bij Academie Bo Yi besteden we in de opleidingen veel aandacht aan het omzetten van geleerde kennis in praktische diagnostische vaardigheden. Hieronder vind je enkele voorbeelden van hoe wij dat aanpakken.

  1. In de online leeromgeving (MijnBoYi) hebben we de Examinator voor je klaarstaan. Daarin staan legio vragen, waarmee je jezelf kunt toetsen op je kennis, maar belangrijker nog ook op de toepassing van je kennis. Op het hoogste leer-niveau staan vele casussen waarmee je jezelf kunt toesten aan de hand van reële praktijkvoorbeelden.

  2. Tijdens de lessen ga je aan de slag met interactieve opdrachten en worden praktijkvoorbeelden gegeven door docenten die zelf veel praktijkervaring hebben. Hierbij staat de toepassing van je kennis centraal door het leggen van verbanden in de specifieke praktijkcontext.

  3. In het laatste studiejaar worden door middel van rollenspellen geoefend met zelfbedachte patiënt-casussen op basis van een specifiek topic. Bij het bedenken van een patiënt-casus vanuit een specifiek topic zoals bijvoorbeeld hoofdpijn pas je je kennis toe. Bij het rollenspel wordt er tweeledig getoetst:
    1. Is jouw casus volledig en bevat het de juiste informatie dat overeenstemt met de door jouw bedachte Chinese pathologie?
    2. Is jouw mede-student in de rol van therapeut in staat met zijn/haar kennis een goede anamnese af te nemen en een juiste diagnose te stellen?

  4. Bovenal is het belangrijk om veel zelf te doen in echte praktijksituaties. Daarin ga je oefenen tijdens de interne stagedagen en de klinische stagedagen met echte patiënten en hun klacht(en). Tijdens de interne stagedagen krijgt beurtelings een van de studenten de rol van therapeut om de anamneses af te nemen, met feedback van docent en medestudenten. De laatstejaars studenten voeren daarna de behandeling uit.
    Tijdens de klinische stagedagen ga je geheel zelfstandig aan de slag met je eigen patiënten en is op de achtergrond een docent aanwezig om je te ondersteunen als je dat nodig hebt.

Terug naar het artikel 'Competentiegericht onderwijs'