Chinese kruiden 1

Opleidingen - Chinese kruiden

De opleiding Chinese Kruiden 1 is het eerste studiejaar van de tweejarige beroepsopleiding Chinese Kruiden. Je leert klachten op een Chinese wijze te analyseren en te verhelpen met natuurlijke kruiden.

Deze kruidenopleiding is opgezet vanuit jouw behoefte als de therapeut met klinische ervaring. Onze Opleiding Chinese Kruiden onderscheidt zich hierin van andere kruidenopleidingen. In plaats van een jaar te besteden aan de werking van enkelvoudige kruiden, krijg je vanaf de eerste les gereedschap aangereikt in een logische en praktische volgorde, waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt. Je leert dus zowel kruidenformules als enkelvoudige kruiden.
Het is ook mogelijk om alleen Chinese Kruiden 1 te volgen. De ervaring leert echter dat je aan het eind van het eerste studiejaar niet zult kunnen wachten om met Chinese Kruiden 2 verder te gaan.
 
Als Acupuncturist of Tuina-therapeut heb je al (ruime) praktijkervaring en krijg je in je praktijk patiënten voor wie Chinese kruiden soms van onmisbare waarde kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan deficiënte pathologieën of patiënten met Damp-Slijmproblematiek.

Om van jou een goede Herborist te maken, zullen we je zo begeleiden in je studie, dat je de kruidenformules écht gaat begrijpen en de kruiden gaat 'leren kennen'. Dit doen we onder andere doordat we gedurende de lessen continu de verbinding leggen tussen theorie en praktijk. Zo zal er elke les een live patiënt aanwezig zijn, waarvoor we ter plekke een kruidenformule samenstellen. De manier van leren zal voor elke deelnemer verschillend zijn. Deze maatwerk manier van ontwikkelen vloeit voort uit onze visie op leren. In onze onderwijsvisie zijn drie belangrijke principes uit de Chinese filosofie leidend. Meer weten over deze drie belangrijke principes? Dan nodigen we je graag uit onze onderwijsvisie te lezen.

Wil je meer weten over de inhoud van de opleiding? Dan kun je hieronder verder lezen.

Introductie

Zoals alles is ook het menselijk lichaam op te delen in Yin en Yang, waarbij Yin het interne en Yang het externe betreft. Vanuit deze indeling zijn de orgaansystemen (ZangFu) Yin en is het meridiaansysteem (JingLuo) Yang. Als Herborist behandel je patiënten met name via het interne Orgaansysteem. Behandelen doe je middels het voorschrijven van op maat gemaakte kruidenformules.

Chinese Kruiden 1: enkelvoudige kruiden

Je begint het eerste jaar met het leggen van een stevig fundament over de basisprincipes van Chinese kruiden. Met name een diepgaand begrip van de ‘4 temperaturen’ en de ‘5 smaken’ (Sì Qì Wǔ Wèi) zoals beschreven in de klassiekers is essentieel om de toepassingen van de kruiden later goed te kunnen begrijpen. De volgende stap is het begrijpen van de ‘kruiden-paren’ (Duì Yào) zodat je de interactie van kruiden in uitgebreidere kruidenformules kunt verklaren.

Chinese Kruiden 1: formules

Je gaat vervolgens leren dat de  Chinese kruidenleer geen toepassing is van een willekeurig samenraapsel van enkelvoudige kruiden voor symptomen, maar een formuleleer met strategisch samengestelde kruiden die exact aansluiten op de situatie van individuele patiënten. Daarom nemen we als uitgangspunt in de lessen de kruidenformules. Na 6 lessen ben je al in staat om alle tonifiërende formules met de bijbehorende kruiden te begrijpen en in de praktijk toe te passen.

Daarna volgen de formules voor Damp-Slijmproblematiek, een andere belangrijke pathologie waarvoor kruiden onmisbaar zijn. Dit is een groot en belangrijk onderwerp met verschillende behandelprincipes die je goed moet leren doorzien, omdat je bij deze pathologie je patiënten alleen zult kunnen helpen als je de pathologie en de te bewandelen strategie goed begrijpt. Nu ga je je dus echt onderscheiden van de 'standaard-behandelaars'.

Tijdens het laatste deel van het jaar ga je aan de slag met de adstringerende, Bloedstelpende en bevochtigende formules en bijbehorende kruiden. Allemaal onderwerpen die je eigenlijk alleen met Chinese kruiden goed kunt behandelen.

Chinese Kruiden 1: diagnostiek

Aangezien diagnostiek bij het gebruik van Chinese kruiden nóg belangrijker is dan bij de andere disciplines, ga je hier gedurende het hele jaar mee oefenen. Je gaat je diagnostische kennis uitbreiden en verdiepen, maar belangrijker nog, je gaat het leren integreren. De ziekteoorzaken, fysiologie en pathologie worden met elkaar verbonden. Met ander woorden: je gaat middels het ‘Chinese denken’ begrijpen waarom bepaalde symptomen zich voordoen bij een pathologie doordat je kan zien wat de fysiologische verstoringen zijn en welke ziekteoorzaak hieraan ten grondslag ligt. Je gaat inzien dat de grote hoeveelheid kennis van de voorheen ogenschijnlijk losstaande systemen volledig met elkaar verbonden blijken te zijn. Door onze visie over TCG-onderwijs zijn wij als geen ander in staat jou te begeleiden naar vele ‘Aha’ momenten.
 
Dat dingen op hun plek vallen krijgt een extra dimensie doordat je je diagnostische vaardigheden niet alleen aan de hand van een grote selectie van casussen en interactieve opdrachten oefent, maar vooral door zelf aan de slag te gaan met echte patiënten tijdens de interne stagedagen. Aan het eind van elke les zal een echte patiënt in de les aanwezig zijn, zodat je continu in je diagnostische vaardigheden getraind wordt. Daarbij word je middels een speciale diagnostiekles extra getraind, met veel aandacht voor de polsdiagnose, een van de lastigste onderdelen van de Chinese diagnostiek. 

Chinese Kruiden 1: modificeren

We besteden een aparte les aan het modificeren van formules. Iedere patiënt is immers anders en elke formule zal moeten worden aangepast aan de individuele conditie van de patiënt. Dit is een van de lastigste onderdelen van de opleiding. Maar vaak wordt er in China gezegd: "Een goede Herborist herken je aan de Yào". Hiermee wordt bedoeld dat de uiteindelijke modificatie van een formule qua dosering en selectie van de kruiden bepaalt hoe goed je formule zal werken. In China zul je dan ook zelden een arts een 'standaard-formule' zien voorschrijven.

Je zal in staat zijn om de 'standaard behandeling' los te laten en op maat gemaakte kruidenformules samen te stellen. Hiermee ga jij het verschil maken met anderen!

Kennismaken of vragen?

Academie Bo Yi opent haar deuren regelmatig voor een Open dag waar je uiteraard welkom bent. De Open dag is er voor informatieverstrekking maar zeker ook voor de ontmoeting. Wij zijn ervan overtuigd dat een fijne studietijd een belangrijke bijdrage levert aan succesvol studeren. Je thuisvoelen op onze academie vinden wij cruciaal en daarvoor is ontmoeten nodig. Voel je welkom!

Past de datum van een Open dag niet in jouw agenda maar wil je toch graag kennismaken? Maak een afspraak via 085- 876 88 15 of mail ons: info@bo-yi.nl.

Deze opleiding is uitermate geschikt voor afgestudeerde acupuncturisten en Tuina-therapeuten.

De minimale eis voor het starten van de Opleiding Chinese Kruiden is een met goed gevolg afgesloten Basisjaar Chinese Geneeswijze (BCG) of Tuina Massage. Deze opleidingen dienen als theoretische basis voor de Opleiding Chinese Kruiden.

 

Tijd
Verwachtte studiebelasting conform HBO-norm
Lesdagen: 20 lesdagen van 7 uur, 8 interne stagedagen, 4 externe stagedagen, 1 centraal tentamen, 1 centraal examen.

Financieel
Opleidingsjaar inclusief syllabus en examen, exclusief stagedagen: € 2295,-
Interne stagedag: € 75,- per dag (totaal € 600,-)
Externe stagedag: kosten afhankelijk van stage-therapeut.
Indicatie van de kosten van de verplichte studieboeken, voor beide studiejaren samen, indien deze nieuw worden aangeschaft: € 360,-

Locatie
Zoetermeer: Einsteinlaan 10

Datum
Gedurende 1 jaar op 10 aaneengesloten vrijdagen en zaterdagen (1x per maand) van 10.30 tot 17.30 uur.
Start: vrijdag 13 september 2024

Les Datum Tijd
SLB zo 01-09-2024  
1 vrij 13-09-2024 10:30-17:30
2 za 14-09-2024 10:30-17:30
3 vrij 11-10-2024 10:30-17:30
4 za 12-10-2024 10:30-17:30
5 vrij 08-11-2024 10:30-17:30
6 za 09-11-2024 10:30-17:30
7 vrij 06-12-2024 10:30-17:30
8 za 07-12-2024 10:30-17:30
9 vrij 03-01-2025 10:30-17:30
10 za 04-01-2025 10:30-17:30
Tentamen za 18-01-2025  
11 vrij 07-02-2025 10:30-17:30
12 za 08-02-2025 10:30-17:30
Hertentamen zo 09-02-2025  
13 vrij 07-03-2025 10:30-17:30
14 za 08-03-2025 10:30-17:30
15 vrij 04-04-2025 10:30-17:30
16 za 05-04-2025 10:30-17:30
17 vrij 02-05-2025 10:30-17:30
18 za 03-05-2025 10:30-17:30
19 zo 25-05-2025 10:30-17:30
20 vrij 06-06-2025 10:30-17:30
Examen za 21-06-2025  
Herexamen za 28-06-2025  

De Theorie:

Het studiejaar richt zich op de kenmerken en toepassingen van de hieronder genoemde enkelvoudige kruiden en kruidenformules.
De diagnostische vaardigheden worden verder aangescherpt. Op basis hiervan leert men kruidenformules voor te schrijven en te modificeren.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Sì Qì Wǔ Wèi (4 temperaturen, 5 smaken)
 • 8 Behandelmethodes
 • Lĭ Fă Fāng Yào (diagnose, behandelprincipe, formule, kruiden)
 • Duì Yào (kruidenparen)
 • De structuur van Chinese kruiden formules (Jūn, Chén, Zuŏ, Shĭ)
 • Bu Qi Ji (Qi tonifiërende formules)
 • Bu Xue Ji (Xue tonifiërende formules)
 • Bu Yin Ji (Yin tonifiërende formules)
 • Bu Yang Ji (Yang tonifiërende formules)
 • Li Xue Ji (Bloedbewegende formules)
 • Hua Tan Ji (Slijmoplossende formules)
 • Qu Shi Ji (Damp-eliminerende formules)
 • Shou Se Ji (Astringerende formules)
 • Zhi Zao Ji (Bevochtigende formules)
 • Zhi Xue Ji (Bloedingstoppende formules)
 • Modificeren van bovenstaande formules

De Praktijk
Elke les zal er een echte patiënt aanwezig zijn, waar de deelnemers de geleerde theorie via klinische training om leren zetten naar diagnostische vaardigheden, het opstellen van een behandelplan en het samenstellen van een correcte kruidenformule. De deelnemers zijn daarbij ‘therapeut’ onder supervisie van de docent, in dezelfde opstelling als bij de interne stagedagen. 

De Studiebelasting
De studiebelasting is conform HBO-norm i.e. gemiddeld 60 ECTS per opleidingsjaar. Uit ervaring blijkt dat de gemiddelde lesvoorbereiding en oefenen 12-16 uur per week bedraagt. Tijdens de eerste lesbijeenkomst wordt er ruim aandacht besteed aan de specifieke studievaardigheden die nodig zijn voor deze opleiding.

Het Studiemateriaal
Tijdens de lesbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van een zeer uitgebreide Engelstalige syllabus en de verplichte en aanbevolen literatuur zoals vermeld in de literatuurlijst.  Daarnaast zijn er mini-hoorcolleges beschikbaar via de website.

De Stages

De stages bestaan uit interne en externe stages. De interne stagedagen worden door Academie Bo Yi georganiseerd.

De interne stagedagen
Doel van deze interne stagedagen is om deelnemers klinische training te geven. De theoretische kennis uit het curriculum wordt omgezet naar diagnostische vaardigheden en men leert een behandelplan op te stellen. Tijdens dit studiejaar worden 8 interne stagedagen gevolgd.

De opzet van de stagedagen is als volgt: deelnemers maken voor elke patiënt een standaard case-report. De deelnemers zijn daarbij ‘therapeut’ onder supervisie van de docent. Ze worden getraind in het stellen van de juiste vragen om tot een diagnose te komen en een behandelplan op te stellen. Per interne stagedag ontvangt de deelnemer 3 patiënten. De hoofdklacht van elke patiënt wordt vooraf bekend gemaakt zodat er voorbereiding kan plaatsvinden.

De externe stagedagen
Het voornaamste doel van de 4 externe stagedagen is om de deelnemers te laten kennismaken met het praktijkveld: met de praktijkvoering, de behandelstijlen en de therapeutische vaardigheden.

Tentamen en examen

Elk studiejaar heeft twee toetsingsmomenten. In januari is er een theorietentamen over de behandelde stof van het eerste halfjaar. In juni, aan het einde van het studie, jaar volgt een theorie- en praktijkexamen (pols- en tongdiagnose) over de volledige lesstof van het jaar.

Voor het afsluiten van dit studiejaar is het vereist dat de deelnemer minimaal 80% van de lessen heeft gevolgd en een korte paper schrijft.

snro-keurmerk-sa-nl.jpg    crkbo-instelling-300x207.jpg

Geaccrediteerd conform HBO-norm door de SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen) voor 203 EC of 243 EC i.c.m de minor MBK. Hierdoor voldoet de acupunctuuropleiding in combinatie met de opleiding MBK (medische basiskennis) voor inschrijving bij een groot aantal beroepsvereningen. Enkele hiervan zijn:

 • BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument)
 • FAGT
 • NVST (Nederlandse vereniging van soma therapeuten)
 • LVNT (Landelijke vereniging van natuurgeneeskundig Therapeuten)
 • VBAG (Vereniging voor bevordering van Alternatieve Geneeswijze)

Daarnaast is de opleiding ook geaccrediteerd door:

 • NVA (Nederlandse vereniging voor Acupunctuur)
 • NVTCG Zhong (Nederlandse vereniging voor traditionele Chinese geneeskunde)

nva-accreditatie.jpg       zhong-accreditatie.jpg

Verplicht: Alleen deze boeken aanschaffen voor de eerste lesdag!

Bensky D. et al. Chinese Herbal Medicine - Materia Medica, 3rd edition. Eastland Press, 2004. Bensky D. et al.
ISBN 9780939616428

Bensky D. et al. Chinese Herbal Medicine - Formulas & Strategies, 2nd edition. Eastland Press, 2009.
ISBN 9780939616831

Yifan Yang. Chinese Herbal Medicines. ISBN 9780939616671. Comparisons and Characteristics. 2nd edition. Churchill-Livingstone, 2009.
ISBN 9780702031335.

Chen Jia-Xu.Chinese Medicine Study Guide - Diagnostics. People's Medical Publishing House.
ISBN9787117092746

Li Shen-Qing & William Morris. Li Shi-Zhen’s Pulse Studies – An Illustrated Guide. People’s Medical Publishing House.
ISBN 9787117137621.

 

Aanbevolen:

Qiao Yi. Diagnosis Study Guide. Eastland Press, 2008.
ISBN 9780939616640.

Wang Xinyue. Internal Medicine of Traditional Chinese Medicine, Higher Education Press.
ISBN 9787040204964

Holmes Peter. The Traditional Chinese Medicine Materia Medica Clinical Reference & Study Guide. Snow Lotus Press.
ISBN 978-189002941-6.

Yifan Yang. Chinese Herbal Formulas, Treatment Principles and Composition Strategies.
ISBN 9780702031328