Tuina voor Acupuncturisten

Opleidingen - Tuina

Doordat een groot deel van de theorie van de Acupunctuur- en de Tuina-opleiding gelijk zijn, bestaat deze opleiding voor het grootste deel uit praktijk. Er wordt veel tijd besteed aan het leren van de Tuina technieken en het opstellen van een Tuina behandelplan. Daarnaast worden de diagnostische vaardigheden verder uitgebouwd.

Wie de eenjarige opleiding Tuina voor Acupuncturisten met goed gevolg afrondt, is dusdanig vertrouwd met de technieken en het opstellen van een behandelplan dat hij/zij Tuina-behandelingen kan uitvoeren in de eigen praktijk.

De opleiding
De opleiding bestaat uit 20 lesdagen en twee toetsmomenten. De lesdagen zijn iedere twee weken van 10.30 uur tot 17.30 uur. Elke lesdag start met twintig minuten Qigong, gevolgd door een theorie- (30%) en een praktijkdeel (70%).

In het theoriedeel leer je hoe een TCM-diagnose kan worden omgezet naar een Tuina-behandelplan. Dit gebeurt aan de hand van een aantal heldere stappen. Het opstellen van een Tuina-behandelplan wordt daarmee een vanzelfsprekendheid. De diagnostische vaardigheden worden geoefend en vergroot tijdens de topic-lessen. Voorbeelden van topic-lessen zijn: hoofdpijn, rugpijn, insomnia etc.

Het praktijkdeel richt zich op het aanleren van de Tuina-massagetechnieken. De technieken worden in twee delen gedoceerd: eerst de 16 Tuina basistechnieken en vervolgens, tijdens de topic-lessen, de speciale Tuina-technieken. De basistechnieken kennen een brede toepassing terwijl de speciale technieken worden gebruikt bij specifieke klachten. In totaal komen 30 speciale Tuina-technieken aan bod. In de tweede helft van het jaar wordt, naast het verbeteren van de basistechnieken en het aanleren van speciale technieken, veel aandacht besteed aan het uitvoeren van een complete Tuina-behandeling.

Na het succesvol afronden van het eindexamen volgt het afstudeertraject waarin je o.a. een scriptie schrijft en je de klinische stage loopt.

Acupuncturisten die Tuina Therapie willen leren.

Tijd
Verwachtte studiebelasting conform HBO-norm
Lesdagen: 20 lesdagen van 7 uur, 4 interne stagedagen, 4 externe stagedagen, 4 klinische stagedagen, 1 centraal tentamen, 1 centraal examen.

Financieel
Opleidingsjaar inclusief syllabus en examen, exclusief stagedagen: € 2195,-
Interne stagedag: € 75,- per dag (totaal € 300,-)
Klinische stagedag: € 75,- per dag (totaal € 300,-)
Externe stagedag: kosten afhankelijk van stage-therapeut.
Indicatie van de kosten van de verplichte studieboeken indien deze nieuwe worden aangeschaft: € 0,- (dit is exclusief de verplichte boeken uit voorgaande jaren).

Locatie
Zoetermeer: Einsteinlaan 10

Datum
Gedurende 1 jaar op 20 zondagen (1x per twee weken) van 10.30 tot 17.30 uur

Tuina voor Acupuncturisten 2 start: zondag 10 september 2023

Les Datum Tijd
SLB zo
27-08-2023
 
1 zo 10-09-2023 10:30-17:30
2 zo 24-09-2023 10:30-17:30
3 zo 08-10-2023 10:30-17:30
4 zo 22-10-2023 10:30-17:30
5 zo 05-11-2023 10:30-17:30
6 zo 19-11-2023 10:30-17:30
7 zo 03-12-2023 10:30-17:30
8 zo 17-12-2023 10:30-17:30
9 zo 07-01-2024 10:30-17:30
Tentamen za 20-01-2024  
10 za 27-01-2024 10:30-17:30
11 zo 04-02-2024 10:30-17:30
Hertentamen zo 11-02-2024 10:30-17:30
12 zo 25-02-2024 10:30-17:30
13 zo 11-02-2024 10:30-17:30
14 zo 24-03-2024 10:30-17:30
15 zo 14-04-2024 10:30-17:30
16 za 20-04-2024 10:30-17:30
17 zo 05-05-2024 10:30-17:30
18 zo 19-05-2024 10:30-17:30
19 za 01-06-2024 10:30-17:30
20 zo 16-06-2024 10:30-17:30
Examen za 22-06-2024  
Examen zo 23-06-2024  
Herexamen za 29-06-2024  

Qigong
Elke bijeenkomst start met twintig minuten Qigong. De beoefening van Qigong is gericht op het versterken van de eigen energie. De zintuigen komen zo beter tot ontwikkeling en je leert ‘waar te nemen’ met de handen.

Theorie
Omdat dit een zeer praktijkgerichte opleiding is, hebben we het theoriegedeelte zo beperkt mogelijk gehouden. De volgende thema’s worden tijdens de opleiding behandeld:

 • Het omzetten van een Chinese diagnose naar een Tuina-behandelplan
 • Uitleg over Bu en Xie (tonifiëren en sederen)
 • Topics: gewrichtsklachten e.a.

Praktijk
Tijdens de lessen leer je hoe de verschillende massagetechnieken werken, waaronder de Bu- en Xie-technieken (tonifiëren en sederen). Vervolgens leer je een groot aantal extra technieken die alleen te gebruiken zijn voor bepaalde gewrichten of bij een specifieke klacht. De volgende technieken worden in de opleiding behandeld:

 • 4 houdingen van de Wudang Qigong Shiba Fa
 • 16 Tuina-basistechnieken
 • Een groot aantal extra Tuina-technieken
 • Leren masseren en het geven van de adequate massage in vervolg op een Chinese diagnose

Studiebelasting
De studiebelasting is conform HBO-norm i.e. gemiddeld 60 ECTS per opleidingsjaar. Uit ervaring blijkt dat de gemiddelde lesvoorbereiding en oefenen 12-16 uur per week bedraagt afhankelijk van de student. Tijdens de eerste lesbijeenkomst besteden we aandacht aan de specifieke studievaardigheden die nodig zijn voor deze opleiding.

Studiemateriaal
Tijdens de lesbijeenkomsten maken we gebruik van een eigen, zeer uitgebreide Nederlandstalige syllabus, die geheel is geïllustreerd met foto’s. Dit ter verduidelijking van de verschillende technieken. De syllabus bevat een apart gedeelte voor Qigong. Via de website zijn instructievideo’s beschikbaar van de 16 Tuina-basistechnieken.

Stages
Tijdens de opleiding volg je zowel interne en klinische stagedagen, die door de opleiding worden georganiseerd, als externe stagedagen.

De interne stagedagen
Doel van deze interne stagedagen is om studenten klinische training te geven. Je krijgt de kans de theoretische kennis uit het curriculum om te zetten naar diagnostische vaardigheden en leert hoe een behandelplan wordt opgesteld. In Tuina voor Acupuncturisten 2 worden 4 interne stagedagen gevolgd.

De opzet van de stagedagen is als volgt: studenten maken voor elke patiënt een standaard-case-report. De studenten zijn daarbij ‘therapeut’ onder supervisie van de docent. Ze worden getraind in het stellen van de juiste vragen, het stellen van de diagnose en het opzetten van het behandelplan.
Per interne stagedag ziet een student 3 patiënten. De hoofdklacht van elke patiënt wordt vooraf bekend gemaakt, zodat de studenten zich kunnen voorbereiden.
De kosten per interne stagedag zijn €75,-.

De klinische stagedagen
Doel van deze klinische stagedagen is om studenten klinische training te geven. Je krijgt de kans de theoretische kennis uit het curriculum om te zetten naar diagnostische vaardigheden en leert hoe een behandelplan wordt opgesteld. In Tuina voor Acupuncturisten worden 4 klinische stagedagen gevolgd.

Tijdens de klinische stage doorloop je zelfstandig en één op  één alle stappen van diagnostiek tot het geven van behandelingen. Er is altijd een docent aanwezig op de achtergrond. De taak van deze docent is het geven van feedback aan de student op de gestelde diagnose, het behandelplan en de wijze van behandeling.

Er dienen 4 klinische stagedagen gelopen te worden. De kosten per klinische stagedag zijn €75,-.

De externe stagedagen
Doel van deze externe stagedagen is om studenten te laten kennismaken met het praktijkveld. Dat wil zeggen: met de praktijkvoering, de behandelstijlen en de therapeutische vaardigheden. Gedurende Tuina voor Acupuncturisten doorloop je 4 externe stagedagen.

Tentamen en examen
In januari is er een halfjaarlijks theorietentamen over de stof van het eerste halfjaar. Daarnaast is er een praktijktoets waarin de basistechnieken worden getoetst die de Tuina-therapeut moet beheersen. In juni, aan het eind van elk studiejaar, volgt zowel een theorie- als een praktijkexamen over de totale lesstof van dat jaar.

Studenten moeten minimaal 80% van de lessen aanwezig zijn geweest. Gedurende of na dit studiejaar dienen de studenten een scriptie te schrijven. Bij een voldoende resultaat voor alle onderdelen wordt het diploma ‘Tuina-therapeut’ uitgereikt.

snro-keurmerk-sa-nl.jpg     crkbo-instelling-300x207.jpg

Geaccrediteerd door de SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen). Hierdoor deze opleiding door een groot aantal beroepsvereningen erkend. Enkele hiervan zijn:

 • BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument)
 • FAGT
 • NVST (Nederlandse vereniging van soma therapeuten)
 • LVNT (Landelijke vereniging van natuurgeneeskundig Therapeuten)
 • VBAG (Vereniging voor bevordering van Alternatieve Geneeswijze)

Daarnaast is de opleiding geaccrediteerd door:

 • NVA (Nederlandse vereniging voor Acupunctuur)
 • NVTCG Zhong (Nederlandse vereniging voor traditionele Chinese geneeskunde)

nva-accreditatie.jpg   zhong-accreditatie.jpg

Verplicht:

Baker, K., Deadman, P., & El-Khafaji, M. (2007), A Manual of Acupuncture (2nd ed.). Sussex, England: Journal of Chinese Medicine Publications ISBN 9780951054659

Deng, T., & Ergil, K. (2007), Practical Diagnosis in Traditional Chinese Medicine (6th ed.). Edinburgh, Scotland: Elsevier Churchill-Livingstone
ISBN: 9780443045820

Maciocia, G. (2007), The Practice of Chinese Medicine (2nd ed.). Edinburgh, Scotland: Elsevier Churchill-Livingstone
ISBN: 9780443074905

Maciocia, G. (2015), The Foundations of Chinese Medicine (3nd ed.). Edinburgh, Scotland: Elsevier Churchill-Livingstone
ISBN: 9780702052163

Sun, P. (2010), Treatment of Pain with Chinese Herbs and Acupuncture (2nd ed.). Edinburgh, Scotland: Elsevier Churchill-Livingstone
ISBN: 9780702031793