Verder studeren bij Bo Yi

Mocht je je opleiding willen voortzetten bij Academie Bo Yi dan kan dat. Om te bepalen op welk niveau je kunt instromen en of er mogelijk vrijstellingen kunnen worden verleend, starten we dan een zogenaamde EVC-procedure.

EVC-procedure
Als toekomstige student breng je jouw huidige competenties in kaart door een portfolio samen te stellen en laat je dit beoordelen door Academie Bo Yi. In dit portfolio verzamel je bewijslast voor een betrouwbaar en geldig beeld van jouw competenties/ bekwaamheden.

Je neemt er in op:

  • je persoonsgegevens
  • voor welke opleiding vrijstelling aangevraagd wordt / in welke opleiding je wilt instromen
  • een overzicht van je leerervaringen
  • een overzicht van je werkervaring
  • een overzicht van overige ervaringen
  • verzamelde bewijsstukken (diploma’s, gevolgde studies, lesmateriaal, verslagen, ervaringen).
  • Wanneer je een email stuurt naar info@bo-yi.nl waarin je aangeeft van deze procedure gebruik te willen maken, sturen we je een formulier dat je helpt bij het (in)vullen van het portfolio.

Het ingevulde formulier inclusief de bijbehorende bijlagen, stuur je digitaal naar: info@bo-yi.nl. Je ontvangt vervolgens een e-mail met de ontvangstbevestiging van je portfolio en een eerste beoordeling op compleetheid.

Tijdens de tweede fase van de procedure beoordeelt Academie Bo Yi of de gegevens uit het portfolio voldoende zijn om voor vrijstelling in aanmerking te komen dan wel om in te stromen. Over de uitkomst van de beoordeling ontvangt je per e-mail bericht.

Er zijn drie mogelijkheden:

  1. de vrijstelling wordt toegekend
  2. de vrijstelling wordt niet toegekend
  3. nader onderzoek is nodig.

Het nader onderzoek kan bestaan uit een interview om eventueel aanvullende bewijslast mondeling in kaart te brengen . Ook het maken van onderdelen van het examen van het voorgaande studiejaar kan deel uitmaken van dit onderzoek.

De directie en hoofddocent van de betreffende opleiding zijn de beoordelaars en uiteindelijke beslissers in deze procedure. De doorlooptijd van de procedure bedraagt maximaal 4 weken na het indienen van het portfolio.

Terug