Module gynaecologie en andrologie

Bijscholingen

In deze module wordt in 6 lessen dieper ingegaan op gynaecologische en andrologische klachten vanuit zowel de Westerse als de Chinese geneeswijze.

Dag 1: Cyclusregulatie van de vrouw
De menstruele cyclus vormt de basis van de vrouwelijke fysiologie. Afwijkingen in de cyclus zorgen voor verstoringen in de homeostase, oftewel het evenwicht, en kunnen tot verdere lichamelijke en/of geestelijke klachten leiden.  Ook het omgekeerde is het geval: lichamelijke en/of geestelijke instabiliteit laten vaak ook cyclusverstoringen zien.

Een gezonde cyclus is niet alleen van belang voor fertiliteit, maar ook voor de algehele gezondheid van lichaam en geest. Een gezonde cyclus maakt dat een vrouw minder kwetsbaar is voor invloeden van buitenaf, en zich beter kan aanpassen aan veranderende omstandigheden (zowel geestelijke als lichamelijke uitdagingen).

Dag 2: Endometriose
Ongeveer 1 op de 10 vrouwen heeft endometriose, wat neerkomt op zo’n 176 miljoen vrouwen wereldwijd. Toch is deze aandoening niet algemeen bekend, sterker nog, veel vrouwen hebben er nog nooit van gehoord.

De symptomen van endometriose bestaan onder andere uit een pijnlijke menstruatie, pijnlijke ovulatie, pijn bij het vrijen, hevige menstruele bloedingen, vermoeidheid, en infertiliteit of verminderde fertiliteit. (er wordt zelfs beweerd dat 30-50% van alle gevallen van infertiliteit veroorzaakt wordt door endometriose).

De westerse kijk op deze vaak heel laat gediagnostiseerde ziekte wordt besproken en je krijgt inzicht in de behandelprotocollen. Uiteraard wordt de Chinese differentiatie en behandeling met acupunctuur en Chinese kruiden uitgebreid toegelicht.

Dag 3: PCOS
Naar schatting heeft ongeveer tien tot vijftien procent van de vrouwen Polycysteus Ovarium Syndroom, en daarmee is dit de meest voorkomende hormonale afwijking bij vrouwen.

De westers medische visie op PCOS wordt besproken en je krijgt inzicht in de behandelprotocollen. Uiteraard wordt de Chinese differentiatie en behandeling met acupunctuur en Chinese kruiden uitgebreid toegelicht.

Dag 4: Menopauze
De oosterse geneeskunde beschrijft de menopauze als een natuurlijk overgangsproces. Volgens de traditionele Chinese geneeskunde raken de Ren Mai en Chong Mai van vrouwen rond de leeftijd van 50 jaar bloed leeg en is de Nier Qi deficiëntie. Vanuit de Chinese geneeswijze wordt gesteld dat de menopauze optreedt wanneer de hoeveelheid Qi, bloed en Nier energie afneemt. Hierdoor kunnen deze basissubstanties gebruikt worden om het lichaam sterken gezond te houden. 

De klachten die tijdens de menopauze kunnen optreden zijn voor iedere vrouw uniek. Aan de hand van een persoonlijke diagnose kan er door middel van acupunctuur, Tuina en Chinese kruiden een effectieve behandelplan worden samengesteld. Alle drie deze pijlers kunnen ongelooflijke voordelen bieden ter verlichting van de verscheidenheid aan overgangsklachten.

Dag 5: Infertiliteitstrajecten ondersteunen vanuit de TCG
Om de kans op een zwangerschap te vergroten zijn er vanuit het ziekenhuis een aantal trajecten mogelijk. Enkele hiervan zijn IUI (Intrauterine insemination), IVF (In Vitro Fertilisatie) en ICSI (Intracytoplasmatische sperma-injectie). 

Tijdens de bijscholing wordt de verschillende trajecten besproken. Daarnaast wordt er gekeken op welke wijze deze trajecten te ondersteunen zijn vanuit de Chinese geneeswijze. Zodat de kans op een zwangerschap wordt vergroot.

Dag 6: Andrologie
Mannen laten zich over het algemeen minder snel behandelen dan vrouwen; zeker bij seksuele of vruchtbaarheids-problemen. Klachten van impotentie nemen over het algemeen toe naarmate de leeftijd vordert, maar kunnen zich ook al veel eerder manifesteren. Daarnaast heeft 30% van de mannen, onafhankelijk van hun leeftijd, in meer of minder mate last van premature ejaculatie. Beide klachten kunnen tot grote frustraties en onzekerheid leiden, maar ze kunnen naast een slechte zaadkwaliteit ook een probleem vormen bij een kinderwens..

Tijdens deze bijscholing worden de differentiaties van impotentie, premature ejaculatie en slechte zaadkwaliteit uitgebreid besproken. In deze bijscholing leert u ook om de juiste vragen te stellen en zo tot een goede diagnose en succesvolle behandeling te komen. Zowel effectieve kruidenformules als acupunctuurbehandelingen komen uitgebreid aan bod.

Tijdens deze bijscholingen wordt:

 • Cyclusregulatie
 • Endometriose
 • PCOS
 • Menopauze
 • Fertiliteitsbehandelingen
 • Andrologie

uitgebreid vanuit het perspectief van de Chinese geneeskunde bekeken, maar ook de “westerse” medische visie en behandelmethoden van wordt besproken. Tevens is er aandacht voor lifestyle en dieet, waardoor je na het volgen van deze bijscholing direct toepasbare behandelprotocollen voor de behandelde topics voor in je eigen praktijk.

TCG-therapeuten of 2e-jaars TCG-studenten

Tijd:
6 Dagen van 10.30 tot 16.30 uur.

Financieel:
€750,- inclusief hand-out.

Datum:
Zaterdag 28-10-2023
Zondag 26-11-2023
Zondag 21-01-2024
Zondag 17-03-2024
Zondag 21-04-2024
Zondag 09-06-2024

Locatie:
Zoetermeer: Einsteinlaan 10 en online

snro-keurmerk-sa-nl.jpg  crkbo-instelling-300x207.jpg

Geaccrediteerd door de SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen) hierdoor geldt de accreditatie bij een groot aantal beroepsverenigingen. Enkele hiervan zijn:

 • BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument)
 • FAGT (Federatie voor Additief Geneeskundige Therapeuten)
 • NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten)
 • LVNT (Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten)
 • VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)

Andere Beroepsverenigingen die zich alleen richten op TCG-therapeuten:

 • NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur) code ATK
 • NVTCG Zhong (Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde) voor 36 NAP in cat 1

nva-accreditatie.jpg  zhong-accreditatie.jpg