe Academie Bo Yi in haar opleidingen ‘kennen’ in dienst van het ‘kunnen’ stelt met als titel: ‘Chinese kruiden moet je ‘leren kennen’

Yin en Yang: leren door de juiste harmonie tussen denken en doen   

Met behulp van de Chinese klassieke teksten leggen we het fundament: daarmee wordt inzicht verkregen in gezondheidsklachten, de mogelijke oorzaken en behandelmethoden. De theorie moet leiden tot het kunnen stellen van een diagnose, het maken van een behandelplan en de uitvoering ervan met Acupunctuur, Tuina therapie of Chinese kruiden.

Ons principe van ‘Leren door denken en doen’ gaat veel verder dan de koppeling van theorie aan de praktijk. Het gaat over het ontwikkelen van ‘Chinees denken’ en over gepersonaliseerd leren.  

Denken gaat ver voorbij aan alleen het leren van de theorie. Vanaf de eerste dag van de opleidingen leren we deelnemers ‘denken’ actief te ontwikkelen. We leren ze over de theorie en de praktijk na te denken. Dat is nodig om de noodzakelijke verdieping te realiseren. Om verbanden te kunnen gaan zien tussen bijvoorbeeld de verschillende onderdelen van fysiologie, pathologie en diagnostiek. En deze vervolgens te kunnen toepassen in de praktijk.

In ons onderwijsconcept is veel aandacht voor moderne onderwijsmethodieken: de inbreng van alle deelnemers zien wij als zeer waardevol bij de verdieping in de complexe materie. Daarnaast heeft ‘leren’ alles te maken met het individu, want niemand is gelijk en leert dus gelijk. Zoals het geheel van de mens bestaat uit lichaam (Yin) en geest (Yang) zien wij ‘leren’ als het geheel van denken en doen. Onze leerstrategie is erop gericht dat denken en doen tijdens de opleiding bij ieder individu steeds weer optimaal in harmonie zijn. Dat is cruciaal voor de kwaliteit van leren en de borging ervan.

Ons zeer ervaren docententeam en studiebegeleider weten als geen ander de deelnemers te leren hoe deze harmonie steeds weer te vinden. Cruciaal bij die zoektocht is de diepere betekenis te kennen van Yin (denken) en Yang (doen): namelijk dat Yin en Yang elkaar scheppen: ze vloeien voort uit elkaar en zijn daarmee ook afhankelijk van elkaar. Doorslaggevend daarbij is de context van elk leervraagstuk te achterhalen en mee te laten wegen. De context bepaalt uiteindelijk de volgorde en de verhouding tussen denken en doen. Leren bij Academie Bo Yi is maatwerk.

Het bereiken van GongFa

Voor Academie Bo Yi is een uniek bekwaam therapeut iemand die volledig zelfstandig en vol zelfvertrouwen een optimaal genezend effect realiseert. Om dat te verwezenlijken is het noodzakelijk dat de TCG-technieken en vaardigheden een grote diepgang bereiken. En dat de therapeut handelt vanuit een niveau van onbewuste bekwaamheid. Dat wil zeggen in staat is om vaardigheden en gedrag effectief, ontspannen en bijna vanzelf toe te passen.

Het verkrijgen van die diepgang en dat bekwaamheidsniveau vraagt veel en specifieke oefening. Terwijl de opleidingsduur en het aantal contactdagen niet oneindig zijn. Daarom heeft Academie Bo Yi haar diepgaande kennis van de Chinese geneeskunde geïntegreerd met moderne Westerse didactische principes. Optimale zelfstudie maakt dat er in de lessen maximaal tijd is te focussen op de diepgang (GongFa). Om zo het noodzakelijk groot aantal vlieguren van een zeer hoge kwaliteit te realiseren. En die garanderen wij, wat uniek is in Nederland. Die belofte kunnen we waarmaken door:

  • Deelnemers tijdens de studietijd daadwerkelijk therapeut te laten zijn:
    - Geen ‘optredens’ van docenten aanschouwen maar vanaf het eerste moment in een veilige omgeving zelfstandig aan de slag met anamnese en diagnose stellen    en behandeling;
    - Tijdens de klinische stages in het 3e jaar werken de deelnemers volledig zelfstandig met echte cliënten, zonder docenten: die wel in de nabijheid zijn.
  • Optimaal rendement van contacturen te realiseren door de inzet van didactische werkvormen als flipping the classroom, online vragendatabase, instructievideo’s, online hoorcolleges, blended-,  action-, en team based learning;
  • Het zeer hoog didactisch niveau van de docenten die vanuit eenzelfde onderwijsvisie inhoud geven aan het onderwijs: leermeesters die de dialoog zoeken, die uitdagen en corrigeren op een waarderende en motiverende manier om steeds weer die stap verder te zetten.