Algemene voorwaarden

Aanmelding en bedenktijd 
Na aanmelding voor een opleiding/bijscholing/workshop bij de Academie Bo Yi heeft u 14 werkdagen bedenktijd. Binnen deze periode kunt u uw aanmelding schriftelijk annuleren zonder dat er kosten voor u ontstaan. Na de start van de opleiding/bijscholing/workshop is altijd het volledige lesgeld verschuldigd.

Annulering door de Academie 
Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht heeft de Academie het recht de opleiding/bijscholing/workshop te annuleren. Het eventueel betaalde inschrijfgeld en/of lesgeld wordt binnen 2 weken na het bekend maken van de annulering volledig gerestitueerd.

Annulering door de cursist
Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de opleiding/bijscholing/workshop waarvoor u zich heeft ingeschreven, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding/bijscholing/workshop is enkel het inschrijfgeld (€ 125,-) verschuldigd. Bij annulering binnen twee maanden voor aanvang van de opleiding/bijscholing/workshop is de helft van het lesgeld verschuldigd. Bij annulering na aanvang van de opleiding/bijscholing/workshop is het volledige lesgeld verschuldigd. Bij facturering en betaling van het lesgeld in termijnen blijft de betalingsverplichting voor het volledige lesgeld van kracht. Bij annulering en/ of het tussentijds afbreken van de studie zullen de eventuele nog te factureren termijnen alsnog in rekening worden gebracht en dienen door de studenten te worden voldaan.

Betaling
Na inschrijving voor een opleiding ontvangt u van ons een factuur voor het inschrijfgeld (€125,-). U dient deze factuur direct te voldoen. Ruim voor aanvang van een opleiding ontvangt u een factuur voor het resterende deel van het lesgeld (lesgeld minus €125,- inschrijfgeld). Voor aanvang van de opleiding dient het volledige lesgeld te zijn voldaan. Bij geen of onvolledige betaling kan toegang tot de lessen en/of deelname aan tentamens en examens ontzegd worden.

Bij een kortdurende bijscholing en/ of workshop van één of enkele dagen ontvangt u de factuur voor het volledige cursusgeld voor aanvang. Het volledige cursusgeld dient voor aanvang van de bijscholing en/ of workshop te zijn voldaan. Bij geen of onvolledige betaling kan deelname aan de bijscholing en/ of workshop ontzegd worden. In geen geval wordt zonder betaling een certificaat verstrekt. Gespreide betaling is mogelijk bij bedragen hoger dan 250,- euro. 

Bij betaling in meer dan één termijn berekenen we 1% per termijn extra over het gehele lesgeld. Gespreide betaling is mogelijk in twee, drie of vier termijnen. De spreiding van termijnen verloopt evenredig met het verloop van de opleiding/bijscholing/workshop. Bij facturering en betaling van het lesgeld in termijnen blijft de betalingsverplichting voor het volledige lesgeld/cursusgeld van kracht. Bij annulering en/ of het tussentijds afbreken van de studie/cursus zullen de eventuele nog te factureren termijnen alsnog in rekening worden gebracht en dienen door de studenten te worden voldaan.

Indien het lesgeld niet is betaald voor de aanvang van de scholing behoudt Academie Bo Yi het recht om de cursist/student de toegang tot de scholing te ontzien. Dit ontslaat de cursist/student niet van de verplichting om het verschuldigde lesgeld te betalen.

Betaling door derden
Indien de factuur voor uw opleiding/bijscholing/workshop aan uw werkgever, of iemand anders dan uzelf, is geadresseerd, kan er geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. Voor facturatie aan iemand anders dan uzelf, gelden de algemene voorwaarden. Wanneer uw opleiding/bijscholing/workshop door uw werkgever voor uit is betaald, is er bij annulering in principe geen recht op restitutie. Restitutie kan nooit, anders dan aan de betalende partij, worden gedaan.

Aansprakelijkheid
Deelname aan een opleiding/bijscholing/workshop is altijd voor eigen risico. De Academie is niet aansprakelijk voor schade aan personen of eigendommen die het gevolg is van a. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, waaronder een ontoereikende gezondheid of conditie, onjuist handelen of het negeren van aanwijzingen en/of instructies; b. Overige omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de Academie en die krachtens de wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan de Academie kunnen worden toegerekend. Indien zich bij een bijscholing, workshop of opleiding een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de Academie leidt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor de door de Academie afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de Academie onder die verzekering draagt.

Revisie: 2, 7 september 2017


Notice: Undefined index: contentBottom in /home/boyi/domains/bo-yi.nl/public_html/index.php on line 133