Accreditatie: Waarom eigenlijk?

Klassieke Chinese Acupunctuur; HBO Conform geaccrediteerde opleiding.

De opleiding Klassieke Chinese Acupunctuur van Academie Bo Yi is door de SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg) geaccrediteerd als een HBO conform opleiding.

Wat houdt dit in:

  • De beroepsopleiding Klassieke Chinese Acupunctuur is onafhankelijk op kwaliteit en inhoud getoetst.
  • De studiebelasting van de opleiding Klassieke Chinese Acupunctuur (Chinese Geneeskundige gedeelte) is vastgesteld op 203 ECTS (European Credit Transfer System).
  • De totale opleiding Klassieke Chinese Acupunctuur inclusief Medische Basis Kennis op HBO niveau en conform PLATO norm bedraagt 243 ECTS.

Waarom is dit belangrijk:

  • In Nederland, aangejaagd door de verzekeraars, is een grote inhaalslag gemaakt om het opleidingsniveau van de Medische Basiskennis op HBO niveau te krijgen.
  • Het opleidingsniveau van beroepsopleidingen in het CAM veld is de volgende stap in deze professionaliseringsslag. Ook voor de beroepsopleidingen zal gaan gelden dat deze op HBO niveau moeten zijn gevolgd.
  • De verwachting is dat vergoedingen van behandelingen in de toekomst afhankelijk zullen zijn van een gevolgde opleiding op HBO niveau. Deze voorwaarde voor vergoeding is nu ook van toepassing op de Medische Basiskennis.

Toekomst of actueel?
In de discussie omtrent de eventuele BTW vrijstelling voor niet BIG geregistreerde therapeuten, wordt het belang van een opleiding op HBO niveau nu al duidelijk. In de Staatscourant van 1 april 2016 wordt naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 27 maart 2015 en de uitspraak van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch van 11 september 2015 een besluit omtrent de BTW vrijstelling aangekondigd. Wanneer een medisch beroepsbeoefenaar beschikt over een afgeronde, op zijn beroepsuitoefening gerichte, gezondheidskundige HBO-Bachelor opleiding (240 ECTS) geldt een gelijkwaardig kwaliteitsniveau als een BIG geregistreerd therapeut. De onafhankelijke kwaliteitsbeoordelaars van opleidingen, te weten SNRO en CPION worden in de Staatscourant genoemd.

De opleiding Klassieke Chinese Acupunctuur van Academie Bo Yi is geaccrediteerd als HBO Conform opleiding door de SNRO en geregistreerd met nummer: SNRO.OP.15.08.30.215259.01.KCA.00. Zie ook de website van SNRO: www.snro-instituut.nl bij het register Opleidingen. 


Terug