De theorie van prof. Li Zhong over "Kanker is een conditie": een revolutionaire benadering van de Chinese geneeskunde bij de behandeling van kanker

Door Dr. Greta Young Jie De (Ph.D), vertaald door Loed Rakels

Door de hele geschiedenis van de mensheid zijn kwaadaardige tumoren een van de ernstigste bedreigingen voor de gezondheid geweest. Door de eeuwen heen hebben Chinese artsen een schat aan ervaring en kennis opgedaan in de etiologie, diagnose, patroonidentificatie en behandeling van kanker. Hoewel er veel informatie is verkregen over de farmacologische en therapeutische eigenschappen van specifieke kruiden met betrekking tot verschillende soorten kanker, zijn de benaderingen van de behandeling van kanker tot nu toe echter nauwelijks afgeweken van zowel de traditionele syndroomdifferentiaties, behandelingsprincipes als van de voorgeschreven kruidenformules. Helaas kon op basis van deze kennis en methode methodiek kanker tot op heden slechts met beperkt succes behandeld worden. Het is duidelijk dat een nieuwe benadering in de Chinese geneeskunde noodzakelijk is voor een doorbraak op het gebied van kankerbestrijding.

Een oude Chinese stelregel zegt: "Een groot arts moet een rustige en stabiele geest, een onzelfzuchtig karakter, een welwillende en medelevende houding bezitten; en de gelofte om zichzelf te wijden aan het verlichten van het lijden aan ziekten van de hele mensheid ….zulke kwaliteiten zouden een geweldige genezer van alle gewone mensen maken ". In de loop der jaren heeft professor Li Zhong dezelfde toewijding en het vertrouwen gehad in een poging om het lijden van kankerpatiënten te verlichten. Na tientallen jaren van onvermoeibaar en diepgaand onderzoek van oude en hedendaagse literatuur, heeft hij waardevolle aspecten van verschillende TCM-theorieën en zinvolle bijdragen aan de moderne geneeskunde met betrekking tot de behandeling van kanker geïdentificeerd. Uiteindelijk is hij gekomen tot zijn uiterst effectieve en innovatieve aanpak van de behandeling van kanker.

 

Kanker is een conditie

Bij de behandeling van kanker zullen de meeste TCM-beoefenaars de strategie gebruiken van ‘het ondersteunen van de Zheng Qi en het elimineren van de pathogeen’, wat tot doel heeft om het immuunsysteem te stimuleren. Professor Li Zhong beschouwt een dergelijke traditionele benadering als te simplistisch. Hij ziet kanker niet als kwaadaardige cellen, of Slijm of Bloedstasis zoals conventioneel gedacht wordt. Hij beschouwt kanker eerder als een klinische toestand, die hij aanduidde als een ‘kankerconditie’. Met andere woorden, kanker op zich is een ‘conditie’ waarin disharmonieën bestaan tussen mens en natuur en tussen de vijf Zang- en zes Fu-organen. "Deze interpretatie is analoog aan de relatie tussen zaden en aarde", legt professor Li Zhong uit. "Verschillende soorten zaden vereisen verschillende soorten grond om tot planten te rijpen. Dezelfde zaden die in verschillende soorten grond groeien, kunnen uitgroeien tot verschillende type planten.” Deze theorie wordt gesteund door een beschrijving van een beroemde geleerde, Yan Zhi, uit de Pre-Qin-dynastie: "Mandarijnen die geteeld worden in Zuid-China staan bekend als Tangerine (Ju, 橘), die geurig en zoet smaken, terwijl mandarijnen die in het noorden van China worden gekweekt, bekend staan als Trifoliate Orange (Zhi, 枳), die bitter en samentrekkend zijn, hoewel hun bladeren op elkaar lijken. Dat dezelfde zaden verschillende vruchten produceren is te wijten aan de verschillende klimaten en samenstellingen van bodem en water. "

Kanker ontstaat op dezelfde manier, beredeneert professor Li Zhong. Hij legt verder uit: Het menselijk lichaam bestaat uit cellen die kunnen worden vergeleken met zaden. Als ons lichaam in een gebalanceerde en harmonieuze staat is, hebben we een perfecte gezondheid. Dit komt neer op een omgeving van vruchtbare grond, goede voedingsstoffen en water. Zaden zullen goed gedijen, resulterend in de opbrengst van goed fruit. Andersom zullen zelfs de allerbeste zaden niet goed gedijen als de bodemconditie slecht is. Op dezelfde manier zullen cellen meer geneigd tot kwaadaardige mutatie, als de interne omgeving van het menselijk lichaam zich in een ongezonde conditie bevindt.

 

Pionieren in de "Behandelstrategie van Adstringeren bij kanker"

Gebaseerd op zijn theorie dat "Kanker een conditie is", verklaart professor Li kanker vanuit een nieuw en innovatief perspectief door te suggereren dat de basis van de pathogenese van kanker kan worden toegeschreven aan een ‘falende interactie tussen Yin en Yang’, resulterend in de uitputting van Zheng Qi (ofwel gezonde Qi). Dit is de belangrijkste oorzaak voor de pathogenese van kanker waardoor het transformatieproces begint met de daaropvolgende manifestatie van Qi-stagnatie, Bloedstase en Slijm accumulatie. Daarom bepleit professor Li een nieuw behandelprincipe van adstringeren, welke twee acties heeft ten aanzien van het pathomechanisme.

De eerste actie adstringeert de Zheng Qi om de verdere uitputting ervan te stoppen, waardoor de conditie van de instabiele van Zheng Qi wordt gecorrigeerd. De tweede actie adstringeert de kankertoxines, zodat de proliferatie en metastase van de kanker wordt voorkomen of tot een minimum wordt beperkt. Professor Li legt uit dat Zheng Qi kan worden beschouwd als anti-kanker door middel van adstringeren en bijeenhouden van de kanker toxines. Wanneer de Zheng Qi deficiënt is, overtreft de neiging van kankertoxine om te prolifereren en uit te zaaien het vermogen van de Zheng Qi om te adstringeren en bijeen te houden. Vandaar dat de kanker zich zal blijven ontwikkelen. Daarom wordt onder de dubbele actie van de adstringerende methode de neiging tot uitputting van Zheng Qi beperkt en wordt het niveau van Zheng Qi hoog gehouden. Dit leidt tot een toestand van een toenemend vermogen van het lichaam om kanker te bestrijden door proliferatie en metastasen te voorkomen. Dat is de theoretische basis van het adstringerende behandelprincipe.

Daarnaast trekt professor Li een parallel tussen de theorie van moderne ‘target drugs’ voor de behandeling van kanker en de TCM-theorie van de meridiaangerichtheid van kruiden. Daaruit voortvloeiend stelt hij een nieuwe aanpak voor bij het voorschrijven van ‘target kruiden’ in de behandeling van kanker. Naar aanleiding van het onderzoek van klassieke medische literatuur in combinatie met zijn persoonlijke klinische ervaring, stelt professor Li een innovatieve toepassing van Chinese kruiden voor door zich te richten op de belangrijkste kenmerkende symptomen van de kanker om het type kruiden voor behandeling te bepalen. Bovendien moet regelmatig de verandering van symptomen als gevolg van de kinetische veranderingen van de ‘conditie’ van de ziekte vastgesteld worden om zo de kruidenformules te modificeren op basis van de veranderingen van het patroon. Professor Li benadrukt het belang van het combineren van patroonidentificatie met ziekte-identificatie, samen met zorgvuldig gebruik van bepaalde toxische kruiden. Op basis van deze benaderingen heeft professor Li een reeks adstringerende, Zheng-Qi-ondersteunende en Toxine-eliminerende kruidenformules voor interne toediening ontwikkeld en daarnaast pijnstillende kruidenpleisters voor externe toepassing. Van deze medicinale formules en pleisters is aangetoond dat ze de kwaliteit van leven van kankerpatiënten effectief verbeteren, het leven van kankerpatiënten verlengen en het toxische effect van chemo- en radiotherapie verminderen. Onderzoek heeft aangetoond dat de adstringerende formules ook het auto-immuunsysteem kunnen versterken en de groei van kanker kunnen remmen om metastase van kanker te voorkomen.

 

Three-Step Anti-cancer Target Approach

Op basis van de resultaten van onderzoek en moderne klinische ervaring, pleit professor Li voor een behandelingsstrategie die bekend staat als de ‘Three-Step Anti-cancer Target Approach’. De driestappenbenadering is een doorbraak in de traditionele TCM-behandelmethoden voor kanker. De benadering houdt rekening met zowel de conventionele als de specifieke geïndividualiseerde behandelingen en bestaat uit de volgende drie unieke behandelstrategieën: de ‘Balanced Anti-cancer’ strategie, de ‘Relieving Toxicity & Enhancing Anti-cancer’ strategie en de ‘Transdermal Anti-cancer’ strategie. De ‘Balanced Anti-cancer’- formule is om de micro-omgeving van kanker te veranderen en de interne balans van het lichaam te herstellen; de ‘Relieving Toxicity & Enhancing Anti-cancer’- formule is om de toxiciteit van chemo- en radiotherapie te verminderen, waarbij het lichaam zijn anti-kanker vermogen versterkt; de ‘Transdermal Anti-cancer’ -formule is de externe toepassing van kruiden om de kanker-toxines te extraheren en/of in bedwang te houden. Met de ‘Three-Step Approach’ van professor Li is de kwaliteit van leven van veel kankerpatiënten aanzienlijk verbeterd.

Klinisch gezien benadrukt prof. Li Zhong het voordeel van de multi-behandelingsbenadering voor kanker. Hij benoemt met name de combinatie van interne en externe behandelingen, omdat de externe behandeling de beperking van de interne behandeling kan aanvullen. Xu Ling Tai, een gerenommeerde arts uit de Qing-dynastie, zei: "Ziekte verplaatst zich van extern naar intern en verspreidt zich in de meridianen en collateralen en Zang Fu-organen. In dergelijke situaties is een interne kruidenbehandeling geschikt. Als aan de andere kant, de ziekte zit opgesloten tussen de huid en spieren, is externe behandeling ook geïndiceerd. Zodoende kan het effect van de kruiden ofwel doordringen tot de spieren en de toxines intern in de meridianen en de Zang Fu-organen duwen, alwaar de oraal toegediende kruiden werkzaam zijn, ofwel zuiveren en extraheren de kruiden de toxines op huidniveau. De gecombineerde strategie is dus effectiever dan alleen de interne behandeling. Aangezien kankerpatiënten in terminale stadia een tekort hebben aan gezonde Qi en de sterk purgerende en aanvallende kruiden niet kunnen verdragen, is alleen een interne behandeling met milde kruiden ontoereikend, en kan een externe behandeling een goede aanvulling zijn.

Professor Li Zhong’s doorbraak van een unieke en innovatieve TCM-behandeling van kanker is het resultaat van vele jaren van onderzoek naar oude literatuur, moderne klinische werkwijzen en persoonlijke ervaring. Hij heeft zich onvermoeibaar vele decennia van zijn leven toegelegd op het vinden van een effectieve behandeling voor vele soorten kanker. Het resultaat is de ‘Three-Step Anti-cancer Target Approach’. Professor Li zei: "Ik ben vastbesloten om een optimale genezing voor kanker te vinden, ondanks de zware verantwoordelijkheid en de lange en moeilijke weg die voor ons ligt." Wat een treffende interpretatie van Confucius’ uitspraak in de klassieker, Lun Yu (论语): " 士不可以不弘毅, 任重而道远. "! (De geleerde kan niet worden geëerd, want er is nog een zware en lange weg te gaan!)

<< terug naar nieuwsoverzicht