Vraag & Antwoord

Wat doe ik als ze op de stageplek heel anders werken dan in de praktijklessen van Bo Yi?

Dat therapeuten anders werken dan op school, komt zeker voor in de praktijk. Dit hoeft niet af te doen aan de leerzaamheid van een stage. Probeer met respect open te staan voor de werkwijze van de therapeut waar u stage loopt. Het gaat er immers ook om een algemene indruk te krijgen van een TCM-praktijk en de praktijkvoering daar. De bevindingen kunt u verwerken in het stageverslag.
Mochten er grote tegenstrijdigheden zijn, dan kunt u dit uiteraard altijd bespreken met uw docent.

<< terug naar overzicht