Qigong
Elke bijeenkomst start met twintig minuten Qigong. De beoefening van Qigong is gericht op het versterken van de eigen energie. De zintuigen komen zo beter tot ontwikkeling en u leert ‘waar te nemen’ met de handen.

Theorie
Aan de hand van de verschillende filosofieën maakt u kennis met de basisbegrippen van Traditional Chinese Medicine (TCM). Vervolgens wordt de Meridiaanleer toegelicht, waarbij we ingaan op de 14 meridianen en een selectie van acupunctuurpunten. Ook leert u de basisprincipes van de diagnostiek kennen die gebruikt worden bij het masseren.

De volgende thema’s worden in de opleiding behandeld:

 • De stromingen (Daoïsme, Boeddhisme, Confucianisme) die ten grondslag liggen aan het Chinese denken
 • Theorie van Yin en Yang en WuXing (5 elementen)
 • Basissubstanties van het lichaam (Jing, Xue, JinYe, Qi en Shen)
 • Orgaanleer (6 Yinne en 6 Yange organen) en de extra organen
 • Meridiaanleer, leer van de aard en het verloop van de tendomusculaire meridianen
 • De basisprincipes van de diagnostiek in de Chinese geneeskunde: de 4 diagnostische methodes (kijken, voelen, vragen/luisteren, ruiken), de 8 principes (Bagang), diagnose volgens de basissubstanties en de psychen volgens de 5 elementen

Praktijk
Een deel van de praktijklessen wordt gebruikt om kennis te maken met de verschillende onderdelen van de Chinese geneeswijze. Hierdoor is het na afronding van de BCG mogelijk een gedegen keuze te maken uit de vervolgopleidingen: Acupunctuur, Chinese kruiden of Tuina.

We leggen een goede basis voor de vervolgopleiding. U leert het meridiaanverloop en een aantal acupunctuurpunten te lokaliseren. Ook leert u wat nodig is om een correcte basisdiagnose te kunnen stellen: het herkennen van pols- en tongbeelden, het palperen (voelen) en het herkennen van verschillende persoonstypen (WuXing).

De volgende technieken worden in de opleiding behandeld:

 • 4 houdingen van de Wudang Qigong Shiba Fa
 • Lokalisatie van belangrijke acupunctuurpunten
 • Verloop van de tendomusculaire meridianen
 • Basis pols- en tongdiagnostiek in de Chinese geneeskunde
 • Basis palpatie
 • Basis anamnese: de 8 principes en de basissubstanties
 • Basis diagnose stellen
 • Introductie: Acupunctuur, Tuina en Chinese kruiden

Studiebelasting
De studiebelasting is conform HBO-norm i.e. gemiddeld 60 ECTS per opleidingsjaar. Uit ervaring blijkt dat de gemiddelde lesvoorbereiding en oefenen 12-16 uur per week bedraagt afhankelijk van de student. Tijdens de eerste lesbijeenkomst besteden we aandacht aan de specifieke studievaardigheden die nodig zijn voor deze opleiding.

Studiemateriaal
Tijdens de lesbijeenkomsten maken we gebruik van een eigen, zeer uitgebreide Nederlandstalige syllabus. De syllabus bevat een apart gedeelte voor Qigong. Verder zijn er mini-hoorcolleges beschikbaar via de website.

Verplichte literatuur: zie literatuurlijst.

Stages
Tijdens de opleiding volgt u minimaal twee interne stagedagen, die door de opleiding worden georganiseerd. De kosten voor een interne stagedag zijn €75,-. Daarnaast dient u twee stagedagen te volgen buiten de opleidingen.

Tentamen en examen
In januari is er een halfjaarlijks theorietentamen over de stof van het eerste halfjaar. In juni, aan het eind van het studiejaar, volgen een theorie- en een praktijkexamen.

Studenten moeten minimaal 80% van de lessen aanwezig zijn geweest. Bij een voldoende resultaat voor alle onderdelen wordt het certificaat ‘BCG’ uitgereikt.