Luizenleventje

Wij Nederlanders hebben over het algemeen maar een luizenleventje. Niet in die zin dat alles altijd vanzelf gaat, maar we hoeven weinig moeite te doen om aan ons dagelijks voedsel te komen. Zeker aan snelle koolhydraten en suikers geen gebrek. Mieren houden ook van suikers. Ze zijn gek op honingdauw, een zoete, op nectar lijkende stof die door bladluizen afgescheiden wordt. De luizen zuigen de suikers uit de plant en het restant daarvan scheiden ze af: een lekkernij voor de mier, die dol is op zoetigheid. Mieren werden daarom vroeger gebruikt om te bepalen of iemand suiker in de urine had. De urine werd in een schaaltje buiten gezet. Kwamen er mieren op af, dan zat er suiker in de urine. Een teken van diabetes.

Diabetes Mellitus is niet alleen een ziekte van deze tijd, hoewel het een aandoening is die in onze moderne wereld hand over hand toeneemt. Reeds in oude geschriften uit Griekenland, Egypte en het verre Oosten werd melding gemaakt van een geheimzinnige ziekte waarbij het lichaam wegteert en bijen en mieren op de urine van de patiënt afkomen. De Griek Appolonius van Memphis is degene die te term diabetes als eerste benoemde. Diabetes betekent letterlijk ‘doorstroming’, wat verwijst naar het vele drinken en vele plassen. Mellitus verwijst naar het honigzoete karakter van de urine. Diabetes Mellitus betekent dus letterlijk ‘zoete doorstroming’.

In de Chinese geneeskunde verwijst de term ‘Xiao Ke’ naar diabetes. ‘Xiao Ke’ betekent ‘onlesbare dorst’. We weten dat dit Westers gezien veroorzaakt wordt een tekort aan insuline. Door insuline toe te dienen kan de bloedsuikerspiegel enigszins gereguleerd worden. Maar zo keurig gereguleerd als een gezond lichaam dat voor elkaar krijgt lukt niet. En dat is nu waardoor op termijn de grootste problemen ontstaan. Een te hoge bloedsuikerwaarde tast namelijk de bloedvaten aan en op den duur ontstaan er problemen met de ogen, het hart, of de nieren om er een paar te noemen.

Gelukkig kunnen we met Chinese geneeskunde de bloedsuiker beter reguleren en complicaties voorkomen dan wel verlichten. Een goede differentiatie is echter essentieel en je moet weten waar je de focus van je behandeling op moet richten. De uiteindelijke pathologie kan namelijk aardig complex worden met Qi- en Yin-deficiënties, Damp/Slijmaccumulatie en Bloedstagnatie.

Dieet is heel belangrijk, maar ook een goede balans van de emoties en lichamelijke beweging. De patiënt moet dus zelf ook aan de bak. Zo’n luizenleventje lijkt dan misschien wel heel relaxed, maar is toch echt niet zo gezond voor ons.

4 Daags Seminar diabetes door Professor Ni Qing

Terug