Tuina supervisie – level III

Bijscholingen

Het moderne universitaire onderwijssysteem wordt in China al sinds midden 19e eeuw jaren gehanteerd om studenten in de Chinese geneeskunde te onderwijzen. Dit systeem heeft een basisprincipe van kennis- en vaardighedenoverdracht van 1 docent naar vele studenten en is effectief om veel studenten te onderwijzen naar een basiskwalificatie.

Op het moment dat een hogere kwalificatie gewenst is voldoet dit systeem niet meer omdat alle studenten uniek zijn en daarbij ieder student zijn eigen sterke en zwakke kanten heeft. Voor een hogere kwalificatie moet het onderricht dan specifieker worden toegespitst op de individuele student.

Chinese geneeskunde werd in de oude tijden onderwezen volgens het Laoshi – Tudi principe. De leermeester (Laoshi) neemt enkele leerlingen (Tudi) aan die hem volgen en die hij vervolgens jarenlang onderricht in de TCM. Hierbij is het basisprincipe van kennis- en vaardighedenoverdracht van 1 leermeester naar enkele leerlingen; en dat resulteert naarmate kennis en kunde van de leerling groter wordt zelfs in een 1-op-1 onderricht.

In de Tuina supervisie level III worden klassieke TCM-teksten en principes uitgelegd, jouw TCM-diagnostiek verdiept en aangescherpt en een start gemaakt om ZangFu Tuina te leren om zeer complexe klachten te kunnen behandelen. Je wordt begeleid om jezelf Nei Jin (interne kracht) eigen te maken en op een subtiel niveau Yin (zacht) en Yang (hard) in jouw Tuina technieken toe te passen. Dit laatste is van essentieel belang om de onderwezen ZangFu Tuina stijl te kunnen aanleren.

Tuina supervisie level III wordt op een geheel authentieke traditionele Chinese wijze van onderricht aangeboden: het authentieke traditionele Laoshi – Tudi principe.

Theorie:

  • Klassieke TCM-teksten en principes
  • Etiologie en pathologie van zeer complexe klachten waaronder auto-immuunziekten

 

Praktijk:

  • Verdieping en aanscherpen TCM-diagnostiek
  • Tuina Nei Jin (Tuina interne kracht)
  • ZangFu Tuina

Deze supervisie is alleen te volgen op uitnodiging.

Tijd:
Aantal dagen in overleg van 10:30 tot 16:30.

Financieel:
Gratis

Datum:

8 Lesdagen per jaar. Data in overleg van 10:30 tot 16:30.

Locatie:
Zoetermeer: Einsteinlaan 10