Corona: Pleidooi voor samenwerking

Nu het coronavirus om zich heen grijpt en het zichtbaar wordt hoe moeilijk het voor de westerse geneeskunde is om dit virus te bestrijden, wordt het tijd dat men ook andere manieren van behandelen gaat omarmen ten behoeve van de gehele bevolking.

China kent een rijke historie aan epidemieën en heeft veel ervaring met de behandeling daarvan. De Traditionele Chinese Geneeskunde is de meest ontwikkelde natuurlijke geneeskunde ter wereld. Met name de Chinese kruidengeneeskunde kan op dit moment een belangrijke bijdrage leveren aan de volksgezondheid middels preventie en vroegtijdige behandeling van coronapatiënten.

Naast het gecontroleerd opbouwen van groepsimmuniteit kent de westerse geneeskunde twee vormen voor de behandeling van corona. De belangrijkste strategie is het zo snel mogelijk ontwikkelen van een vaccin tegen dit specifieke virus. Dit kost echter tijd, en die tijd hebben we niet. Zolang er nog geen vaccin beschikbaar is, zit er dus niets anders op dan de tweede vorm van behandeling in te zetten: het minimaliseren van symptomen ten gevolge van de virusinfectie, zoals het gebruik van paracetamol voor koortsverlaging en beademing bij ernstige benauwdheid. Ook antivirale middelen worden toegepast, maar de resultaten hiervan zijn matig.

De Chinese geneeskunde heeft een andere kijk op virale infecties. De interactie tussen het virus en de conditie van de mens met zijn immuunsysteem wordt in zijn geheel beoordeeld, geanalyseerd en behandeld. Met andere woorden: het harmoniseren van het immuunsysteem in de breedste zin van het woord is een essentieel onderdeel van de behandeling.

Stap 1 is preventie;
Door te zorgen dat je lichamelijke en mentale conditie optimaal zijn, zorg je ervoor dat je immuunsysteem maximaal in staat is om adequaat te reageren op aanvallen van buitenaf (externe pathogenen), of dat nu virussen, bacteriën, schimmels of iets anders zijn. Gezonde voeding is heel belangrijk en deze wijkt in bepaalde opzichten behoorlijk af van de westerse adviezen over gezonde voeding. Dit is echter een verhaal apart waar ik nu niet verder op in zal gaan.

Behalve voeding is het ook mogelijk middels het gebruik van Chinese kruiden je immuunsysteem te harmoniseren en te versterken. Waar voeding meer op de langere termijn werkt om jezelf gezond te houden, zijn Chinese kruiden sneller en specifieker in te zetten voor het balanceren van je conditie, zodat je beter in staat bent om tegen wat voor pathogeen dan ook weerstand te bieden.

Deze holistische aanpak, ten aanzien van preventie, is een belangrijk verschil met de inzet van specifieke vaccins. Waar je een vaccin zou kunnen zien als een gespecialiseerd leger dat getraind is op het bestrijden van één type vijand, kun je het harmoniseren van het immuunsysteem zien als het trainen van een leger dat allerlei typen vijanden kan afweren. Dit is een belangrijk aspect wanneer virussen gaan muteren, of wanneer nieuwe onbekende virussen zoals corona de kop opsteken.

Stap 2 is de behandeling;

De Chinese overheid heeft duidelijke richtlijnen uitgevaardigd voor de preventie en behandeling van corona, met zowel de westerse als de Chinese aanpak daarin verwerkt. Per stadium van de ziekte zijn kruidenformules samengesteld die de grote lijn van het ziektebeeld behandelen. Dit zijn combinaties van onder andere kruiden die slijm transformeren en het immuunsysteem ondersteunen, gecombineerd met kruiden waarvan de specifieke antivirale werking zich bewezen heeft.

Echter, de formule moet op de persoon afgestemd worden omdat iedereen een andere conditie heeft waarop moet worden ingespeeld. Ieders immuunsysteem moet op een individuele wijze ondersteund worden. Bovendien moet de behandeling meebewegen met de verandering van de symptomen; is er koorts of niet, wat is de kleur van het slijm, diarree of juist constipatie, de kleur en dikte van het tongbeslag, etc. Al deze details zijn van groot belang voor een succesvolle behandeling.

Zowel westers als Chinees is er dus maar 1 manier om corona te bestrijden, en dat is via ieders eigen immuunsysteem. De Chinese manier is een specifieke behandeling gericht op het individueel harmoniseren en versterken van het immuunsysteem. Deze aanpak zal het verschil moeten gaan maken. Laten we in deze moeilijke tijd dus vooral met elkaar samenwerken, westerse en Chinese geneeskunde, want we hebben allemaal hetzelfde doel: mensen genezen.

Loed

Terug