Vraag & Antwoord

Krijg ik het lesgeld terug als ik mijn studie of cursus halverwege moet/wil afbreken?

Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.
Uitzonderingen op deze regel worden hooguit gemaakt als de student en het secretariaat hier vooraf afspraken over hebben gemaakt. Stel dat een student zwanger is en om die reden in september niet kan inschatten of de studie haalbaar is. Mogelijk wordt dan afgesproken dat de student aan de studie begint en in januari melding maakt over het al dan niet voortzetten ervan.
Hierover kunnen dan financiële afspraken worden gemaakt die er over het algemeen als volgt uitzien: de student betaalt het lopende cursusjaar volledig en krijgt dit bedrag het opvolgende studiejaar als korting. Een dergelijke uitzonderingssituatie kan per student maximaal eenmaal voorkomen en is alleen mogelijk in overleg met de directie.

<< terug naar overzicht