Online Examen-casuïstiek-training

Bijscholingen

Casussen zijn bij uitstek een manier om een groot deel van de opgedane theoretische kennis te testen. Om tot de juiste diagnose te komen heb je namelijk kennis nodig van zowel de Chinese fysiologie, pathologie, pathomechanisme en pols en tong diagnostiek. Al deze kennis moet ingezet worden om een casus op te lossen. Daarom worden casussen gerekend tot één van de hoogste niveaus waarop kennis kan worden getoetst.

Doordat al deze kennis moet worden gecombineerd vinden studenten het oplossen van casussen vaak moeilijk. Omdat casussen, wat betreft de theorie, het dichtste bij de werkelijkheid in de praktijk komt en vaak een groot onderdeel van het eindcijfer bepalen, maakt dit onderdeel extra belangrijk.

Speciaal om iedereen uit het basisjaar van een Chinese geneeswijze opleiding de mogelijkheid te geven om (nog) beter te worden in het oplossen van casussen is er een extra online examentraining opgezet. Tijdens deze training wordt er geoefend met een aantal verschillende casussen waarbij zowel diagnostiek vanuit de Ba Gang, Basissubstanties, Meridiaan diagnostiek en Zangfu Diagnostiek aan de orde komen.

Om iedereen die deelneemt na de training de mogelijkheid te geven om nog meer te oefenen staan er 10 extra nieuwe casussen klaar in de online examentrainer. Hier heb je de mogelijkheid om nog verder te oefenen. In de examentrainer krijg je na het maken van de casussen de juiste oplossing getoond zodat je kunt zien of je de casussen goed hebt gemaakt.

Casussen oplossen met de volgende diagnostische modellen:

  • Ba Gang
  • Basissubstanties
  • Meridiaan diagnostiek
  • Zangfu Diagnostiek

1e jaars TCM studenten

Tijd:
1 avond van 19.00 tot 21.30 uur.

Financieel:
€25,- inclusief toegang tot online casustrainer met 10 casussen.

 

Data:
1 avond van 19.00 tot 21.30 uur. 
Donderdag 30-05-2024

Locatie:
Online