Vraag & Antwoord

Wat is een portfolio?

Een portfolio bevat o.a. persoonlijke gegevens van de student, leerdoelen, presentielijsten van lessen en stagedagen, stagedoelen en stageverslagen en de goedkeuringen hiervan. De student is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar portfolio. Aan het eind van ieder cursusjaar dient de student het portfolio te laten aftekenen door Academie Bo Yi. Om te kunnen doorstromen naar het volgende studiejaar moet de beoordeling voldoende zijn.

<< terug naar overzicht