Depressie

Een goede vriendin van ons verwachtte haar derde kindje. We waren er wat dichter bij betrokken gezien de relatie tussen haar en haar man helaas al langere tijd verstoord was en zij haar hart vaak bij ons kwam luchten. Na de geboorte was er eerst nog veel blijdschap maar al na een paar weken bemerkten we verandering. De blije moeder liet steeds minder van zich horen, was kortaf en kribbig en bleek slapeloze nachten te beleven ondanks dat haar kinderen min of meer rustig sliepen. De relatie met haar man verslechterde dusdanig dat een scheiding onafwendbaar werd. Dit bracht uiteraard bijzonder veel spanning en onzekerheid met zich mee.

Na nog eens enkele weken zonder noemenswaardig contact, besloten we de koe bij de horens te vatten en gingen op visite. Onze vriendin was blij ons te zien, had blijkbaar een duwtje in de rug nodig. Ze had het gevoel dat alles haar teveel was, kon nauwelijks nog functioneren en zag er als een berg tegenop weer te moeten gaan werken.  Slapeloosheid, neerslachtigheid en kortademigheid waren haar voornaamste klachten. Ze was al bij de huisarts geweest, haar Hb bleek ruim voldoende. Haar tong was rood en wat paarsig met gestuwde venen en haar pols was vol en gespannen. Ik stelde voor dat ze een poosje kruiden zou nemen voor Bloedstase. Na 3 weken kruiden te hebben genomen gaf ze aan rustiger te slapen, minder gespannen te zijn en haar kortademigheid was verdwenen.

Meestal denken we bij postnatale depressie terecht direct aan Bloedleegte die Shén niet voedt. In dit geval echter was dat niet het probleem. Qi stagnatie door alle spanningen had een bestaande Bloedstase van na de bevalling geleidelijk aan verergerd. Dit alles leidde tot de depressieve klachten.

Een goede mentaal-emotionele belastbaarheid is onder andere afhankelijk van de vrije stroom van Qi en een stabiele stroom van kwalitatief goed bloed.  Na de bevalling was het bloed in de Chong Mai gestagneerd en de vrije stroom van Qi was door de emotionele overbelasting verstoord. Het Hart kon hierdoor niet beschikken over de nodige voeding en zo kon de depressie zich in korte tijd ontwikkelen. Chinese Kruiden hebben dit probleem bij de basis aangepakt en zo de vicieuze cirkel doorbroken.

Intussen is de relatie met haar man weliswaar definitief voorbij maar onze vriendin is weer energiek aan de slag en in staat het leven weer op te pakken voor zichzelf en voor haar kinderen.  

Meer leren over depressie? Klik hier

Stefaan

Terug