ACCREDITATIE: WAAROM EIGENLIJK?

Als je gaat studeren is het natuurlijk het belangrijkste dat je ook echt ‘wat kunt’ als je afgestudeerd bent. Dat klinkt logisch maar wie geeft je de garantie dat dat ook echt zo is, wanneer je je diploma hebt behaald? Daarnaast moet studeren ook vooral heel leuk zijn. Zeker bij een beroep in de Chinese Geneeskunde is passie van groot belang. Maar hoe weet je nu waar je moet gaan studeren?

Een open dag bezoeken is natuurlijk de eerste stap. Zo proef je de sfeer op een opleidingsinstituut en maak je kennis met docenten en studenten. Maar hoe weet je nu wat de kwaliteit is van een opleiding? Die wordt onafhankelijk aangetoond door middel van een accreditatie. Dat is de garantie dat de opleiding goed in elkaar zit, en in dit geval de opleiding ook daadwerkelijk opleidt tot een goede therapeut.

Sinds 1 maart is niet alleen de opleiding Klassieke Chinese Acupunctuur HBO conform geaccrediteerd, maar is de hele academie geaccrediteerd door de SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg). Het betreft een zogenaamde Systeem Accreditatie (SA).

Wat houdt zo’n systeemaccreditatie nu precies in?
De SNRO omschrijft het als volgt: Het gaat om de verdere kwaliteitsontwikkeling van de gehele opleidingsinstelling, zodat op een hoger niveau geaccrediteerd kan worden. Daarmee wordt op onafhankelijke wijze het kwaliteitssysteem van de instelling gecheckt. Een instituut met een Systeemaccreditatie (SA) krijgt het vertrouwen van de SNRO dat ze voortdurend werkt aan de kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering van haar opleidingen en bij- en nascholingen, met als uiteindelijk doel dat de patiënt in het CAM-veld behandeling en ondersteuning van hoge kwaliteit geboden wordt.

En concreet geeft de systeem accreditatie het HBO conform niveau aan van al onze beroepsopleidingen. Hieronder vallen:

  • Klassieke Chinese Acupunctuur
  • Tuina Therapie
  • Chinese Kruiden

En alle bij- en nascholingen. Wat houdt dit in:

  • De inhoud van de beroepsopleidingen en het kwaliteitssysteem is onafhankelijk op kwaliteit en inhoud getoetst.
  • De studiebelasting van de beroepsopleidingen (Chinese Geneeskundige gedeelte) is vastgesteld op 203 ECTS (European Credit Transfer System).
  • Een totale opleiding in de Chinese Geneeskunde (tot Acupuncturist, Tuina Therapeut of Chinees Herbalist) inclusief Medische Basis Kennis op HBO niveau en conform PLATO norm bedraagt 243 ECTS.

Waarom is dit belangrijk:

  • In Nederland is een grote inhaalslag gemaakt, aangejaagd door de verzekeraars, om het opleidingsniveau van de Medische Basiskennis op HBO niveau te krijgen.
  • Het opleidingsniveau van beroepsopleidingen in het CAM veld is de volgende stap in deze professionaliseringsslag. Ook voor de beroepsopleidingen zal gaan gelden dat deze op HBO niveau moeten zijn gevolgd.
  • De verwachting is dat vergoedingen van behandelingen in de toekomst afhankelijk zullen zijn van een gevolgde opleiding op HBO niveau. Deze voorwaarde voor vergoeding is nu ook van toepassing op de Medische Basiskennis.

De SNRO systeemaccreditatie garandeert dat alle opleidingen en bijscholingen van Bo Yi, nu en in de toekomst, aan deze eisen voldoen!

Toekomst of actueel?
In de discussie omtrent de BTW vrijstelling voor niet BIG geregistreerde therapeuten, is het belang van een opleiding op HBO niveau nu al duidelijk. Wanneer een medisch beroepsbeoefenaar beschikt over een afgeronde, op zijn beroepsuitoefening gerichte, gezondheidskundige HBO-Bachelor opleiding (minimaal 240 ECTS) geldt een gelijkwaardig kwaliteitsniveau als een BIG geregistreerd therapeut. Daarmee wordt deze 'medisch beroepsbeoefenaar' ook BTW vrijgesteld.

Nieuwsgierig naar de mening van de SNRO?
Dit zei SRNO onder ander na een bezoek aan de academie:

De visiteur heeft het beeld van de kwaliteitsvolle organisatie Bo Yi bevestigd in de rapportage aan de Accreditatie Commissie. Met name de didactische gerichtheid van de docenten in de bezochte lessen kreeg veel positieve feedback. De gesprekken met de studenten bevestigen het beeld dat veel van de studenten geëist wordt, dat de begeleiding van de studenten goed geregeld is en dat er een open sfeer heerst op het opleidingsinstituut. Goed om te merken dat ook het lunchonderdeel consequent TCM beleid van Bo Yi is!”

Academie Bo Yi is systeem geaccrediteerd door de SNRO en geregistreerd met nummer: SNRO.OP.16.01.30.19141815.01.EX.00 Zie ook de website van SNRO: www.snro-instituut.nl bij het register systeemaccreditatie.

<< terug naar nieuwsoverzicht