Cursus Chinese Stoelmassage (najaar)

Cursussen - Beweging

Academie Bo Yi biedt de driedaagse cursus Chinese Stoelmassage aan. In deze cursus leert u een stoelmassage te geven met behulp van Tuina-massagetechnieken op de diverse meridianen. Ook maakt u kennis met enkele basisprincipes van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG).

Wie deze driedaagse cursus Chinese Stoelmassage en de aparte eindtoets met goed gevolg afrondt, kan als gecertificeerd stoelmasseur aan het werk. Dit kan bijvoorbeeld in wellnesscentra, in andere bedrijven en als zelfstandige.

De cursus
De driedaagse cursus bestaat uit drie cursusdagen die om de twee weken gegeven worden. Elke les is van 10.30 uur tot 16.30 uur. De lessen bestaan voor een groot deel uit het oefenen van Tuina-technieken. De verdeling tussen het theorie- en het praktijkdeel is 20% theorie en 80% praktijk.

Tijdens het theoriedeel van de lessen worden basisprincipes van de Traditionele Chinese Geneeskunde, zoals Qi, Yin-Yang en de meridianen uitgelegd. De Tuina-massagetechnieken, die in de stoelmassage protocollen zijn opgenomen, worden in het praktijkdeel van de les aangeleerd en geoefend.

Tussen de eerste dag van de cursus en de laatste dag dient de cursist minimaal 30 stoelmassages aan 30 verschillende klanten te hebben gegeven. De cursus wordt gegeven door docenten die allen ervaren Tuina-therapeuten zijn.

Theorie
U maakt kennis met enkele belangrijke basisbegrippen van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Vervolgens krijgt u een introductie in de meridiaanleer en leert u een selectie van acupunctuurpunten. U leert de basis van persoonsgericht kijken (Volte/Leegte) wat wordt gebruikt bij het geven van een Chinese stoelmassage.

De volgende thema’s worden in de cursus behandeld:

 • Theorie van Yin en Yang
 • Qi: allesomvattende energie
 • Persoonsgericht kijken: Volte/Leegte
 • Introductie meridiaanleer
 • 14 belangrijke acupunctuurpunten

Praktijk
Tijdens de lessen leert u de techniek en de functie van de verschillende Tuina-massagetechnieken. Vervolgens leert u deze in bepaalde combinaties (protocollen) toe te passen om te komen tot verschillende adequate stoelmassages. Voor een juiste Chinese stoelmassage leert u het meridiaanverloop en een aantal acupunctuurpunten te lokaliseren. Aan de hand van geleerde TCG-basisprincipes bent u in staat om een passende Chinese stoelmassage voor de cliënt uit te voeren.

De volgende vaardigheden worden in de cursus behandeld:

Verloop van de 2 belangrijkste tendomusculaire meridianen voor een stoelmasseur
Lokalisatie van 14 belangrijke acupunctuurpunten
Correcte werkhoudingen
17 Tuina-technieken
Chinese stoelmassageprotocol
Leren masseren en het geven van een adequate persoonsgerichte Chinese stoelmassage

Studiemateriaal
Tijdens de lesbijeenkomsten maken we gebruik van onze eigen, zeer uitgebreide Nederlandstalige syllabus, die geheel geïllustreerd is met kleurenfoto’s. Dit ter verduidelijking van de verschillende Tuina-massagetechnieken. Op onze website staan instructievideo’s van de Tuina-massagetechnieken en van de verschillende Chinese stoelmassage protocollen.

Eindtoets en certificering
Na het volgen van de cursus kunt u zich laten certificeren door middel van een eindtoets. Cursisten moeten 100% van de lessen aanwezig zijn geweest. Tevens dient de cursist minimaal 30 stoelmassages aan 30 verschillende klanten te hebben gegeven. Bij een voldoende resultaat van zowel de theorietoets als de praktijktoets wordt het certificaat ‘Chinees Stoelmasseur’ uitgereikt. Voor continuering van de certificering dient u in de opvolgende jaren elk jaar een bijscholingsdag Chinese Stoelmassage te volgen.

Geïnteresseerden in Chinese stoelmassage
TCG-studenten en -therapeuten die Chinese stoelmassage willen leren.

Tijd:
3 lesdagen van 10.30 tot 16.30 uur.

Financieel:
€325,- inclusief syllabus, exclusief eindtoets (12-02-2023). Kosten eindtoets: € 75,

Data: 3 vrijdagen van 10.30 tot 16.30 uur.

Vrijdag 11-10-2024
Vrijdag 25-10-2024
Vrijdag 08-11-2024

Locatie:
Zoetermeer: Einsteinlaan 10

 

snro-keurmerk-sa.jpg    crkbo-instelling-300x207.jpg

Geaccrediteerd door de SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen) hierdoor geldt de accreditatie bij een groot aantal beroepsverenigingen. Enkele hiervan zijn:

 • BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument)
 • FAGT (Federatie voor Additief Geneeskundige Therapeuten)
 • NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten)
 • LVNT (Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten)
 • VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)

Aangevraagd bij Beroepsverenigingen die zich alleen richten op TCG-therapeuten:

 • NVTCG Zhong (Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde) voor 18 NAP in cat 3

zhong-accreditatie.jpg