Qigong
Elke bijeenkomst start met twintig minuten Qigong. De beoefening van Qigong is gericht op het versterken van de eigen energie. De zintuigen komen zo beter tot ontwikkeling en u leert ‘waar te nemen’ met de handen.

Studiejaar 1

Theorie
Het studiejaar richt zich met name op de meridiaanleer met het complete meridiaanstelsel en op de diagnostiek met de differentiaties.

De volgende thema’s worden in de opleiding behandeld:

 • Meridiaanleer, leer van de aard en het verloop van de hoofdmeridianen, divergente meridianen, collaterale meridianen, tendinomusculaire meridianen, huidzones, extra meridianen
 • Puntcategorieën, lokalisatie, acties en toepassingen van de punten
 • Diagnostiek, polsdiagnostiek uitbreiden naar 16 polsbeelden
 • Meridiaandiagnostiek
 • Zang Fu-diagnostiek
 • 6 Divisies
 • 4 Radicalen
 • Integratie van de diagnostische vaardigheden
 • Uitleg over extra behandelingstechnieken zoals Cuppen, Moxa, Guasha

Praktijk
Het studiejaar richt zich met name op het verloop van het complete meridiaanstelsel, lokalisatie van alle acupunctuurpunten, Tuina-technieken en de integratie van de diagnostiek door middel van casuïstiek.

De volgende vaardigheden worden in de opleiding behandeld:

 • Meridiaanverloop van de hoofdmeridianen, divergente meridianen, collaterale meridianen, tendinomusculaire meridianen, huidzones, extra meridianen
 • Puntlokalisatie van alle punten van de hoofdmeridianen en de extra meridianen
 • De 16 Tuina-basistechnieken
 • Polsdiagnostiek, 16 polsbeelden voelen en herkennen
 • Integratie diagnostiek
 • Casuïstiek, diagnose stellen met behulp van de volgende differentiatie technieken: ZangFu, 6 divisies en de 4 radicalen
 • Behandelen met Cuppen, Moxa, Guasha

Studiejaar 2

Theorie
Het studiejaar richt zich met name op het omzetten van de theoretische kennis en toepassingen uit de voorgaande studiejaren naar TCG-vaardigheden. U leert een correcte diagnose te stellen en een hieruit volgend, goed behandelplan.

 • Tuina-behandelplan opstellen
 • Diagnostiek: polsdiagnostiek uitbreiden naar 26 polsbeelden
 • Integratie van de diagnostische vaardigheden
 • 15 topics, zoals hoofdpijn, nekpijn, gewrichtsklachten, buikklachten
 • Casuïstiek

Praktijk
Het studiejaar richt zich met name op het hoofddoel van de opleiding: ervoor zorgen dat de student in staat is om patiënten zelfstandig met Tuina te behandelen.

De volgende vaardigheden worden in de opleiding behandeld:

 • Herhalen puntlokalisatie van alle punten van de hoofdmeridianen en de extra meridianen
 • Herhalen van de 16 basistechnieken met uitbreiding met 30 extratechnieken
 • Polsdiagnostiek, 26 polsbeelden voelen en herkennen
 • Integratie diagnostiek
 • Topics: rollenspel voor de diagnostische vaardigheden
 • Opstellen behandelplannen voor iedere topic
 • Herhalen van Cuppen, Moxa, Guasha

Studiebelasting
De studiebelasting is conform HBO-norm i.e. gemiddeld 60 ECTS per opleidingsjaar. Uit ervaring blijkt dat de gemiddelde lesvoorbereiding en oefenen 12-16 uur per week bedraagt afhankelijk van de student. Tijdens de eerste lesbijeenkomst besteden we aandacht aan de specifieke studievaardigheden die nodig zijn voor deze opleiding.

Studiemateriaal
Tijdens de lesbijeenkomsten maken we gebruik van een eigen, zeer uitgebreide Nederlandstalige syllabus, die geheel is geïllustreerd met foto’s. Dit ter verduidelijking van de verschillende technieken. De syllabus bevat een apart gedeelte voor Qigong. Verder zijn op de website instructievideo’s beschikbaar van de 16 Tuina-basistechnieken, de 30 Tuina speciale technieken en de 4 Qigong-houdingen.

Verplichte literatuur: zie literatuurlijst.

Stages
Tijdens de opleiding volgt u zowel interne stagedagen, die door de opleiding worden georganiseerd, als externe stagedagen.

De interne stagedagen
Doel van deze interne stagedagen is om studenten klinische training te geven. U krijgt de kans om de theoretische kennis uit het curriculum om te zetten naar diagnostische vaardigheden en leert hoe een behandelplan wordt opgesteld. In het eerste jaar (BCG) zijn er 2 interne stagedagen, in de daaropvolgende jaren zijn het er 6.

 • De opzet van de stagedagen is als volgt: studenten maken voor elke patiënt een standaard-case-report. De studenten zijn daarbij ‘therapeut’ onder supervisie van de docent. Ze worden getraind in het stellen van de juiste vragen, het stellen van de diagnose en het opzetten van het behandelplan.
 • Per interne stagedag ziet een student 3 patiënten. De hoofdklacht van elke patiënt wordt vooraf bekend gemaakt, zodat de studenten zich kunnen voorbereiden.
 • De kosten per interne stagedag zijn €75,-.

De externe stagedagen
Doel van deze externe stagedagen is om studenten te laten kennismaken met het praktijkveld. Dat wil zeggen: met de praktijkvoering, de behandelstijlen en de therapeutische vaardigheden. In het eerste jaar (BCG) zijn er 2 externe stagedagen, in de daaropvolgende jaren zijn het er 4. In het half jaar daarna waarin ook de scriptie wordt geschreven dienen nog eens 12 stagedagen te worden gelopen om aan het minimaal aantal stagedagen te komen wat door de NVA en Zhong wordt gehanteerd als één van de toelatingseisen.

Tentamen en examen
Elk studiejaar heeft twee toetsingsmomenten. In januari is er een halfjaarlijks theorietentamen over de stof van het eerste halfjaar. Daarnaast is er een praktijktoets waarin de technieken worden getoetst die de Tuina-therapeut moet beheersen. In juni, aan het eind van elk studiejaar, volgt zowel een theorie- als een praktijkexamen over de totale lesstof van dat jaar. Studenten moeten minimaal 80% van de lessen aanwezig zijn geweest. Na het derde studiejaar dienen de studenten een scriptie te schrijven. Bij een voldoende resultaat voor alle onderdelen wordt het diploma ‘Tuina Therapeut’ uitgereikt.

Afstudeertraject
Na het behalen van het eindexamen in het tweede jaar van je beroepsopleiding start je afstudeertraject. Dit afstudeertraject bestaat uit het lopen van een klinische stage, het schrijven van een bedrijfsplan en scriptie. De kosten voor het afstudeertraject liggen tussen €395,- en €895,-.