Veel

Na vrijwel elke aankoop op internet en na elk hotelbezoek krijg je een verzoek om te evalueren wat je ervaringen zijn geweest. De meeste evaluaties leveren echter weinig informatie op omdat vragen gesteld worden als: “Op een schaal van 1 tot 10 hoe tevreden bent u over product X?” Maar wat zegt dit nu eigenlijk? Wat wèl interessant zou zijn, is WAAROM iemand product X met een 4 of een 9 beoordeelt.

Bij Academie Bo Yi laten wij de studenten ook beurtelings de lessen evalueren. Het continu verbeteren van de opleiding is iets wat wij hoog in het vaandel hebben staan. Bij de evaluaties zijn voor ons met name de verhalen van de studenten heel belangrijk. Als onderdeel van het kwaliteitssysteem maakt de academie daarom gebruik van een geavanceerde evaluatie-tool, genaamd Sprockler. Met Sprockler kunnen wij de verhalen achter de evaluaties beoordelen en meenemen in ons proces van continue verbetering. Dit kunnen we o.a. bekijken per opleiding, per jaar en/of per docent.

Eén van de zaken die onlangs opviel door de ‘Wordclouds’ die Sprockler genereert was dat het woord ‘veel’ veelvuldig gebruikt wordt in de evaluaties. Hierdoor geprikkeld heb ik alle zinsneden met het woord ‘veel’ geïsoleerd en kwam tot de volgende conclusie:

Onze studenten ervaren over het algemeen dat ze veel moeten doen voor de opleiding, maar aan de andere kant levert dit ze ook veel op.

De hoeveelheid stof is inderdaad veel. We zijn niet voor niets een HBO-conforme opleiding. We leggen de lat hoog. Zij-instromers ervaren bij ons dan ook vaak dat ze qua kennis en vaardigheden een achterstand in te halen hebben. Aan de andere kant bieden we de studenten maximale ondersteuning om de hoeveelheid stof zo makkelijk mogelijk op te nemen. Dat doen we middels de online studie-omgeving met mini-hoorcolleges, instructiefilmpjes en een uitgebreide vragendatabase. Het resultaat is dat er ook veel geleerd wordt en het niveau van onze studenten hoog ligt. Ons uiteindelijke doel is om de best mogelijke therapeuten af te leveren en dan worden wij heel blij als we dit soort evaluaties van onze studenten terugkrijgen:

VEEL geleerd!
VEEL interacties
VEEL persoonlijke aandacht
VEEL verdieping en plezier
heel VEEL en duidelijk uitgelegd
dat ik zoVEEL gedaan en geleerd had deze les
Ik heb er heel VEEL aan gehad
Deze dag viel er zo VEEL op zijn plaats voor mij

Loed

Terug