Opleidingen

OPLEIDING Tuina THERAPIE voor acupuncturisten

Wanneer u na het behalen van uw Acupunctuur diploma verder wilt studeren is de Tuina voor Acupuncturisten een goed aansluitende opleiding. Doordat een groot deel van de theorie van de Acupunctuur- en de Tuina-opleiding gelijk zijn, bestaat deze opleiding voor het grootste deel uit praktijk. Er wordt veel tijd besteed aan het leren van de Tuina technieken en het opstellen van een Tuina behandelplan. Daarnaast worden de diagnostische vaardigheden verder uitgebouwd.

Wie de eenjarige opleiding Tuina voor Acupuncturisten met goed gevolg afrondt, is dusdanig vertrouwd met de technieken en het opstellen van een behandelplan dat hij/zij Tuina-behandelingen kan uitvoeren in de eigen praktijk.

De opleiding
De opleiding bestaat uit 20 lesdagen en twee toetsmomenten. De lesdagen zijn iedere twee weken van 10.30 uur tot 17.30 uur. Elke lesdag start met twintig minuten Qigong, gevolgd door een theorie- (30%) en een praktijkdeel (70%).

In het theoriedeel leert u hoe een TCM-diagnose kan worden omgezet naar een Tuina-behandelplan. Dit gebeurt aan de hand van een aantal heldere stappen. Het opstellen van een Tuina-behandelplan wordt daarmee een vanzelfsprekendheid. De diagnostische vaardigheden worden geoefend en vergroot tijdens de topic-lessen. Voorbeelden van topic-lessen zijn: hoofdpijn, rugpijn, insomnia etc.

Het praktijkdeel richt zich op het aanleren van de Tuina-massagetechnieken. De technieken worden in twee delen gedoceerd: eerst de 16 Tuina basistechnieken en vervolgens, tijdens de topic-lessen, de speciale Tuina-technieken. De basistechnieken kennen een brede toepassing terwijl de speciale technieken worden gebruikt bij specifieke klachten. In totaal komen 30 speciale Tuina-technieken aan bod. In de tweede helft van het jaar wordt, naast het verbeteren van de basistechnieken en het aanleren van speciale technieken, veel aandacht besteed aan het uitvoeren van een complete Tuina-behandeling.

Na het succesvol afronden van het eindexamen volgt het afstudeertraject waarin je o.a. een scriptie schrijft en je de klinische stage loopt.

Docenten
dr. Mao Degang, Ki-Jan Go, Niels Klavers, Coen Balduk

Plaats en tijd
Zoetermeer: gedurende 1 jaar op 20 zondagen (1x per twee weken) van 10.30 tot 17.30 uur Start: zondag 13 september 2020 Data: zie rooster

Kosten
€ 1995,- inclusief syllabus en examen, exclusief stagedagen
Indicatie van de kosten van de verplichte studieboeken indien deze nieuwe worden aangeschaft: € 0,- (dit is exclusief de verplichte boeken uit voorgaande jaren).

Doelgroep
Acupuncturisten

Rooster: Klik hier.

Vereiste vooropleiding
Afgeronde Acupunctuur opleiding

Vervolgopleidingen
Bijscholingsdagen
Advanced Tuina

Accreditatie
Geaccrediteerd door de SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen). Hierdoor deze opleiding door een groot aantal beroepsvereningen erkend. Enkele hiervan zijn:

  • BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument)
  • FAGT
  • LVNG (Landelijke vereniging Natuurlijke Geneeswijzen)
  • NVST (Nederlandse vereniging van soma therapeuten)
  • VNT (vereniging van natuurgeneeskundig Therapeuten)
  • VBAG (Vereniging voor bevordering van Alternatieve Geneeswijze)

Daarnaast is de opleiding geaccrediteerd door:

  • NVA
  • Shiatsu Vereniging Nederland
  • Zhong

Meer informatie over het Opleidingscurriculum

Inschrijven: Klik hier.