Verlammingen behandelen met acupunctuur

Bijscholingen

Eén van de meest voorkomende oorzaak van een verlamming in Nederland is een CVA. CVA is de afkorting voor Cerebrovasculair Accident, in de volksmond ‘beroerte’ genoemd. Een CVA ontstaat wanneer een bepaald deel van de hersenen te weinig zuurstof en glucose krijgt door afsluiting van de bloedtoevoer en daardoor beschadigd raakt of afsterft.

In Westerse landen is een CVA de 3e doodsoorzaak en de belangrijkste oorzaak van invaliderende neurologische beschadiging. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 30.000 mensen een CVA, van wie er per jaar 12.000 overlijden aan de gevolgen ervan.

Een facialis parese is een andere vorm van een verlamming waarvan de oorzaak en de behandeling tijdens deze bijscholing aan de orde komt. Facialis parese is natuurlijk minder ingrijpend dan een CVA. Toch zullen cliënten je heel dankbaar zijn als je ze met de TCG kunt helpen.

Tijdens deze dag zullen verlammingsverschijnselen veroorzaakt door een CVA of facialis parese vanuit meerdere invalshoeken vanuit de TCG worden benaderd. Daarnaast zal er worden geoefend met diagnostiek en het opstellen van behandelplannen aan de hand van een aantal casussen. Teven wordt er uitleg gegeven over electro-acupunctuur specifiek voor deze doelgroep. Aan het einde van de dag zal dit tijdens de lesdag worden geoefend.

Acupuncturisten of 2e-jaars Acupunctuur-studenten

Tijd:
1 Dag van 10.30 tot 16.30 uur.

Financieel:
€130,- inclusief hand-out

Datum:
Zondag 6 april 2025 van 10.30 tot 16.30 uur.

Locatie:
Zoetermeer: Einsteinlaan 10

snro-keurmerk-sa-nl.jpg  crkbo-instelling-300x207.jpg

Geaccrediteerd door de SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen) hierdoor geldt de accreditatie bij een groot aantal beroepsverenigingen. Enkele hiervan zijn:

  • BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument)
  • FAGT (Federatie voor Additief Geneeskundige Therapeuten)
  • NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten)
  • LVNT (Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten)
  • VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)

Andere Beroepsverenigingen die zich alleen richten op TCG-therapeuten:

  • NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur) code AT (aangevraagd)
  • NVTCG Zhong (Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde) voor 6 NAP in cat 1 (aangevraagd)

nva-accreditatie.jpg  zhong-accreditatie.jpg