Visie

Studieloopbaanbegeleiding

De meeste studenten doen deze studie naast hun werk. Daarom is het noodzakelijk dat de student een goed evenwicht weet te vinden in werk, privé en studie. Om dit te waarborgen heeft Academie Bo Yi de studieloopbaanbegeleiding (SLB) opgezet.

Een studie Chinese geneeswijze vereist een andere logica dan wat men gewend is in het Westen. Er is een Chinese manier van denken nodig, dus niet rechtlijnig, niet juist-onjuist en niet in hokjes. Dus denken in verbanden zonder dat deze absoluut zijn. SLB is erop gericht de student inzicht te geven in zichzelf en in zijn/haar leerproces om zodoende het ‘Chinese denken’ te begrijpen.

Ook als ‘externe’ factoren het studieproces bemoeilijken is het belangrijk dat de student een juiste focus, inzet en studiemotivatie kan behouden gedurende het studiejaar. SLB biedt ook hierbij ondersteuning aan de student.

SLB wordt verzorgd door een ervaren docent met jarenlange ervaring met coaching van studenten. De begeleiding bestaat uit individuele gesprekken, email en telefonisch contact, opdrachten, feedback en zelfreflectie.

Wij geloven dat intrinsieke motivatie, plezier in het leren en de juiste leermethode bijdragen aan het succesvol doorlopen van de studie en tevens leiden tot het ontwikkelen van Gong Fa, ‘grote vaardigheid’.