Opleidingen

opleidingscurriculum Chinese kruiden

Studiejaar 1
U leert de algemene theorie van de enkelvoudige kruiden en kruidenformules en de verschillende categorieën van de enkelvoudige kruiden en kruidenformules. De diagnostiek wordt verder aangescherpt; op basis hiervan leert u kruidenformules voor te schrijven en eventueel te modificeren.

De volgende thema’s worden in de opleiding behandeld:

Theorie:

 • 8 behandelmethodes en Li Fa Fang Yao

De theorie en relevante diagnostiek behorend bij:

 • Qi en Xue tonifiërende kruiden en formules
 • Yin en Yang tonifiërende kruiden en formules
 • Bloedbewegende kruiden en formules
 • Slijmoplossende kruiden en formules
 • Damp-eliminerende kruiden en formules
 • Adstringerende kruiden en formules
 • Kruiden en formules die bevochtigen en bloedingen stoppen

 Formule categorieën met bijbehorende formules en enkelvoudige kruiden, en casussen behorend bij:

 • Bu Qi Ji (Qi tonifiërende formules)
 • Bu Xue Ji (Xue tonifiërende formules)
 • Bu Yin Ji (Yin tonifiërende formules)
 • Bu Yang Ji (Yang tonifiërende formules)
 • Li Xue Ji (Bloedbewegende formules)
 • Hua Tan Ji (Slijmoplossende formules)
 • Qu Shi Ji (Damp-eliminerende formules)
 • Shou Se Ji (Astringerende formules)
 • Zhi Zao Ji (Bevochtigende formules)
 • Zhi Xue Ji (Bloedingstoppende formules)
 • Modificeren van bovenstaande formules

Studiejaar 2

Theorie: De theorie en relevante diagnostiek behorend bij:

 • Oppervlakteklarende kruiden en formules
 • Hitteklarende kruiden en formules
 • Purgerende en verwarmende kruiden en formules
 • Harmoniserende en Qi bewegende kruiden en formules
 • Shen kalmerende kruiden en formules

 Formule categorieën met bijbehorende formules en enkelvoudige kruiden, en casussen behorend bij:

 • Jie Biao Ji (Oppervlakteklarende formules)
 • Qing Re Ji (Hitteklarende formules)
 • Xie Xia Ji (Purgerende formules)
 • Wen Li Ji (Verwarmende formules)
 • He Jie Ji (Harmoniserende formules)
 • Li Qi Ji (Qi bewegende formules)
 • Xiao Dao Ji (Voedselstagnatie opheffende formules)
 • An Shen Ji (Shen kalmerende formule)
 • Zhi Feng Ji (Windklarende formules)
 • Modificeren van bovenstaande formules
 • Dui Yao (kruidenparen)

Topics:

 • Dermatologie
 • Longaandoeningen
 • Gynaecologie
 • Maag- en darmaandoeningen
 • Bi-syndromen
 • Hoofdpijn

Studiebelasting
De studiebelasting is conform HBO-norm i.e. gemiddeld 60 ECTS per opleidingsjaar. Uit ervaring blijkt dat de gemiddelde lesvoorbereiding en oefenen 12-16 uur per week bedraagt afhankelijk van de student. Tijdens de eerste lesbijeenkomst besteden we aandacht aan de specifieke studievaardigheden die nodig zijn voor deze opleiding.

Studiemateriaal
Tijdens de lesbijeenkomsten maken we zowel gebruik van een eigen Nederlandstalige syllabus als de verplichte en aanbevolen literatuur zoals vermeld op de literatuurlijst.

Verplichte literatuur: zie literatuurlijst.

Stages
Tijdens de opleiding volgt u zowel interne stagedagen, die door de opleiding worden georganiseerd, als externe stagedagen.

De interne stagedagen
Doel van deze interne stagedagen is om studenten klinische training te geven. U krijgt de kans om theoretische kennis uit het curriculum om te zetten naar diagnostische vaardigheden. Ook leert u een behandelplan op te stellen. In het eerste en tweede opleidingsjaar zijn er 6 interne stagedagen. Voor de gehele opleiding zijn er dus 12 interne stagedagen.

De opzet van de stagedagen is als volgt: studenten maken voor elke patiënt een standaard-case-report. De studenten zijn daarbij ‘therapeut’ onder supervisie van de docent. Ze worden getraind in het stellen van de juiste vragen, het stellen van de diagnose en het opzetten van het behandelplan. Per interne stagedag zien studenten 3 patiënten. De hoofdklacht van elke patiënt wordt vooraf bekend gemaakt, zodat studenten zich kunnen voorbereiden.

De kosten per interne stagedag zijn €75,-.

De externe stagedagen
Doel van deze externe stagedagen is om studenten te laten kennismaken met het praktijkveld. Dat wil zeggen: met de praktijkvoering, de behandelstijlen en de therapeutische vaardigheden. In zowel jaar 1 als jaar 2 zijn er 4 externe stagedagen. In het half jaar daarna waarin ook de scriptie wordt geschreven dienen nog eens 12 stagedagen te worden gelopen om aan het minimaal aantal stagedagen te komen wat door de NVA en Zhong wordt gehanteerd als één van de toelatingseisen.

Tentamen en examen
Elk studiejaar heeft twee toetsingsmomenten. In januari is er een halfjaarlijks theorietentamen over de stof van het eerste halfjaar. In juni, aan het eind van het studiejaar, volgt zowel een theorie- als een praktijkexamen over de totale lesstof van dat jaar. Studenten moeten minimaal 80% van de lessen aanwezig zijn geweest. In beide studiejaren dienen de studenten een essay te schrijven. Bij een voldoende resultaat voor alle onderdelen wordt het diploma ‘Herbalist’ uitgereikt.

Bij een voldoende resultaat voor alle onderdelen van het eerste studiejaar wordt het certificaat ‘Basis Kruiden’ uitgereikt.

Afstudeertraject
Na het behalen van het eindexamen in het tweede jaar van je beroepsopleiding start je afstudeer traject. Dit afstudeertraject bestaat uit het lopen van een klinische stage, het schrijven van een bedrijfsplan en scriptie. De kosten voor het afstudeertraject liggen tussen €395,- en €895,-.