Tuina Massage

Opleidingen - Tuina

De opleiding Tuina Massage is een eenjarige vooropleiding (propedeuse). Na dit jaar kun je kiezen voor één van onze drie tweejarige beroepsopleidingen: Opleiding Klassieke Chinese Acupunctuur, Opleiding Tuina Therapie of Opleiding Chinese Kruiden.

De theorie van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) vormt de basis van dit studiejaar. Maar… vanaf het eerste moment zul je ervaren dat we continu op een bijzondere manier de verbinding leggen tussen de theorie en de praktijk. Een verbinding die voor elke deelnemer verschillend is. Deze maatwerk manier van ontwikkelen vloeit voort uit onze visie op leren. In onze onderwijsvisie zijn drie belangrijke principes uit de Chinese filosofie leidend. Deze zijn:

 • Traditie: Het ‘leren begrijpen’ van de klassieke teksten dat leidt tot het noodzakelijk doorgronden van de diepere betekenis van de Chinese Geneeskunde;
 • Yin & Yang: Maatwerk (persoonlijk) leren vraagt telkens weer om de juiste balans tussen denken en doen, inclusief de weging van de context van het vraagstuk;
 • GongFa: Ultieme bekwaamheid ontwikkelen door de deelnemer tijdens de studietijd echt waarheidsgetrouw therapeut te laten zijn die veel oefent en vakkundig en waarderend gemotiveerd en gecorrigeerd wordt.

Meer weten over deze drie belangrijke principes? Dan nodigen we je graag uit onze onderwijsvisie te lezen.

Ki-jan, onze hoofddocent van de Tuina opleiding legt uit wat het verschil is tussen Tuina en andere massagevormen

Onze belofte

Wij bieden jou een bijzondere leer- en ontwikkelomgeving. Een plek waar intensief gewerkt wordt om van jou een uniek bekwame therapeut te maken. Iemand die vol zelfvertrouwen maximaal betekenisvol kan zijn voor cliënten. Dat is onze belofte aan jou! En daarmee werkt Academie Bo Yi actief aan haar missie: de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) een cruciale bijdrage laten vervullen binnen de gezondheidszorg in Nederland.

Wil je meer weten over de inhoud van de opleiding? Dan kun je hieronder verder lezen.

Chinese Geneeskunde: De filosofische basis

De opleiding start met de uitleg van de filosofische basis waarop de Chinese Geneeskunde is gebaseerd; voornamelijk het Taoïsme en het Confucianisme. We besteden veel aandacht aan deze historische context omdat we het belang ervan groot vinden. Jij kunt hierdoor de manier van denken binnen de TCG goed plaatsen. Binnen de TCG wordt namelijk gedacht in concepten, functies en de onderlinge verbanden. Een voorbeeld hiervan is hoe Yin en Yang zich in het dagelijks leven en in ons lichaam manifesteren. Daarbij laten wij je inzien dat de context van waaruit je kijkt essentieel is. De 5-elementenleer (Wu Xing) is een verdere uitwerking van Yin en Yang en een belangrijk en veelvuldig toegepast systeem. Het is gebaseerd op veranderingen en bewegingen van Yin en Yang door het jaar en de dag heen.

Chinese Geneeskunde: Qi

Samen gaan we je leren Qi te ontdekken, een van de belangrijkste onderdelen binnen de Chinese Geneeskunde. De weg naar verdieping wat betreft het begrijpen van Qi is lang, maar je staat er niet alleen voor. Bij Academie Bo Yi besteden we hieraan bewust veel aandacht. De verdieping in het écht begrijpen van ‘Qi’ maakt onderdeel uit van het kunnen bereiken van unieke bekwaamheid. Zo starten we elke lesdag met QiGong (Chinese ademhalings-, concentratie- en bewegingsoefeningen) en leren we jou Yin en Yang continu te relateren aan de behandelde stof en het dagelijkse leven. Via een rijk pallet aan didactische (online) instrumenten kun je ook thuis aan de slag met QiGong. Op de digitale leeromgeving staan vele instructiefilmpjes voor oefening. Het creëren van het diepere begrip van Qi zet zich voort in de beroepsopleidingen. 

Chinese Geneeskunde: de Basissubstanties

We leren je alle in- en outs van de zogenaamde Basissubstanties zoals Qi, Bloed en Shen (mentale aspect) en de functies die deze substanties in het lichaam vervullen. De lessen worden ondersteund door mini-hoorcolleges. Deze filmpjes met uitleg over de behandelde stof kun je via onze digitale leeromgeving op je gemak ook thuis bekijken.

De Basissubstanties komen vervolgens ook terug bij de behandeling van de functies van de Orgaansystemen (ZangFu). Je gaat inzien hoe anders de Chinese Geneeskunde kijkt naar de functies van de orgaansystemen t.o.v. de westerse wereld. Door de unieke manier van leren en toepassen bij Academie Bo Yi verkrijg jij diepgaand inzicht in deze concepten.

Chinese Geneeskunde: het Meridiaan-systeem

We gaan met het buitengewoon interessante Meridiaan-systeem (JingLuo) aan de slag. JingLuo is het netwerk waarlangs Qi en Bloed zich door het lichaam bewegen. Je leert het verloop van de meridianen en de belangrijkste acupunctuurpunten die het verloop bepalen. We laten je kennismaken met het ‘lezen’ met je vingers om zo de anatomische structuren te voelen en te ‘zien’. Docent Niels heeft hierover een blog geschreven.

Ook de verbanden tussen de meridianen en de orgaansystemen komen uitvoerig aan bod. Je leert de koppeling te maken tussen de interne conditie van de organen (Yin) en het externe meridiaansysteem (Yang). Het kunnen maken van deze koppeling is belangrijk voor de diagnostiek en de behandeling. Het vormt tevens een zeer waardevolle basis voor het leren van de uitgebreide puntselectie. Aangezien ‘veel oefening’ een belangrijke voorwaarde is om GongFa (ultieme vaardigheid) te verkrijgen beginnen wij al in het eerste jaar met het leren ‘lezen’ van de meridianen.

Chinese Geneeskunde: de pathologie

Na de basiskennis van de Chinese fysiologie is het tijd voor de pathologie. Je hebt inmiddels behoorlijk wat kennis van de functies van de diverse orgaansystemen, Qi en Bloed. Vanuit die kennis leren we jou tijdens de lessen hoe verstoringen van de functies zich uiten in symptomen. We laten je veel oefenen, dagen je uit om steeds weer die stap verder te zetten en passen continu reflectie toe waardoor beklijving van je kennis en vaardigheden maximaal is. En je hebt de beschikking over De Examinator: de online vragendatabase van Academie Bo Yi boordevol met vragen om jezelf te testen.

Chinese Geneeskunde: de diagnostiek

Een kwart van de lessen wordt besteed aan diagnostiek. We bespreken de diverse diagnostische systemen uit de Chinese Geneeskunde. We gaan er vooral praktisch mee oefenen waarbij we jou niet als student zien; vanaf de eerste minuut van je opleiding zul je ervaren dat Academie Bo Yi jou als therapeut ziet. Je wordt in een veilige omgeving waarderend geconfronteerd met je eigen grenzen en tekortkomingen. De docenten van Bo Yi zullen je hier als ‘ervaren leermeesters’ laten reflecteren, je blijven motiveren en je steeds weer uitdagen die stap verder te zetten.

Het stellen van een goede diagnose is essentieel voor de behandeling. Je zult merken dat in deze fase van de opleiding ‘alles’ op z’n plek valt. De eerder gelegde verbanden tussen fysiologie en pathologie worden via de diagnostiek bevestigd. Van oud-studenten horen wij vaak hoe belangrijk de kennis en passie van onze docenten daarbij is. Ze houden geen theoretisch verhaal maar brengen hun ervaring in en leggen continu linken naar de praktijk. De interne stagedagen met echte patiënten zijn uniek en vormen ook een belangrijk onderdeel om te oefenen met de geleerde diagnostische systemen.

Chinese Geneeskunde: het ondernemerschap

Een goedlopende praktijk vraagt naast uitmuntende klinische vaardigheden ook om ondernemerschap. Daarom ondersteunt Academie Bo Yi jou in het succesvol opzetten van je praktijk. Hiervoor leggen we in dit studiejaar alvast de basis en kun je in de daaropvolgende jaren samen met ons je plannen verder uitwerken.

Tijdens dit opleidingsjaar verzorgen wij ook introductielessen over de disciplines Acupunctuur, Tuina en Chinese Kruiden. Het zal je helpen bij de keuze voor je vervolgopleiding en je krijgt hiermee inzicht waar de kracht ligt van elke discipline en welke klachten het beste met de verschillende disciplines behandeld kunnen worden.

Tuina Massage technieken

Je leert daarnaast ook de 16 Tuina basis-technieken en het geven van een basale Tuina massage.

Kennismaken of vragen?

Academie Bo Yi opent haar deuren regelmatig voor een Open dag waar je uiteraard welkom bent. De Open dag is er voor informatieverstrekking maar zeker ook voor de ontmoeting. Wij zijn ervan overtuigd dat een fijne studietijd een belangrijke bijdrage levert aan succesvol studeren. Je thuisvoelen op onze academie vinden wij cruciaal en daarvoor is ontmoeten nodig. Voel je welkom!

Past de datum van een Open dag niet in jouw agenda maar wil je toch graag kennismaken? Maak een afspraak via 085- 876 88 15 of mail ons: info@bo-yi.nl.

De vereiste vooropleiding voor de Opleiding Tuina Massage (TM) is minimaal HAVO of MBO-4.

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in de Chinese Geneeswijze en daar al of niet zijn of haar beroep van wil maken.
Hieronder enkele voorbeelden van studenten die wij veel zien:

 • Mensen uit de reguliere gezondheidszorg die hun horizon willen verbreden
 • Therapeuten in de complementaire zorg die hun disciplines willen uitbreiden of hun vaardigheden willen verbeteren
 • Mensen die reeds ervaring hebben met het werken met Qi, zoals Taiji, QiGong, KungFu, etc.

Mocht je twijfelen of deze opleiding bij je past, dan kun je altijd contact met ons opnemen voor een persoonlijk gesprek.

Tijd
Verwachtte studiebelasting conform HBO-norm
Lesdagen: 20 lesdagen van 7 uur, 2 interne stagedagen, 2 externe stagedagen, 1 centraal tentamen, 1 centraal examen.

Financieel
Opleidingsjaar inclusief syllabus en examen, exclusief stagedagen: € 2295,-
Interne stagedag: € 75,- per dag (totaal € 150,-).
Externe stagedag: kosten afhankelijk van stage-therapeut.
Indicatie van de kosten van de verplichte studieboeken indien deze nieuwe worden aangeschaft: € 300,-

Locatie
Zoetermeer: Einsteinlaan 10

Start
Zaterdag 7 september 2024, gedurende 1 jaar op 20 zaterdag (1x per twee weken) van 10.30 tot 17.30 uur.

Data

Les Datum Tijd
SLB zo 01-09-2024  
1 za 07-09-2024 10:30-17:30
2 za 21-09-2024 10:30-17:30
3 za 05-10-2024 10:30-17:30
4 za 19-10-2024 10:30-17:30
5 za 02-11-2024 10:30-17:30
6 za 16-11-2024 10:30-17:30
7 za 30-11-2024 10:30-17:30
8 za 14-12-2024 10:30-17:30
9 za 21-12-2024 10:30-17:30
10 za 11-01-2025 10:30-17:30
Tentamen za 18-01-2025  
11 za 01-02-2025 10:30-17:30
Hertentamen zo 09-02-2025 10:30-17:30
12 za 15-02-2025 10:30-17:30
13 za 01-03-2025 10:30-17:30
14 za 15-03-2025 10:30-17:30
15 za 29-03-2025 10:30-17:30
16 za 12-04-2025 10:30-17:30
17 za 26-04-2025 10:30-17:30
18 za 10-05-2025 10:30-17:30
19 za 24-05-2025 10:30-17:30
20 za 07-06-2025 10:30-17:30
Examen za 21-06-2025  
Herexamen za 22-06-2025  

 

QiGong
Elke bijeenkomst start met twintig minuten QiGong. De beoefening van QiGong is gericht op het versterken van de eigen energie. De zintuigen komen zo beter tot ontwikkeling en men leert ‘waar te nemen’ met de handen.

De Theorie
Aan de hand van de verschillende filosofieën maakt men kennis met de basisbegrippen van Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Vervolgens wordt de Meridiaanleer toegelicht, waarbij wordt ingegaan op de 14 meridianen en een selectie van acupunctuurpunten. Ook leert men de basisprincipes van de diagnostiek kennen die wordt gebruikt bij het masseren.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De stromingen (Daoïsme, Boeddhisme, Confucianisme) die ten grondslag liggen aan het Chinese denken
 • Theorie van Yin en Yang en WuXing (5 Elementen)
 • Basissubstanties van het lichaam (Jing, Xue, JinYe, Qi en Shen)
 • Orgaanleer: 6 Yinne en 6 Yange Organen en de Extra Organen
 • Meridiaanleer, leer van de aard en het verloop van de Tendino-musculaire meridianen
 • De basisprincipes van de diagnostiek in de Chinese geneeskunde: de 4 diagnostische methodes (kijken, voelen, vragen/luisteren, ruiken), de 8 Principes (BaGang), diagnose volgens de Basissubstanties en de psychen volgens de 5 Elementen
 • Topics: Stress en Pijn

De Praktijk
Tijdens de lessen leert de deelnemer hoe de verschillende massagetechnieken werken, waaronder de Bu- en Xie-technieken (tonifiëren en sederen). Vervolgens leert men deze gecombineerd toe te passen om zo te komen tot verschillende adequate massages.

Voor een juiste massage leert men het meridiaanverloop en een aantal acupunctuurpunten te lokaliseren. Om een correcte basisdiagnose te kunnen stellen, leert de deelnemer pols- en tongbeelden te herkennen en te palperen (voelen). Ook leert men de verschillende persoonstypen (WuXing) te onderscheiden.

Door de juiste basistechnieken te selecteren, wat gebeurt aan de hand van de basisdiagnose, is men in staat om een passende massage voor de cliënt in te zetten.

De volgende vaardigheden worden in de opleiding behandeld:

 • 4 houdingen van de Wudang Qigong Shiba Fa
 • Lokalisatie van de belangrijkste acupunctuurpunten
 • Verloop van de tendino-musculaire meridianen
 • Basis pols- en tongdiagnostiek van de Chinese geneeskunde
 • Basis palpatie
 • Basis anamnese: de 8 Principes en de Basissubstanties
 • Basis diagnose stellen
 • De 15 belangrijkste Tuina-technieken
 • Leren masseren en het geven van een adequate massage in vervolg op de basisdiagnose

De Studiebelasting
De studiebelasting is conform HBO-norm i.e. gemiddeld 60 ECTS per opleidingsjaar. Uit ervaring blijkt dat de gemiddelde lesvoorbereiding en oefenen 12-16 uur per week bedraagt. Tijdens de eerste lesbijeenkomst wordt er ruim aandacht besteed aan de specifieke studievaardigheden die nodig zijn voor deze opleiding.

Het Studiemateriaal
Tijdens de lesbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van een zeer uitgebreide Nederlandstalige syllabus. Ter verduidelijking van de verschillende technieken is deze syllabus geïllustreerd met foto’s. De syllabus bevat een apart gedeelte voor QiGong. Tot slot zijn er via de website mini-hoorcolleges en instructievideo’s beschikbaar van de 4 QiGong-houdingen en de 15 Tuina-basistechnieken.

De Stages
De stages bestaan uit interne en externe stages. De interne stagedagen worden door Academie Bo Yi georganiseerd.
 
De interne stagedagen
Doel van deze interne stagedagen is om deelnemers klinische training te geven. De theoretische kennis uit het curriculum wordt omgezet naar diagnostische vaardigheden. Tijdens deze opleiding worden 2 interne stagedagen gevolgd.

De opzet van de stagedagen is als volgt: deelnemers maken voor elke patiënt een standaard case-report. De deelnemers worden getraind in het stellen van de juiste vragen om tot een diagnose te komen. Per interne stagedag ontvangt de deelnemer 3 patiënten. De hoofdklacht van elke patiënt wordt vooraf bekend gemaakt zodat er voorbereiding kan plaatsvinden.

De externe stagedagen
Het voornaamste doel van de 4 externe stagedagen is om de deelnemers[LR1]  te laten kennismaken met het praktijkveld; met de praktijkvoering, de behandelstijlen en de therapeutische vaardigheden.

Tentamen en examen
Elk studiejaar heeft twee toetsingsmomenten. In januari is er een theorietentamen over de behandelde stof van het eerste halfjaar, en een praktijktoets voor de beoordeling van de basistechnieken die de Tuina-masseur geacht wordt te beheersen. In juni, aan het einde van het studiejaar, volgt een theorie- en praktijkexamen over de volledige lesstof van het jaar.

Deelnemers moeten minimaal 80% van de lessen aanwezig zijn geweest. Bij een voldoende resultaat voor alle onderdelen wordt het certificaat ‘Tuina masseur’ uitgereikt.

snro-keurmerk-sa.jpg    crkbo-instelling-300x207.jpg

Geaccrediteerd conform HBO-norm door de SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen) hierdoor geldt de accreditatie bij een groot aantal beroepsverenigingen. Enkele hiervan zijn:

 • BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument)
 • FAGT (Federatie voor Additief Geneeskundige Therapeuten)
 • NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten)
 • LVNT (Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten)
 • VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)

Beroepsverenigingen die zich alleen richten op TCG-therapeuten:

 • NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur)
 • NVTCG Zhong (Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde)

nva-accreditatie.jpg       zhong-accreditatie.jpg

Verplicht: Alleen deze boeken aanschaffen voor de eerste lesdag!

1. Deadman, P. (2007), A Manual of Acupuncture (2nd ed.). Hove, United Kingdom: Journal of Chinese Medicine
ISBN: 9780951054659

Indien u niet met zekerheid de acupunctuuropleiding wilt volgen kunt u voor de basis beroepsopleiding naar keuze volstaan met dit alternatief:
Auteroche, B., Mainville, L., & Solinas, H. (1998), Atlas of Chinese Acupuncture: Meridians and Collaterals. Sint-Jans-Molenbeek, Belgium: Satas
ISBN 9782872931255

2. Deng, T., & Ergil, K. (2007), Practical Diagnosis in Traditional Chinese Medicine (6th ed.). Edinburgh, Scotland: Elsevier Churchill-Livingstone
ISBN: 9780443045820

3. Maciocia, G. (2015), The Foundations of Chinese Medicine (3nd ed.). Edinburgh, Scotland: Elsevier Churchill-Livingstone
ISBN: 9780702052163

 

Aanbevolen:

Beinfield, H., & Korngold, E. (1992), Between Heaven and Earth. New York, NY: Ballantine Books
ISBN: 9780345379740

Blom, R.-J. (2013), Een eigen bedrijf starten voor Dummies. Amersfoort, The Netherlands: BBNC Uitgevers
ISBN: 9789045351391

Kaptchuk, T. (2010), Handboek Chinese Geneeswijzen. Utrecht, The Netherlands: Servire
ISBN: 9789021553740

Kirschbaum, B. (2000), Atlas of Chinese Tongue Diagnosis Volume 1, Seattle, USA, Eastland Press
ISBN-13: 9780939616718

Maciocia, G. (2004), Diagnosis in Chinese Medicine. Edinburgh, Scotland: Elsevier Churchill-Livingstone
ISBN: 9780443064487

Morris, W., & Shen-Qing, L. (2011), Li Shi-Zhen’s Pulse Studies: An Illustrated Guide. Beijing, China: People’s Medical Publishing House
ISBN: 9787117137621

Qiao, Y., & Stone, A. (2008), Traditional Chinese Medicine: Diagnosis Study Guide. Seattle, WA: Eastland Press
ISBN-13: 9780939616640

Rochat de la Vallee, E. (2006), A Study of Qi in Classical Texts. Kings Lynn and Bodmin, UK, Monkey Press
ISBN-13: 9781872468280

Rochat de la Vallee, E. (2006), Yin Yang in Classical Texts. Kings Lynn and Bodmin, UK, Monkey Press
ISBN-13: 9781872468433

Rochat de la Vallee, E. (2009), Wu Xing: The five elements in Classical Texts. Kings Lynn and Bodmin, UK, Monkey Press
ISBN-13: 9781872468099

Zang, Y.H., & Rose, K. (1999), Who Can Ride the Dragon?. IL, Chicago: Contemporary Books Inc
ISBN-13: 9780912111599