Chinese Kruiden 2

Opleidingen - Chinese kruiden

De opleiding Chinese Kruiden 2 is het tweede studiejaar van de tweejarige beroepsopleiding Chinese Kruiden. Je leert de oorzaak van klachten op Chinese wijze te doorgronden en deze met behulp van zelf gemodificeerde kruidenformules te verhelpen.

Na afronding van dit jaar ben je volwaardig Herborist en in staat om volledig zelfstandig patiënten te behandelen middels zelf uitgeschreven en op maat gemodificeerde kruidenformules. 

Verdieping
In dit tweede jaar bouwen we verder op de kennis en vaardigheden die je in het eerste jaar hebt opgedaan, zodat je aan het eind van dit jaar als erkend Herborist aan de slag kunt. Net als in het eerste jaar zullen we je inspireren zodat je de kruidenformules écht gaat begrijpen en de kruiden gaat 'leren kennen'. Dit blijven we doen door continu de verbinding te leggen tussen theorie en praktijk en de verdieping daarin te zoeken.

Je hebt nu al een jaar ervaring met het analyseren, begrijpen en toepassen van veel belangrijke kruidenformules en enkelvoudige kruiden. Je gaat deze kennis dit jaar nog meer verdiepen en verankeren, deels doordat je je arsenaal flink gaat uitbreiden, maar ook doordat je je kennis uit het eerste jaar opnieuw gaat tegenkomen in het licht van de nieuwe vaardigheden uit het tweede jaar. Je zult dit jaar gegarandeerd meerdere 'Aha-belevingen' krijgen.

Wederom zal er elke les een live patiënt in de les aanwezig zijn, die ter plekke door jou of je medestudenten behandeld wordt, onder deskundige begeleiding van een ervaren docent. Iedere deelnemer wordt in dit proces individueel ondersteund en gestuurd. Deze maatwerk manier van ontwikkelen vloeit voort uit onze visie op leren. We nodigen we je graag uit onze onderwijsvisie te lezen, als je dat nog niet hebt gedaan.

Wil je meer weten over de inhoud van de opleiding? Dan kun je hieronder verder lezen.

Introductie

In dit jaar komt alles bij elkaar en vallen alle onderdelen op hun plek. Je weet al hoe het lichaam Chinees gezien functioneert, wat ziekte kan veroorzaken, hoe het zich ontwikkelt en hoe het zich lichamelijk en geestelijk uit. Je kent ook al veel kruiden en formules en kunt al diverse klachten behandelen. Maar doordat je nu het geheel gaat overzien en begrijpen, ben je in staat om westerse ziektebeelden om te zetten in een Chinese diagnose. Je begrip van enkelvoudige kruiden, formules en modificaties stellen je in staat om vanuit de diagnose een helende kruidenformule voor te schrijven.

Chinese Kruiden 2: anamnese en diagnostiek

Aan de hand van de te behandelen formules worden de diagnostische systemen Shang Han Lun (Treatise on Damage by Cold) en Wen Bing (Warm Diseases) uitgebreider behandeld en toegelicht, zodat je diagnostische gereedschapskist nog beter gevuld is.

Je gaat ook verder met het oefenen in een therapeutische setting om vanuit een westers ziektebeeld dé relevante vragen te stellen. Doordat je het geheel overziet weet je welk pad je moet doorlopen tijdens de anamnese. Je stelt gerichte vragen waarmee je efficiënt naar de juiste diagnose toewerkt. Je bewandelt geen onjuiste zijpaden die je onnodige informatie geven en waardoor je ‘door de bomen het bos niet meer ziet’.

Chinese Kruiden 2: pols en tong

In voorgaande studiejaren heb je de kenmerken en de kwaliteiten van de verschillende pols- en tongbeelden bestudeerd en geoefend. Nu leer je de pols- en tongbeelden te beoordelen in relatie tot symptomen en de Chinese ziektebeelden. Als je dit beheerst kan je de meerdere subtiele verschijningsvormen van de pols en tong herkennen en duiden. Het ‘pols voelen’ dat velen als ‘ongrijpbaar’ ervaren, wordt hierdoor voor jou tastbaar.

Chinese Kruiden 2: behandelplan

Met een goede anamnese, pols- en tongbeeld en een juiste Chinese diagnose heb je een duidelijk beeld van de oorzaak en ontwikkeling van de klacht. Met deze kennis ben je in staat om corresponderende Chinese behandelprincipes te bepalen. Deze principes zijn de voorwaarden om een kruidenformule samen te stellen.

Chinese Kruiden 2: formule samenstellen

Dit kun je zien als het formeren van een voetbalteam waarvan jij de coach bent. De kruidenformule die jij selecteert is het ‘team’ waarvan jij vindt deze het beste ingezet kan worden voor deze klacht en patiënt. Wij leren jou een goede ‘coach’ te worden.
 
Om de formule optimaal te maken voor een specifieke klacht en patiënt ga je leren om nog beter vanuit de betreffende context te modificeren. Immers, hetzelfde ziektebeeld bij verschillende patiënten vereist een andere wijze van behandelen; bijvoorbeeld dezelfde kruidenformule maar met een andere dosering of een andere toevoeging.

Chinese Kruiden 2: ziektebeelden

Oefenen, oefenen, oefenen, dat is wat je gaat doen. Anamnese afnemen, diagnose stellen, behandelplan opstellen en natuurlijk ook kruiden voorschrijven. Keer op keer ga je aan de hand van veel voorkomende westerse ziektebeelden zoals hoofdpijn, maag- en darmaandoeningen, en menstruatieklachten oefenen, oefenen, oefenen. Dit is de enige manier om GongFa (ultieme bekwaamheid) te bereiken.

Chinese Kruiden 2: klinische stage

De klinische stage is de generale repetitie voor je eerste echte optreden tijdens je praktijkexamen. Je gaat, geheel zelfstandig in een klinische setting, echte patiënten behandelen en doorloopt daarbij het gehele traject van anamnese tot en met behandeling. Dezelfde patiënten zie je meerdere malen terug. Hierdoor is het mogelijk om het effect van je behandelingen te evalueren. De klinische praktijksituatie biedt je de mogelijkheid om jouw professionele therapeutische houding te toetsen en te verfijnen.

Na jarenlang studeren heb je nú de kennis, inzicht, ervaring en het vertrouwen opgebouwd om geheel zelfverzekerd als Herborist aan de slag te gaan.

Kennismaken of vragen?

Ben je al Acupuncturist of Tuina-Therapeut, maar mis je gedegen kennis van Chinese kruiden om je patiënten optimaal te behandelen? Kom dan naar een van Open dagen oor een persoonlijk gesprek, zodat we samen kunnen kijken of jij je bij ons thuis voelt en bij onze identiteit ‘past’.

Voel je welkom!

Past de datum van een Open dag niet in jouw agenda maar wil je toch graag kennismaken? Maak een afspraak via 085- 876 88 15 of mail ons: info@bo-yi.nl.

Aspirant Herboristen

Voordat er gestart kan worden met het tweede jaar van de Chinese Kruiden opleiding dient eerst het eerste jaar van de Chinese Kruiden opleiding met goed gevolg zijn afgesloten.

Tijd
Verwachtte studiebelasting conform HBO-norm
Lesdagen: 20 lesdagen van 7 uur, 4 interne stagedagen, 4 externe stagedagen, 4 klinische stagedagen, 1 centraal tentamen, 1 centraal examen.

Financieel
Opleidingsjaar inclusief syllabus en examen, exclusief stagedagen: € 2295,-
Interne stagedag: € 75,- per dag (totaal € 300,-)
Klinische stagedag: € 75,- per dag (totaal € 300,-)
Externe stagedag: kosten afhankelijk van stage-therapeut.
Je hebt naast de verplichte studieboeken van studiejaar 1 geen nieuwe boeken nodig.

Locatie
Zoetermeer: Einsteinlaan 10

Datum

Gedurende 1 jaar op 10 aaneengesloten vrijdagen en zaterdagen (1x per maand) van 10.30 tot 17.30 uur.
Start: vrijdag 27 september 2024

Les Datum Tijd
SLB zo
01-09-2024
 
1 vrij 27-09-2024 10:30-17:30
2 za 28-09-2024 10:30-17:30
3 vrij 25-10-2024 10:30-17:30
4 za 26-10-2024 10:30-17:30
5 vrij 22-11-2024 10:30-17:30
6 za 23-11-2024 10:30-17:30
7 vrij 20-12-2024 10:30-17:30
8 za 21-12-2024 10:30-17:30
9 vrij 10-01-2025 10:30-17:30
10 za 111-01-2025 10:30-17:30
Tentamen za 18-01-2025  
Hertentamen zo 09-02-2025  
11 vrij 21-02-2025 10:30-17:30
12 za 22-02-2025 10:30-17:30
13 vrij 21-03-2025 10:30-17:30
14 za 22-03-2025 10:30-17:30
15 vrij 11-04-2025 10:30-17:30
16 za 12-04-2025 10:30-17:30
17 vrij 16-05-2025 10:30-17:30
18 za 17-05-2025 10:30-17:30
19 za 31-05-2025 10:30-17:30
20 za 07-06-2025 10:30-17:30
Examen za 21-06-2025  
Examen zo 22-06-2025  
Herexamen za 28-06-2025  

De Theorie
Het studiejaar richt zich vooral op het verder verbeteren van het omzetten van de theoretische kennis en toepassingen uit voorgaande studiejaren naar TCG-vaardigheden, om van daaruit de juiste diagnoses te kunnen stellen, een behandelplan te kunnen maken en een correcte kruidenformule voor te schrijven.

Kruidenformules die aan bod komen zijn:

 • Jie Biao Ji (Oppervlakteklarende formules)
 • Qing Re Ji (Hitteklarende formules)
 • Xie Xia Ji (Purgerende formules)
 • Wen Li Ji (Verwarmende formules)
 • He Jie Ji (Harmoniserende formules)
 • Li Qi Ji (Qi-bewegende formules)
 • Xiao Dao Ji (Voedselstagnatie-opheffende formules)
 • An Shen Ji (Shen-kalmerende formule)
 • Zhi Feng Ji (Windklarende formules)
 • Modificeren van bovenstaande formules
 • Dui Yao (kruidenparen)

Topics die in behandeld worden:

 • Dermatologie
 • Longaandoeningen
 • Gynaecologie
 • Maag- en darmaandoeningen
 • Bi-syndromen
 • Hoofdpijn

De Praktijk
Elke les zal er een echte patiënt aanwezig zijn, waar de deelnemers de geleerde theorie via klinische training om leren zetten naar diagnostische vaardigheden, naar het opstellen van een behandelplan en naar het samenstellen van een correcte kruidenformule. De deelnemers zijn daarbij ‘therapeut’ onder supervisie van de docent, in dezelfde opstelling als bij de interne stagedagen. 

De Studiebelasting
De studiebelasting is conform HBO-norm i.e. gemiddeld 60 ECTS per opleidingsjaar. Uit ervaring blijkt dat de gemiddelde lesvoorbereiding en oefenen 12-16 uur per week bedraagt. Tijdens de eerste lesbijeenkomst wordt er ruim aandacht besteed aan de specifieke studievaardigheden die nodig zijn voor deze opleiding.

Het Studiemateriaal
Tijdens de lesbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van een zeer uitgebreide Engelstalige syllabus en de verplichte en aanbevolen literatuur zoals vermeld in de literatuurlijst.  Daarnaast zijn er mini-hoorcolleges beschikbaar via de website.

De Stages
De stages bestaan uit interne en externe stages. De interne en klinische stagedagen worden door Academie Bo Yi georganiseerd.

De interne stagedagen
Doel van deze interne stagedagen is om deelnemers klinische training te geven. De theoretische kennis uit het curriculum wordt omgezet naar diagnostische vaardigheden. En men leert een behandelplan op te stellen. Tijdens deze opleiding worden 4 interne stagedagen gevolgd.
 
De opzet van de stagedagen is als volgt: deelnemers maken voor elke patiënt een standaard case-report. De deelnemers zijn daarbij ‘therapeut’ onder supervisie van de docent. Ze worden getraind in het stellen van de juiste vragen om tot diagnose te komen en een behandelplan op te stellen. Per interne stagedag ontvangt de deelnemer 3 patiënten. De hoofdklacht van elke patiënt wordt vooraf bekend gemaakt zodat er voorbereiding kan plaatsvinden.

De klinische stagedagen
Doel van deze 4 klinische stagedagen is om deelnemers klinische training te geven. De theoretische kennis uit het curriculum wordt omgezet naar diagnostische vaardigheden en men leert een behandelplan op te stellen. Tijdens de klinische stagedagen doorloopt de deelnemer volledig zelfstandig en één op één alle stappen: van diagnostiek tot het verzorgen van de behandeling. Op de achtergrond is er een altijd een docent aanwezig. Het is de rol van de docent om feedback te geven op de gestelde diagnose, het behandelplan en de wijze van behandeling.  

De externe stagedagen
Het voornaamste doel van de 4 externe stagedagen is om de deelnemers te laten kennismaken met het praktijkveld: met de praktijkvoering, de behandelstijlen en de therapeutische vaardigheden.

Tentamen en examen

Elk studiejaar heeft twee toetsingsmomenten. In januari is er een halfjaarlijks theorietentamen over de stof van het eerste halfjaar. In juni, aan het einde van het studiejaar, volgt een theorie-examen over de volledige lesstof van het jaar en een praktijkexamen met een echte patiënt .

Voor het behalen van het diploma is het vereist dat de deelnemer minimaal 80% van de lessen heeft gevolgd. Tijdens of na dit studiejaar is het de bedoeling dat er een scriptie wordt geschreven. Bij een voldoende resultaat voor alle onderdelen wordt het diploma 'Chinese Kruiden' uitgereikt.

snro-keurmerk-sa-nl.jpg    crkbo-instelling-300x207.jpg

Geaccrediteerd conform HBO-norm door de SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen) voor 203 EC of 243 EC i.c.m de minor MBK. Hierdoor voldoet de acupunctuuropleiding in combinatie met de opleiding MBK (medische basiskennis) voor inschrijving bij een groot aantal beroepsvereningen. Enkele hiervan zijn:

 • BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument)
 • FAGT
 • NVST (Nederlandse vereniging van soma therapeuten)
 • LVNT (Landelijke vereniging van natuurgeneeskundig Therapeuten)
 • VBAG (Vereniging voor bevordering van Alternatieve Geneeswijze)

Daarnaast is de opleiding geaccrediteerd door:

 • NVA (Nederlandse vereniging voor Acupunctuur)
 • NVTCG Zhong (Nederlandse vereniging voor traditionele Chinese geneeskunde)

nva-accreditatie.jpg   zhong-accreditatie.jpg

Verplicht: Alleen deze boeken aanschaffen voor de eerste lesdag!

Bensky D. et al. Chinese Herbal Medicine - Materia Medica, 3rd edition. Eastland Press, 2004. Bensky D. et al.
ISBN 9780939616428

Bensky D. et al. Chinese Herbal Medicine - Formulas & Strategies, 2nd edition. Eastland Press, 2009.
ISBN 9780939616831

Yifan Yang. Chinese Herbal Medicines. ISBN 9780939616671. Comparisons and Characteristics. 2nd edition. Churchill-Livingstone, 2009.
ISBN 9780702031335.

Chen Jia-Xu.Chinese Medicine Study Guide - Diagnostics. People's Medical Publishing House.
ISBN9787117092746

Li Shen-Qing & William Morris. Li Shi-Zhen’s Pulse Studies – An Illustrated Guide. People’s Medical Publishing House.
ISBN 9787117137621.

 

Aanbevolen:

Qiao Yi. Diagnosis Study Guide. Eastland Press, 2008.
ISBN 9780939616640.

Wang Xinyue. Internal Medicine of Traditional Chinese Medicine, Higher Education Press.
ISBN 9787040204964

Holmes Peter. The Traditional Chinese Medicine Materia Medica Clinical Reference & Study Guide. Snow Lotus Press.
ISBN 9781890029416.

Yifan Yang. Chinese herbal formulas, Treatment Principles and Composition Strategies.
ISBN 9780702031328