Vraag & Antwoord

Wat gebeurt er als ik mijn tentamen en het hertentamen onvoldoende heb gemaakt?

Wie een onvoldoende heeft voor het halfjaarlijkse tentamen, kan gewoon doorgaan met de studie en meedoen aan het tentamen in juni. Als het resultaat in juni voldoende is, dan kunt u dispensatie aanvragen om door te gaan naar het volgende studiejaar.
De beoordeling is afhankelijk van diverse factoren, zoals studiehouding, portfolio en eindcijfer. Wie dispensatie krijgt, dient het niet gehaalde tentamen alsnog te doen in het volgende studiejaar.

<< terug naar overzicht