Vraag & Antwoord

Als ik verhinderd ben voor een tentamen/examen, kan ik het dan op een andere dag/tijd doen?

Bij verhindering kunt u het tentamen/examen doen op de dag van de hertentamens en -examens. Uw herkansing komt dan te vervallen.

<< terug naar overzicht