Visie

academieprogramma

De driejarige deeltijdopleiding van Academie Bo Yi bestaat uit een algemeen basisjaar gevolgd door twee jaren van specialisatie. Specialisatiemogelijkheden zijn: Acupunctuur, Tuina Therapie of Chinese Kruiden. Lessen en zelfstudie zijn gericht op het verkrijgen van kennis, inzicht en het zelfstandig kunnen toepassen. Wie de geaccrediteerde opleiding met succes voltooit, kan aan de slag als bevoegd TCG-therapeut.

Studiebelasting

Voor onze vakopleidingen is de jaarlijkse studiebelasting conform hbo-eisen. Van deze uren zijn 135 contact- ofwel lesuren; de overige uren zijn bestemd voor zelfstudie. Zelfstudie wil zeggen: het zelfstandig doornemen van lesstof en het zelfstandig oefenen.

Praktijkgerichte lessen

Tijdens de lessen, die worden begeleid door ervaren docenten, ligt het accent op de ontwikkeling van TCG-vaardigheden. Dit wil zeggen dat onze studenten leren om een diagnose te stellen, een behandelplan te maken en een behandeling te geven. De theorie wordt vooraf bestudeerd en vormt daarmee het fundament voor de praktijklessen. Vanzelfsprekend komt de theorie ter sprake waar dit relevant is - ter verdieping - om de student inzicht te geven in de samenhang tussen theorie en praktijk. Dit gebeurt altijd in de context van de specifieke vaardigheid die op dat moment wordt geoefend. Studenten krijgen een-op-een feedback van de begeleidende docent bij het oefenen van de TCG-technieken.

Ondersteuning bij zelfstudie

Van de studenten wordt verwacht dat zij zich theoretische kennis eigen maken door zelfstudie. Ook voor het leren van TCG-vaardigheden wordt, naast het oefenen tijdens de lessen, veel zelfwerkzaamheid verwacht. Academie Bo Yi biedt praktische ondersteuning hierbij met Mijn Bo Yi, een online studieomgeving. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld de Bo Yi Examinator raadplegen. Dit is de online database waar honderden meerkeuzevragen, open vragen en casussen te vinden zijn inclusief de juiste antwoorden. De vragen toetsen de student op drie niveaus: kennis, toepassing en inzicht. Daarnaast biedt Mijn Bo Yi online video’s aan met mini-hoorcolleges en met duidelijke praktijkinstructies voor alle Tuina-massagetechnieken en Acupunctuur-naaldtechnieken, inclusief de lokalisatie van Acupunctuurpunten. Met deze online video’s kunnen studenten op elk gewenst moment en op elke gewenste locatie de TCG-technieken zelf oefenen.

Interne stagedagen

Om na het afstuderen daadwerkelijk een eigen praktijk te kunnen beginnen, is het van belang om relevante praktijkgerichte ervaring op te doen. Eén van de belangrijkste vaardigheden voor een goede therapeut is het kunnen stellen van de juiste diagnose. De therapeut moet voldoende kennis en inzicht hebben om te weten welke vragen op welk moment gesteld moeten worden om zo te komen tot die juiste diagnose. Dit is een TCG-vaardigheid die een student zich niet gemakkelijk en zeker niet zelfstandig eigen maakt. Daarom organiseert Bo Yi interne stagedagen voor iedere opleiding. Het volgen van interne stagedagen is verplicht en biedt de studenten de gelegenheid om met echte patiënten praktijkgerichte ervaring op te doen onder supervisie van de stagedocent.

Per stagedag krijgen studenten drie patiënten te zien met klachten die relevant zijn in het kader van de opleiding. De hoofdklacht van deze patiënten wordt vooraf aan de studenten kenbaar gemaakt zodat zij zich goed kunnen voorbereiden. Onder begeleiding van de docent worden de studenten getraind in het stellen van de juiste vragen, het stellen van een juiste diagnose en het opzetten van een goed behandelplan. Alle studenten doen actief mee in de training van deze TCG-vaardigheden.

Toetsing

Tentamens en examens zijn zo opgesteld dat de TCG-theorie op kennis, toepassing en inzicht wordt getoetst. Vragen zien er bijvoorbeeld als volgt uit:

  • Wat zijn de functies van de lever? (een kennisvraag)
  • Welke organen zijn vanuit hun functie betrokken bij de productie van bloed? (een toepassingsvraag)
  • Welk tong- en polsbeeld hoort bij onderrugpijn en nachtzweten? (een inzichtsvraag)

De Bo Yi Examinator biedt honderden vragen waarmee de student zich de lesstof eigen kan maken en zich goed kan voorbereiden op het theorietentamen en -examen.

Het eindexamen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen. Het praktijkexamen toetst uitsluitend het inzicht en de TCG-vaardigheden die de student op dat moment heeft. Het bestaat uit: de anamnese ofwel het intakegesprek tussen behandelaar en patiënt, het onderzoek, het stellen van de diagnose, het maken van een behandelplan en het uitvoeren van een behandeling bij een echte patiënt.

TCG-therapeut

Wie de examens met goed gevolg voltooit, heeft een startbewijs om als professioneel TCG-therapeut aan de slag te gaan. Dit wil niet zeggen dat het leerproces daarmee is voltooid. Om steeds meer inzicht in de werking van TCG te krijgen en de eigen vaardigheden continu te verbeteren, is regelmatige bijscholing onontbeerlijk. Academie Bo Yi heeft diverse vervolgopleidingen en bijscholingscursussen die verbreding van TCG-kennis en vaardigheden bieden of juist gerichte verdieping.