Opleidingen

opleidingscurriculum tuina voor acupuncturisten

Qigong
Elke bijeenkomst start met twintig minuten Qigong. De beoefening van Qigong is gericht op het versterken van de eigen energie. De zintuigen komen zo beter tot ontwikkeling en u leert ‘waar te nemen’ met de handen.

Theorie
Omdat dit een zeer praktijkgerichte opleiding is, hebben we het theoriegedeelte zo beperkt mogelijk gehouden. De volgende thema’s worden tijdens de opleiding behandeld:

  • Het omzetten van een Chinese diagnose naar een Tuina-behandelplan
  • Uitleg over Bu en Xie (tonifiëren en sederen)
  • Topics: gewrichtsklachten e.a.

Praktijk
Tijdens de lessen leert u hoe de verschillende massagetechnieken werken, waaronder de Bu- en Xie-technieken (tonifiëren en sederen). Vervolgens leert u een groot aantal extra technieken die alleen te gebruiken zijn voor bepaalde gewrichten of bij een specifieke klacht. De volgende technieken worden in de opleiding behandeld:

  • 4 houdingen van de Wudang Qigong Shiba Fa
  • 16 Tuina-basistechnieken
  • Een groot aantal extra Tuina-technieken
  • Leren masseren en het geven van de adequate massage in vervolg op een Chinese diagnose

Studiebelasting
De studiebelasting is conform HBO-norm i.e. gemiddeld 60 ECTS per opleidingsjaar. Uit ervaring blijkt dat de gemiddelde lesvoorbereiding en oefenen 12-16 uur per week bedraagt afhankelijk van de student. Tijdens de eerste lesbijeenkomst besteden we aandacht aan de specifieke studievaardigheden die nodig zijn voor deze opleiding.

Studiemateriaal
Tijdens de lesbijeenkomsten maken we gebruik van een eigen, zeer uitgebreide Nederlandstalige syllabus, die geheel is geïllustreerd met foto’s. Dit ter verduidelijking van de verschillende technieken. De syllabus bevat een apart gedeelte voor Qigong. Via de website zijn instructievideo’s beschikbaar van de 16 Tuina-basistechnieken.

Verplichte literatuur: de meest recente uitgaves van 'The Foundations of Chinese Medicine' van Giovanni Maciocia en ‘A manual of Acupuncture’ van Peter Deadman.

Stages
Tijdens de opleiding volgt u minimaal 6 interne stagedagen, die door de opleiding worden georganiseerd. De kosten per interne stagedag zijn €75,-. Daarnaast moeten er 4 externe stagedagen worden gevolgd in een praktijk naar keuze.

Tentamen en examen
In januari is er een halfjaarlijks theorietentamen over de stof van het eerste halfjaar. Daarnaast is er een praktijktoets waarin de basistechnieken worden getoetst die de Tuina-masseur moet beheersen. In juni, aan het eind van het studiejaar, volgt zowel een theorie- als een praktijkexamen.

Studenten moeten minimaal 80% van de lessen aanwezig zijn geweest. Bij een voldoende resultaat voor alle onderdelen wordt het diploma ‘Tuina-therapeut’ uitgereikt.

Afstudeertraject
Na het behalen van het eindexamen start je afstudeer traject. Dit afstudeertraject bestaan uit het lopen van een klinische stage, het schrijven van een bedrijfsplan en scriptie. De koste voor het afstudeertraject liggen tussen €295,- en €895,-.