Van gestructureerd analyseren naar diagnose naar behandelplan.

Jeffrey, zou je jezelf voor willen stellen aan de lezers?
Dag allemaal, ik ben Jeffrey Paardekooper. Sinds 2020 ben ik student bij Academie Bo Yi. Ik volg de opleiding Tuina voor Acupuncturisten. In het leven dat naast de opleiding schijnt te bestaan, ben ik ergotherapeut en samen met mijn vrouw Lilly heb ik twee kinderen. 

Is er een leven naast de opleiding Jeffrey??;)
Voordat je bij Academie Bo Yi terechtkwam heb je dus elders je acupunctuurdiploma behaald. Waar heb je deze opleiding gevolgd en met welke reden ben je uiteindelijk Tuina gaan volgen bij Academie Bo Yi?
De opleiding Basis Chinese Geneeskunde en de tweejarige opleiding Acupunctuur heb ik op een opleidingsinstituut in Amsterdam gevolgd (Shenzhou Open University). Het eerste jaar heb ik de opleiding in het Engels gevolgd, onder begeleiding van Chinese docenten. Omdat ik toch wat meer wilde sparren over de interessante maar soms erg abstracte stof, heb ik het laatste gedeelte van de opleiding in het Nederlands gevolgd, met Nederlandse docenten.
De TCG-kennis wil ik graag concreet kunnen vertalen naar de beroepspraktijk. 
Regelmatig ontmoet ik cliënten die ‘normale’ dagelijkse taken niet meer kunnen uitvoeren. Voor velen van hen is er, bijvoorbeeld bij chronische pijn, vermoeidheid, sensomotorische en cognitieve klachten, binnen het westerse revalidatietraject geen oplossing, en ervaren ze een significante vermindering van kwaliteit van leven. 
Ik ben in TCG geïnteresseerd geraakt omdat ik ‘iets meer’ voor deze cliëntengroep wil betekenen dan dat ik binnen de ergotherapie kan.
In Amsterdam heb ik een erg brede visie op de kunst van TCG gekregen, maar nauwelijks echte handvatten om als zelfstandig acupuncturist te werk te kunnen gaan. Dat, en mijn nieuwsgierigheid naar Tuina maakte dat ik ben gaan zoeken naar een andere leerschool.

Zo ben je bij Academie Bo Yi terecht gekomen en daar zijn wij erg blij mee!
Hoe heb je de lessen ervaren bij Bo Yi, kon je goed mee komen, of was de overstap intensief voor je?
Het grote verschil voor mij is dat bij Academie Bo Yi de studenten een heel gestructureerde manier van analyseren aanleren. Er is een duidelijke lijn te trekken naar het behandelplan; van symptomen naar diagnose, behandelprincipes, punten en technieken en uiteindelijk het uitvoeren van het behandelplan. Ik vond het in het begin moeilijk om me bij deze manier van denken aan te sluiten, omdat ik ergens al had geaccepteerd dat het ‘TCG denken’ intuïtiever en subjectiever verloopt. Ik heb hier een aanpak gevonden die veel meer aansluit bij mijn dagelijkse praktijk.

Duidelijk, dus de manier van doceren was voor jou totaal anders.
Kan je iets vertellen over jouw ervaring met betrekking tot de gedoceerde theorie?
De theorie bij Academie Bo Yi blijft meer gefocust op; probleemstelling – analyseren – mogelijke manieren van behandelen. Dit houdt het compact en behapbaar, en niet ‘zweverig’. Het is fijn om op gedoseerde wijze kennis te vergaren die toepasbaar is, in plaats van meegenomen te worden in een esoterische denkwijze die voor een nieuwkomer in de TCG wereld interessant is, maar ook abstract.

Ok, en hoe was dit in verhouding met de praktijklessen, de gedoceerde technieken en de kwaliteit van de praktijklessen?
Op dit gebied wil ik Bo Yi zeker twee pluimen geven. 
Het praktijkonderwijs, de interne stages en de klinische stages zijn er primair op gericht om de studenten ook praktische ervaring op te laten doen in een klinische, veilige omgeving. De docenten sturen bij waar nodig. Hierdoor heb ik geleerd om gesprekstechnieken, onderzoekstechnieken, acupunctuurtechnieken en Tuina technieken goed toe te passen in de praktijk. Ik heb veel meer het gevoel gekregen al écht wat te kunnen en dat heeft me meer plezier en motivatie gegeven om verder te groeien.
Dit was anders op mijn vorige opleidingsinstituut. Daar worden verplichte stages gelopen in de interne stagekliniek, waarbij de studenten niet bij een intakegesprek aanwezig mochten zijn. Bij sommige doctoren waren we zelfs niet gewenst bij de behandeling. Zodoende hebben ik en mijn medestudenten veel moeten leren van cliënt rapportages die de doctoren achteraf aan ons gaven. Het was voor je eigen ontwikkeling beter om op zoek te gaan naar externe stagepraktijken die aangesloten waren bij de school, maar helaas waren dat er veel te weinig voor alle studenten.
Wel wil ik het Nederlandse docententeam de eer geven dat zij in hun eigen tijd de studenten in hun praktijk hebben uitgenodigd om toch stage-ervaring op te kunnen doen. Dit was een zeer waardevolle en leerzame tijd waar theorie en praktijk samen kwamen.

Daar geef je inderdaad een erg belangrijk en groot verschil weer tussen de diverse TCG-opleidingen. Tevens een van onze speerpunten; de praktijklessen.
Wij vinden het bijhouden van een vrij uitgebreid portfolio erg belangrijk. Hoe heb jij dit aanvullende stuk lesstof ervaren?
De portfolio is inderdaad een vrij intensief stukje van de studie. Tijdens de studie heb ik dit als een noodzakelijk, maar leerzaam stukje kwaad ervaren. Achteraf gezien heb ik er toch echt wat aan gehad, het was erg leerzaam. ????

Haha, ja dit is bij Academie Bo Yi een intensief traject. Een leerzaam en noodzakelijk facet van de opleidingen.
Heb je veel gehad aan de feedback van je collega studenten, zowel tijdens de les als in je portfolio opdrachten? 
Zeker. Ze houden je een spiegel voor, zodat je weet waar je staat, waar je sterkten liggen en waar je nog in moet groeien. Houding, ontspanning, niet te veel spierkracht gebruiken maar focussen op intentie zijn feedbackpunten die vaak zijn terugkomen. Op het gebied van gespreksvaardigheden kreeg ik in het begin te horen dat ik te ‘algemeen’ bleef in mijn vraagstellingen en dat ik het antwoord van de cliënt meer moet specificeren in TCG-terminologie.

Mooi, dus in dit specialisatiejaar Tuina voor Acupuncturisten heb je ook je diagnostische vaardigheden nog aardig bij kunnen spijkeren?
Met name het analyseren van een klacht en het op een methodische manier tot je behandelplan komen, heb ik in dit jaar flink ontwikkeld. Dat gezegd hebbende, heb ik nog een hoop te leren omdat in de praktijk cliënten ‘complexer’ zijn dan uitgeschreven casussen.

Ja natuurlijk, dat is een feit. Een uitgeschreven casus moet sluitend zijn. Een echte cliënt is nooit volgens het boekje.
Toen je afstudeerde als acupuncturist, voelde je je toen klaar om als therapeut aan het werk te gaan??
Nee, dat is de reden dat ik ben gaan zoeken naar verdere externe stages en leerscholen. Ik was nog niet klaar om met acupunctuur dezelfde soort patiënten te behandelen die ik als ergotherapeut zag in een revalidatiesetting. Het is mijn uiteindelijke doel om als TCG-beoefenaar zij aan zij met het (para)medisch behandelteam cliënten verder te helpen in hun herstelproces.

Heeft de opleiding bij Academie Bo Yi je hier extra in kunnen sterken? Heb je nu meer zekerheid wat betreft jouw kennis en kunde?
Zeker, nadat ik mijn diploma had behaald heb ik ongeveer na 6 maanden bij Bo Yi, en wat coachende gesprekken met docenten, het zelfvertrouwen ontwikkelt om als acupuncturist iets voor mijn patiënten te kunnen betekenen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik mijn eigen praktijk heb geopend. HOME Acupuncture (Holistic Occupational Medicine), waarbij ik focus op het herstellen van het functionerend vermogen.

Dank je wel Jeffrey, dat is voor ons een erg mooi compliment!
Je hebt mooie en duidelijke doelstellingen en we willen je dan ook enorm veel plezier en succes wensen.

 

Terug