Visie

ONLINE Studie OMGEVING

Wij snappen als geen ander dat studenten die een deeltijdopleiding volgen, met relatief weinig contacturen, graag zo efficiënt mogelijk studeren. Om deze studenten optimaal te ondersteunen heeft Academie Bo Yi een online studieomgeving ontwikkeld waar achtergrondinformatie, oefenmateriaal en voorbeelden te vinden zijn.

We bieden:

  • de online examinator, waarmee het mogelijk is om per les/lesdoel casussen of toetsen met open of meerkeuzevragen te genereren. Het is een praktische manier om te testen of al voldoende kennis is opgedaan.
  • instructievideo's voor Tuina-technieken en acupunctuurpuntlokalisatie.
  • mini-hoorcolleges: korte video's van 10-15 minuten waarin een bepaald onderwerp wordt besproken en uitgelegd.

Deze hulpmiddelen zijn te vinden op deze website onder MIJN BO YI en zijn alleen toegankelijk voor studenten. Om niet-studenten een indruk te geven van deze instructievideo's en mini-hoorcolleges tonen wij hieronder drie voorbeelden.

Lokalisatie van acupunctuurpunten

Van alle acupunctuurpunten zijn instructievideo's beschikbaar. Per acupunctuurpunt wordt de lokalisatie duidelijk uitgelegd aan de hand van botstructuren, spieren en pezen.

Uitvoeren van Tuina technieken

Om de Tuina-technieken goed in de vingers te krijgen, is het belangrijk om veel te oefenen. Het zou zonde van de tijd zijn als een student er na twee weken hard oefenen achter komt dat hij/zij een techniek verkeerd uitvoert. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen heeft Academie Bo Yi instructievideo's gemaakt van alle Tuina-technieken. Hierop is te zien hoe de technieken correct worden uitgevoerd. Ook wordt duidelijk aangegeven waar een student bij de uitvoering op moet letten.

Mini-hoorcolleges

Om op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar te komen, is het van groot belang om veel tijd te besteden aan praktische vaardigheden. De aandacht voor het praktische mag echter niet ten koste gaan van de vereiste theoretische kennis. Om theoretische kennis te vergaren, biedt Academie Bo Yi online mini-hoorcolleges aan. Een mini-hoorcolleges is een college van 10 tot 15 minuten waarin een specifiek onderwerp wordt behandeld. Hieronder is één van de mini-hoorcolleges te zien over 10+2 vragen.