Opleidingen

opleidingscurriculum tuina masSAGE

Qigong
Elke bijeenkomst start met twintig minuten Qigong. De beoefening van Qigong is gericht op het versterken van de eigen energie. De zintuigen komen zo beter tot ontwikkeling en u leert ‘waar te nemen’ met de handen.

Theorie
Aan de hand van de verschillende filosofieën maakt u kennis met basisbegrippen van Traditional Chinese Medicine (TCM). Vervolgens wordt de meridiaanleer toegelicht, waarbij we ingaan op de 14 meridianen en een selectie van de acupunctuurpunten. U leert de basisprincipes van de diagnostiek die wordt gebruikt bij het masseren.

De volgende thema’s worden in de opleiding behandeld:

 • De stromingen (Daoïsme, Boeddhisme, Confucianisme) die ten grondslag liggen aan het Chinese denken
 • Theorie van Yin en Yang en WuXing (5 elementen)
 • Basissubstanties van het lichaam (Jing, Xue, JinYe, Qi en Shen)
 • Orgaanleer (6 Yinne en 6 Yange organen) en de extra organen
 • Meridiaanleer, leer van de aard en het verloop van de tendomusculaire meridianen
 • De basisprincipes van de diagnostiek in de Chinese geneeskunde: de 4 diagnostische methodes (kijken, voelen, vragen/luisteren, ruiken), de 8 principes (Bagang), diagnose volgens de basissubstanties en de psychen volgens de 5 elementen
 • Topics: stress en pijn

Praktijk
Tijdens de lessen leert u hoe de verschillende massagetechnieken werken, waaronder de Bu- en Xie-technieken (tonifiëren en sederen). Vervolgens leert u deze gecombineerd toe te passen om zo te komen tot verschillende adequate massages.

Voor een juiste massage leert u het meridiaanverloop en een aantal acupunctuurpunten te lokaliseren. Om een correcte basisdiagnose te kunnen stellen, leer u pols- en tongbeelden te herkennen en te palperen (voelen). Ook leert u de verschillende persoonstypen (WuXing) te onderscheiden.

Door de juiste basistechnieken te selecteren, wat gebeurt aan de hand van de basisdiagnose, bent u in staat om een passende massage voor de cliënt in te zetten.

De volgende technieken worden in de opleiding behandeld:

 • 4 houdingen van de Wudang Qigong Shiba Fa
 • Lokalisatie van belangrijke acupunctuurpunten
 • Verloop van de tendomusculaire meridianen
 • Basis pols- en tongdiagnostiek in de Chinese geneeskunde
 • Basis palpatie
 • Basis anamnese: de 8 principes en de basissubstanties
 • Basis diagnose stellen
 • De 15 belangrijkste Tuina-technieken
 • Leren masseren en het geven van de adequate massage in vervolg op een basisdiagnose

Studiebelasting
De studiebelasting is conform HBO-norm i.e. gemiddeld 60 ECTS per opleidingsjaar. Uit ervaring blijkt dat de gemiddelde lesvoorbereiding en oefenen 12-16 uur per week bedraagt afhankelijk van de student. Tijdens de eerste lesbijeenkomst besteden we aandacht aan de specifieke studievaardigheden die nodig zijn voor deze opleiding.

Studiemateriaal
Tijdens de lesbijeenkomsten maken we gebruik van een eigen, zeer uitgebreide Nederlandstalige syllabus, die geheel is geïllustreerd met foto’s. Dit ter verduidelijking van de verschillende technieken. De syllabus bevat een apart gedeelte voor Qigong. Verder zijn er via de website instructievideo’s beschikbaar van de vijftien Tuina-basistechnieken.

Verplichte literatuur: zie literatuurlijst.

Stages
Tijdens de opleiding volgt u minimaal twee interne stagedagen, die door de opleiding worden georganiseerd. De kosten per interne stagedag zijn €75,-. Daarnaast dient u minimaal twee externe stagedagen te lopen.

Tentamen en examen
In januari wordt een halfjaarlijks theorietentamen afgenomen over de stof van het eerste halfjaar. Daarnaast is er een praktijktoets voor de basistechnieken die de Tuina- masseur behoort te beheersen. In juni, aan het einde van het studiejaar, volgt zowel een theorie- als een praktijkexamen.

Studenten moeten minimaal 80% van de lessen aanwezig zijn. Bij een voldoende resultaat voor alle onderdelen wordt het certificaat ‘Tuina masseur’ uitgereikt.