Acupunctuur opleiding geaccrediteerd door de SNRO

De acupunctuur opleiding van Academie Bo Yi is geaccrediteerd door de SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen). De Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps-) opleidingen integrale en complementaire gezondheidszorg.

SNRO combineert specifieke know how van het beroepsveld met kennis en ervaring van accreditatie en visitatie in een onafhankelijke rol. De kwaliteitswaarborging geeft ze samen met de opleidings- instituten vorm, door de weg te vinden tussen beoordeling van kwaliteit aan de ene kant en verbetering en ontwikkeling van kwaliteit aan de andere kant.

Naast duidelijke visie op kwaliteit biedt ze een uitgewerkt toetsingskader: helder, expliciet en transparant. Dit biedt voor u als (beroeps-)opleiding en als beroepsvereniging een duidelijk beeld van de kaders en structuren waarmee we werken.

De opleidingen en bij- en nascholingen in de complementaire zorgsector vallen niet onder het toezicht van het Ministerie van Onderwijs. De SNRO toetst en beoordeelt wel vergelijkbaar met regulier onderwijs (accreditatie). Dit ter bevordering van opleidingskwaliteit. Voldoet de opleiding of bij- en nascholing aan de eisen zoals gesteld in het toetsingskader, dan ontvangt zij het conform hbo SNRO-keurmerk en wordt ze vermeld in het accreditatieregister.

De acupunctuuropleiding van Academie Bo Yi voldoet als enige acupunctuuropleiding in Nederland aan de eisen die de SNRO stelt. Om je aan te kunnen melden bij één van de beroepsverenigingen dient naast het acupunctuurdiploma een door de SNRO geaccrediteerde opleiding WMB (westers medische basiskennis) afgerond te zijn. Enkele voorbeelden van beroepsvereniging waarbij je dan kunt aansluiten zijn:

  • LVNG (Landelijke vereniging Natuurlijke Geneeswijzen)
  • VNT (vereniging van natuurgeneeskundig Therapeuten)
  • VBAG (Vereniging voor bevordering van Alternatieve Geneeswijze)
  • Het Verbond (Het verbond van Natuurgeneeskundige Therapeuten)

Naast het acupunctuurdiploma en WMB worden soms nog extra eisen gesteld om in te kunnen schrijven bij deze beroepsvereniging. De aanvullende eisen tref je aan op de site van de desbetreffende beroepsvereniging.

Terug