Tuina supervisie – level I

Bijscholingen

Het moderne universitaire onderwijssysteem wordt in China al sinds midden 19e eeuw jaren gehanteerd om studenten in de Chinese geneeskunde te onderwijzen. Dit systeem heeft een basisprincipe van kennis- en vaardighedenoverdracht van 1 docent naar vele studenten en is effectief om veel studenten te onderwijzen naar een basiskwalificatie.

Op het moment dat een hogere kwalificatie gewenst is voldoet dit systeem niet meer omdat alle studenten uniek zijn en daarbij ieder student zijn eigen sterke en zwakke kanten heeft. Voor een hogere kwalificatie moet het onderricht dan specifieker worden toegespitst op de individuele student.

Chinese geneeskunde werd in de oude tijden onderwezen volgens het Laoshi – Tudi principe. De leermeester (Laoshi) neemt enkele leerlingen (Tudi) aan die hem volgen en die hij vervolgens jarenlang onderricht in de TCM. Hierbij is het basisprincipe van kennis- en vaardighedenoverdracht van 1 leermeester naar enkele leerlingen; en dat resulteert naarmate kennis en kunde van de leerling groter wordt zelfs in een 1-op-1 onderricht.

In de Tuina supervisie level I en II worden klassieke TCM-teksten en principes uitgelegd, jouw TCM-diagnostiek verdiept en aangescherpt en Tuina technieken verbetert om complexe klachten te kunnen behandelen. Tevens wordt er een start gemaakt om Nei Jin (interne kracht) ‘beter’ te leren begrijpen en deze toe te passen bij het uitvoeren van de Tuina technieken. Het onderscheid in level I en II wordt gemaakt door jouw senioriteit in de Tuina supervisie; m.a.w. hoe lang volg je al de Tuina supervisie. Level I en level II supervisie vindt in aparte groepen op verschillende data plaats.

Alhoewel via deze supervisie een authentieke traditionele Chinese wijze van onderricht wordt aangeboden is de supervisie op één aspect aangepast om te conformeren aan  Westerse maatstaven. In het authentieke traditionele Laoshi – Tudi principe is de relatie voor ‘altijd’ en is loyaliteit daarbij een primair aspect. Voor de Tuina supervisie is gekozen voor een opt-in en opt-out systeem. Je committeert je bij inschrijving voor 10 supervisiedagen en kunt ten allen tijde na deze supervisie ermee doorgaan, stoppen en eventueel weer aansluiten.

Neem de stap om jezelf te ontwikkelen tot Tuina expert!

Theorie:

 • Klassieke TCM-teksten en principes: o.a. Aarde-element als ‘oven’, verdieping Yin-Yang, DFS (Dutch Female Syndrome)

 

Praktijk:

 • Verdieping en aanscherpen TCM-diagnostiek
 • Verbeteren complexe technieken waaronder: Gun Fa, Tan-Bo Fa, Yi Zhi Chan, Ban Fa’s
 • Tuina Nei Jin (Tuina interne kracht)

Voor iedereen die zijn Tuina opleiding heeft afgerond en beheersing heeft over de volgende complexe technieken:

 • Gun Fa
 • Tan-Bo Fa
 • An-Rou Fa
 • Bo Yun Fa
 • Yi Zhi Chan
 • Ban Fa’s.

Tijd:
10 Dagen van 10:30 tot 16:30.

Financieel:
€995,-

Datum:

 • Maandag 8 januari 2024
 • Maandag 12 februari 2024
 • Maandag 11 maart 2024
 • Maandag 8 april 2024
 • Maandag 6 mei 2024
 • Maandag 10 juni 2024
 • Maandag 9 september 2024
 • Maandag 14 oktober 2024
 • Maandag 11 november 2024
 • Maandag 9 december 2024

Van 10:30 tot 16:30.

Locatie:
Zoetermeer: Einsteinlaan 10

Geaccrediteerd door de SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen) hierdoor geldt de accreditatie bij een groot aantal beroepsverenigingen. Enkele hiervan zijn:

 • BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument)
 • FAGT (Federatie voor Additief Geneeskundige Therapeuten)
 • NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten)
 • LVNT (Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten)
 • VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)

Daarnaast wordt er accreditatie aangevraagd bij de Zhong.